Slovenský názov:

100 rokov krúžkovania vtákov v Maďarsku

Anglický názov:

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia:

Sťahovanie vtákov, jeden z najpozoruhodnejších prírodných javov, ľudí vždy priťahoval. V histórii ľudstva bolo zaznamenaných niekoľko pozorovaní sťahovania vtákov, ale zachovali sa často chybní závery. Niektorí verili, že na jeseň sa kukučky menia na krahulcov a trasoritky zase na drozdov. Iní boli presvedčení, že vtáci trávia zimu na mesiaci. Kam zmiznú sťahovaví vtáci na jese§, aby sa na jar opäť rovnako rýchlo objavili? Maďarsko ako jedna z prvých krajín na svete začala s krúžkovaním vtákov. Bolo to v r. 1908.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie