Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Results 181 - 200 of 778

Slovenský názov:

To nie je žiadna veda–O povodniach

Originálny názov:

C´est pas sorcier: Les inondations, les sorciers prennent l´eau

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

Francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

1993

Anotácia:

Vo Francúzsku sú asi dva milióny ľudí vystavených riziku záplav. Žiaden div, keď vieme, že krajina je popretkávaná vodnými tokmi o dĺžke 28 000 km... Záplavy sú rôzneho druhu. Fred a Jamy nám predstavujú rôzne mechanizmy týchto klimatických javov a vysvetľujú, prečo sa tisícky ľudí pravidelne ocitá „nohami vo vode“.    

Tématika: 16, 23, 70 Signatúra: AF 45/2007

 

Slovenský názov:

České ekofarmy 10 rokov potom: čakanie na boom

Originálny názov:

České ekofarmy 10 rokov potom: čakanie na boom

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

29

Rok:

1999

Anotácia:

Film ponúk a putovanie živou mapou ekopoľnohospodárstva v Česku, pričom kladie otázku, ako toto odvetvie obstojí v Európskej únii. Oboznamuje s organizovanými akciami, zaujímavosťami a názormi spotrebiteľov. Upozorňuje na rozdiel medzi biopoľnohospodármi a poľnohospodármi pracujúcimi konvenčne, ale aj na označovanie biopotravín "bez chémie" štátom garantovanou značkou Bio.    

Tématika: 4, 10, 13, 17, 56 Signatúra: AF 12/2000

 

Slovenský názov:

České rybnikárstvo - Rybnikárske remeslo

Originálny názov:

České rybnikářství - Rybnikářské remeslo

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1998

Anotácia:

Vedecký dokument o českom rybnikárstve. Jeho tretia časť oboznamuje s náplňou práce prastarého rybnikárskeho remesla a činnosťou dnešných rybnikárov.    

Tématika: 10, 63 Signatúra: AF 3/1999

 

Slovenský názov:

České rybnikárstvo – Tradícia

Originálny názov:

České rybnikářství - Tradice

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1998

Anotácia:

Vedecký dokument o českom rybnikárstve. Jeho prvá časť oboznamuje s tradíciami tejto činnosti.    

Tématika: 10, 63 Signatúra: AF 3/1999

 

Slovenský názov:

České rybnikárstvo - Život rybníka

Originálny názov:

České rybnikářství - Život rybníka

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1998

Anotácia:

Vedecký dokument o českom rybnikárstve. Jeho druhá časť oboznamuje s ekologickými pomermi rybníkov a predstavuje ich flóru a faunu.    

Tématika: 10, 13, 63 Signatúra: AF 3/1999

 

Slovenský názov:

Čičovské mŕtve rameno

Originálny názov:

Čičovské mŕtve rameno

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

26

Rok:

1998

Anotácia:

Film zobrazuje národnú prírodnú rezerváciu v celom dunajskom ekosystéme s dôrazom na porovnanie stavu fauny a flóry v priebehu rokov.    

Tématika: 13, 76 Signatúra: AF 18/1999

 

Slovenský názov:

Čierna zver

Originálny názov:

Čierna zver

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

2001

Anotácia:

Diviak lesný je na Slovensku významnou poľovnou zverou. Starší poľovníci ho nazývajú aj čiernou zverou. Vie sa dobre prispôsobiť antropizovanej krajine. Videofilm zachytáva život jednej diviačej čriedy.    

Tématika: 12, 16, 38, 66 Signatúra: AF 18/2003

 

Slovenský názov:

Efektívne využitie času

Originálny názov:

DAIRYING IN DOUBLE TIME

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

18

Rok:

1996

Anotácia:

Vplyv času na ziskovosť je významným ekonomickým faktorom, ktorý nie každý dokáže využiť vo svoj prospech. Najmä v chove hovädzieho dobytka rozhoduje o efektívnosti výroby.    

Tématika: 14, 25, 71, 82 Signatúra: AF 4/1997

 

Slovenský názov:

Ruže z Damascu

Originálny názov:

Damask rose: Bride of the Dawn and Queens of Roses

Krajina:

Sýria

Jazyk:

arab. angl.tit

Typ filmu:

DVD DVD-cam

Minutáž:

17

Rok:

2008

Anotácia:

Je zriedkavé venovať film len jednej ruži. Ale tento 17-minutový film je na počesť jednej z prekrásnych kvetín v dejinách. Damascénska ruža alebo Rosa Damascena. Opisuje dlhú cestu návratu ruže do jej pôvodného domova Damašku, kde bola znevažovaná. Len nedávno sa pozornoasť zamerala na tento klenot. V Sýrii je v súčasnosti veľký záujem o kultiváciu damascénskej ruže a intenzifikáciu výroby ďalších produktov v oblasti kozmetiky, parfumérie, potravinárstva a farmácie.    

Tématika: Blízky východ, Sýria, rastlinstvo, záhradkárstvo, ruže, využitie, potravinárstvo, farmácia Signatúra: AF25/2008 AF25/2008a AF25/2008b

 

Slovenský názov:

V tieni zásuvky

Originálny názov:

Dans l´ombre dutiroir

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

26

Rok:

1998

Anotácia:

Film sa zaoberá problematikou Chagarovej choroby – tripanozomiázy v oblasti amazonských pralesov. Analyzuje epidemiológiu tohoto parazitálneho ochorenia a oboznamuje so spôsobmi ochrany při ním.    

Tématika: 37, 74 Signatúra: AF 5/1999

 

Slovenský názov:

Zemný plyn a veľryby

Originálny názov:

Découverte: Gas naturel et baleines

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

21

Rok:

2004

Anotácia:

Už dvadsať rokov sú všetci experti presvedčení, že Quebek nemá výdatné ložiská plynu alebo nafty. Ekológovia však predsa spustili pred rokom veľký krik proti návrhu na podmorský prieskum ložísk uhľovodíkov, ktorý by ohrozil veľryby zo Saint-Laurent. Prečo si teraz prospektori predstavujú, že sa pod riekou nájde plyn a nafta? Prečo by kanadské modré plutvonožce – najväčšie veľryby sveta – mali byť v nebezpečenstve? A ak sa pod hladinou naozaj nachádza nafta, mali by sme byť smutní z toho, že je potrebné chrániť veľryby?     

Tématika: 12, 13, 15, 64, 76 Signatúra: AF 33/2004

 

Slovenský názov:

Posledné motýle monarchovia

Originálny názov:

Découverte: Les Derniers

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

15

Rok:

2004

Anotácia:

Nádherné motýle monarchovia, ktoré lietajú v lete nad poliami, sú jedinečným hmyzom. Na jeseň odlietajú, ako veľkí migrujúci vtáci v miliónových húfoch na juh, aby tam prežili zimu. Cesta do hôr Michoacanu, niekoľko hodín cesty od Mexika, je dlhšia ako 5-tisíc kilometrov. Ale táto migrácia je ohrozená. Miesto na prezimovanie v Michoacane podlieha masívnemu odlesňovaniu a významným klimatickým zmenám, ktoré zasahujú do ich prežitia. Film dokumentuje dobrodružstvo dvoch mužov, ktorí sa pokúšajú monarchov zachrániť.     

Tématika: 13, 23, 37, 67, 83 Signatúra: AF 16/2005

 

Slovenský názov:

Dehtář

Originálny názov:

Dehtář

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

2000

Anotácia:

Rybárstvo patrí k najstarším povolaniam človeka. Má v sebe kus poézie, ale aj veľa úskalí. Jesenný výlov rybníka je veľké divadlo pre zvedavcov. 220 hektárová vodná nádrž Dehtář začína vydávať svoje bohatstvo. Cieľom videofilmu je poukázať na závislosť človeka - rybára od prírody a jej darov.    

Tématika: 63, 67, 76 Signatúra: AF 31/2001

 

Slovenský názov:

Deň na salaši

Originálny názov:

DEŇ NA SALAŠI

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

bez komentára

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

15

Rok:

1996

Anotácia:

Lyrický dokument bez komentovaného sprievodu o tradičnom salašníckom spôsobe chovu oviec a spracovaní ich produktov.    

Tématika: 19, 46, 48, 66, 82 Signatúra: AF 12/1997

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Testovanie krajných možností

Originálny názov:

Der drustige Planet – Teil 3: Testing the Limits of Possibility

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Tretia časť cyklu o projektoch veľkých vodných diel posudzuje grandiózne hydrologické diela a otázky ich efektívnsti alebo ich potreby.     

Tématika: 71, 76 Signatúra: AF 10/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Voda pre polia

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 1: Water

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

27

Rok:

-

Anotácia:

Seriál Smädná planéta komplexne uvádza vedecké ako aj politické problémy súvisiace s vodou ako surovinou. Mnohí vedci hovoria, že do roku 2050 bude pre ľudstvo dôležitejšia ako ropa. Aké sú prírodné a ľudské príčiny celosvetovej vodnej krízy? Aké finančné a technické príspevky môže Nemecko poskytnúť na boj s týmto problémom? Film uvádza možné riešenia a príklady a modely pre trvalo udržateľné ekonomiky z celého sveta. Tieto opisujú aj úspešný rozvoj spolupráce medzi severom a juhom. Takisto uvádzajú metódy, ktoré by sa mohli preniesť do iných regiónov, čo by mohlo viesť k zintenzívneniu spolupráce juh – juh a poskytnúť praktické body na stimulovanie dialógu medzi kultúrami. Prvá časť Poľnohospodárstvo zobrazuje environmentálne škody spôsobené zavodňovaním.     

Tématika: 13, 14, 54, 67, 71, 76, 83 Signatúra: AF 11/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Voda pre mestá

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 2: Water for the Cities

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Druhá časť cyklu sa zaoberá problémami s dodávkami vody pre milióny ľudí žijúcich na malom priestore.    

Tématika: 67, 71, 76 Signatúra: AF 12/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Voda pre zisk

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 4: Water for Profit

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Štvrtá časť cyklu skúma úlohu vody ako tovaru na svetovom trhu a v politike z pozície sily.    

Tématika: 14, 67, 76 Signatúra: AF 13/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Nezhody pre vodu

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 5: Waters of Discort

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Piata časť cyklu načrtáva úlohu zásob vody ako potenciálnych zdrojov konfliktov na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.    

Tématika: 67, 76 Signatúra: AF 14/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Vodné vízie

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 6: Watery Visions

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Šiesta časť cyklu sa zaoberá víziami a priekopníckymi snahami o trvalo udržateľný rozvoj a hospodárenie s vodnými zdrojmi na celom svete.    

Tématika: 71, 76 Signatúra: AF 8/2005

 

Page 10 of 39
  

Additional information