Slovenský názov:

Jelšové pralesy

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľs.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2010

Anotácia:

Pre ekológov, ktorí sa zaujímajú o lesy, sú staré mapy z minulých storočí neoceniteľným nástrojom, pretože im poskytujú informácie o veku a pôvode takmer každého kútu existujúcich zalesnených krajov. Medzi kategóriami zalesnených krrajov rozlišujeme tzv. pralesy, t.j. lesy, ktoré rastú nepretržite dlhú dobu. V prípade juhozáp. Poľska pochádzajú tieto mapy z r. 1780. Viac ako 70 % dnešných lesov v Dolnom Sliezsku a severnom regióne Opole trvoria pralesy. Lesy, ktorých zvláštnou zložkou je jelša lepkavá, majú zvláštne postavenie v dnešných pralesoch bohatých na druhy. Jelše sa dokonale prispôsobili životu na prevlhnutých a extrémne mokrých miestach. Sú miesta, kde sa zaplavené jelšové lesy pomaly môžu vrátiť. Môžeme napomôcť tomuto procesu, ak ho budeme podporovať múdrym lesným hospodárstvom založeným na ekologických kritériách. Máme naozaj možnosť voľby, aké lesy chceme. Môžeme prispieť k tomu, aby tajomné Tolkienove jelšové lesy prežili.     

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie