Slovenský názov:

Pastierska chalúpka

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

Španielsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

V okrese Sierra de la Demanda má tradícia chovu dobytka a jeho sťahovania sa historický význam zakotvený v minulých stáročiach. Jej strediskom je dedina Neila. Juan bol pastierom, ktorý sťahoval svoje stáda od času, kedy dospel a vie veľmi dobre, ako sa stavali pastierske príbytky. S Benitovou pomocou pripravia obaja všetok materiál potrebný na postavenie pastierskej chalúpky.    

Anotácia EN:

The tradition of rearing stock and their move has a historical meaning in a region of Sierra de la Demanda that has originated in past centuries. Its centre is the village Neila. Juan was a shepherd who moved his horde since he became adult and he knows how to construct pastoral cottages very well. He and Benito prepare all materials needed to build a pastoral cottage.    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information