Slovenský názov:

Biologická stratégia patogénov repy

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Medzi pôdne patogénny, ktoré spôsobujú hnitie cukrovej repy patria Rhizoctopia solani, Fusarium oxysporum a Aphanomyces cochlioides. Na využitie energie uchovanej v cukrovej repe preberajú tieto patogénny rôzne stratégie. Rhizoctopia solani sa špezializuje na infekčné štruktúry, Fusarium oxysporum uvoľňuje toxíny, ktoré podporujú hubový rast v rámci vaskulárneho systému repy, a spôsob infekcie Aphanomyces cochlioides je charakterizovaný fenáciou samohybných zoospór. Rôzne biologické stratégie sú podrobne zobrazené, s následným zameraním na metódy riadenia agronomického ochorenia vrátane rezistencie rastlín.     

Anotácia EN:

Soil borne pathogens known to cause root rot sugar beet include Rhizoctopia solani, Fusarium oxysporum and Aphanomyces cochlioides. In order to utilize the energy stored in the sugar beets, these pathogens adopt different strategies. Rhizoctopia solani fenns specialized infection structures, Fusarium oxysporum releases toxins that support fungal growth within the beet’s vascular system, and the mode of infection of Aphanomyces cochlioides is characterized by fennation of motile zoospores. The various biologic strategies are illustrated in detail, followed by sequences focusing on agronomic disease management methods including plant resistance.     

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information