Slovenský názov:

Biologický boj proti škodcovi borovíc

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2010

Anotácia:

Účinná ochrana proti chrobákovi Bursaphelenchus xilophilus - škodcovi borovíc, ale aj proti ďalším škodcom dreva, je pomocou hlístovcov, ktoré na nich parazitujú a likvidujú ich.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie