Pre médiá

Kontakty pre novinárov

Ján Škorňa, 0905 74 35 81

Jana Škorňová, 0908 42 20 26

Dana Peškovičová,  037 / 65 46 123

Ján Huba, 037/ 65 46 384

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Akreditácia novinárov

 Press centrum v budove NPPC - VÚŽV Nitra

 Hlohovecká 2

 951 41 Lužianky

MAPA

 


Tlačové správy 2023  

06.10.2023 - Tlačová správa - Porota rozhodla o víťazoch AGROFILMU 2023

06.10.2023 - Press release Jury decided the winners of AGROFILM 2023

29.09.2023 - Tlačová správa

29.09.2023 - Press release

04.09.2023 - Tlačová správa 

04.09.2023 - Press release


Tlačové správy 2022

07.10.2022

Agrofilm 2022 ocenil filmárov - Tlačová správa - TU

Agrofilm 2022 awarded filmmakers - Press release - HERE

05.09.2022

Tlačová správa - Agrofilm je opäť v plnej sile! - TU

28.09.2022

Tlačová správa - 38. ročník Medzinárodného filmového festivalu AGROFILM sa začína 3.10.2022 bez obmedzení a v plnej sile! - TU


Tlačové správy 2021

08.10.2021

Tlačová správa III. - TU

Press release - HERE

30.09.2021

Tlačová správa II. - TU

23.08.2021

Tlačová správa I. - TU


Tlačové správy 2020

09.10.2020

Agrofilm 2020 odolal pandémii a ocenil filmárov - Tlačová správa - TU

Agrofilm 2020 resisted the pandemic and awarded filmmakers - Press release - HERE

07.10.2020

Tlačová správa MPRV SR - TU

02.10.2020

Agrofilm 2020 sa nevzdal! - Tlačová správa - TU

Agrofilm 2020 did not give up! - Press release - HERE

05.09.2020

Tlačová správa - TU


Tlačové správy 2019

4.10.2019 - Záver festivalu
Tlačová správa a zoznam ocenených filmov MFF AGROFILM 2019 – TU

Press releases - The list of Award - Winning Films - Agrofilm 2019 – HERE

27.09.2019

Tlačová správa - TU
 
03.09.2019
 
Tlačová správa - TU

Press release - HERE


Tlačové správy 2018

5.10.2018 - Záver festivalu

Tlačová správa a zoznam ocenených filmov MFF AGROFILM 2018 – TU

Press releases - The list of Award - Winning Films - Agrofilm 2018 – HERE

Tlačová správa 28.09.2018 - TU

Tlačová správa 15.08.2018 - TU

Press release - HERE


Tlačové správy 2017

Tlačová správa 6.10.2017 - TU

Zoznam ocenených filmov MFF AGROFILM 2017 - TU

Press releases - HERE

The list of Award - Winning Films - Agrofilm 2017 - HERE

Tlačová správa 22.9.2017 - TU

Tlačová správa 22.5.2017 - TU


Tlačové správy 2016

Tlačová správa 7.10.2016 - TU

Zoznam ocenených filmov MFF AGROFILM 2016 - TU

The list of Award - Winning Films - Agrofilm 2016 - HERE

Tlačová správa  24.9.2016 - TU

Tlačová správa 14.9.2016 - TU

Tlačová správa 8.8.2016 - TU


Tlačové správy 2015

Piatok 2.10.2015 -TU

Zoznam ocenených filmov MFF AGROFILM 2015 - TU

Friday 2.10.2015 - Press release  - HERE

The list of Award - Winning Films - Agrofilm 2015 - HERE


Streda 23.9.2015 - TU


Pondelok 17.8.2015 - TU


Pondelok 16.3.2015 - TU


Tlačové správy 2014

Pondelok 28.7.2014 - TU

Utorok 19.8.2014 - TU

Štvrtok 28.8.2014 - TU

Piatok 3.10.2014 - TU

Ocenené filmy

Additional information