Partners

Organizators:

 logo mprv en  nppc vuzv
 
With support:
 
 nsk  mesto nitra

In cooperation:

 logo spu nitra  logo ukf nitra  tu
mlyny mlyny c

 

 

 

 fao

 

 

 

 

 

logo cvtisr logo ncpvt  prv

vidiecka platforma

 

Media partners:

 logo rtvs  2  logo revue nove
radio max   logo agromagazin

 agrobiznis

 slovensky chov  guark  vnd logo green

 

SPONSORS:

sponzori 2016