Slovenský názov:

Leví zub: Voda a smäd v Medveďove

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia:

Hlavný predstaviteľ Fritz Líška (Guido Hammesfahr) žije so svojím psom Keksom v modrej dodávke. V Levom zube platí: ten, kto sa smeje, sa ľahšie učí. Do humorných príbehov sú votkané odborné informácie o prírode, životnom prostredí a technike s 3D - animáciami, trikovými zábermi s plastelínou a rôznymi predmetmi, alebo s prepracovanými dokumentami o zvieratách. Leví zub sa snaží odovzdať poznatky a nie len vedomosti a tým povzbudiť záujem detí, vyšli von a vyskúšali si to. Aká horúčava! Celé Medveďovo baží po vode. Jedine v susedovej záhradke vyviera prameň, v ktorom sa pán Paschulke veselo vyvaľuje. Naopak, kvety na dodávke visia zvädnuté dolu. Frizove zásoby pitnej vody sa minuli, studňa pri dome je vyschnutá a aj z vodovodného kohútika netečie ani kvapka. Dokonca aj Yasemin v novinovom stánku má vypredanú všetku minerálnu vodu. Fritz by chcel zasiahnuť, ale v miestnej firme na výrobu minerálnej vody vládne nezvyčajné ticho. Žiadne stroje nepracujú, nič nefunguje, nič nie je v pohybe. Ako sa dostanú Medveďovčania opäť k svojej vode? Stane sa z mesta púšť? Ako ľudia, zvieratá a rastliny prežijú pri nedostatku vody? Fritza však napadne geniálna myšlienka ako zásobovať mesto pitnou vodou, podľa príkladu, ktorý si zobral z prírody.     

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie