Slovenský názov:

Dôkaz prítomnosti ťažkých kovov v hubách za pomoci atómovej absorpčnej spektroskopie

Anglický názov:

Krajina:

Rakúsko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

C, VIDEO PAL-UMATIC

Minutáž:

Rok:

1989

Anotácia:

Atómová absorpčná spektroskopia je veľmi často používanou analytickou metódou na dokázanie prítomnosti stopového množstva ťažkých kovov biologickom materiále. Na príklade voľne rastúcich jedlých húb, ktoré pre svoju schopnosť kumulácie slúžia ako bioindikátory záťaže životného prostredia, je divák oboznámený s prípravou vzoriek a s analytickou metódou. Na záver sú uvedené výsledky merania obsahu olova a kadmia v hubách a príslušných pôdnych vzorkách z rôzne zaťažených oblastí. „1989“ - Veľká cena festivalu –MAGNA MATER – cena vlády SR    

Anotácia EN:

.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie