Slovenský názov:

Dnešné Japonsko

Anglický názov:

Krajina:

Japonsko

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1996

Anotácia:

Film z cyklu Dnešné Japonsko, zameraného na ekonomiku japonskej rodiny, sa zaoberá najtradičnejšou potravou Japoncov - ryžou, ktorej spotreba však dnes v krajine klesá. Japonská ryža je pritom najdrahšia na svete, čo je spôsobené uzavretosťou poľnohospodárskeho sektoru. Druhou najdôležitejšou potravou sú ryby.    

Anotácia EN:

The film of the cycle called Japan of Today oriented towards economy of a Japanese family deals with the most traditional food of the Japanese – rice consumption of which is declining in the country at the moment. Japanese rice is, however, the most expensive rice in the world, which is given by the agricultural sector being closed. The second most important food is fish.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie