Slovenský názov:

Oázy života - Obnova mokradí na Záhorí

Anglický názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia:

Sú to len obyčajné mokrade - zabudnuté oázy života uprostred púšte pieskových dún a borín. Na prvý pohľad možno nenápadné. Pre nás sú však domovom rovnako dôležitého a nádherného života, ako tie najnavštevovanejšie miesta na Zemi. Boli tu dávno pred nami a mali by ostať aj po nás. Tebto film je venovaný kráse života v mokradiach Záhoria a tiež ľuďom, ktorí sa usilujú o ich záchranu.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie