Slovenský názov:

Biologický boj o citrusy

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

UMATIC-H

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia:

V roku 1993 sa v Španielsku objavila choroba citrusov, ktorú spôsobuje motýľ Phyllocnistis citrella. To prinútilo pestovateľov zaoberať sa problémom komplexnejšej liečby. Opisuje spôsoby biologickej kontroly a boja pomocou prirodzených nepriateľov, ktoré nezaťažujú ekosystém.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information