Slovenský názov:

Dolu Váhom

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Náučno-populárny dokument o povodí Váhu, o prírode jeho okolia, ľudských sídlach, priemysle a životnom prostredí. Spoznávaním rieky sa divák obohacuje s históriou a súčasnosťou okolitej krajiny, pestrým bohatstvom rastlín a živočíchov.    

Anotácia EN:

Scientific and popular documentation on the Váh River, its nature, surroundings, human settlements, industries and environment. By becoming familiar with the river the spectator comes across its history and present days of the surrounding landscape and a wide variety of plants and animals.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie