Slovenský názov:

Dopad hnojenia na životné prostredie

Anglický názov:

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1996

Anotácia:

Používanie priemyselných hnojív je nevyhnutné aj v sýrskom poľnohospodárstve. Je však potrebné používať a odborne aplikovať len nevyhnutne potrebné množstvá, aby sa zamedzilo nežiadúcim vplyvom týchto hnojív na životné prostredie.    

Anotácia EN:

The use of industrial fertilizers is inevitable in the Syrian agriculture, too. However, only essential quantities have to be used and applied in a professional way in order to eliminate undesirable effects of these fertilizers on the environment.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie