Prezidenti festivalu

Najväčšiu zásluhu na budovaní „značky“ medzinárodného filmového festivalu Agrofilm má jeho dlhoročný prezident a v súčasnosti čestný prezident Agrofilmu prof. Ing. Ján Plesník, DrSc. S menom Jána Plesníka je spojené predovšetkým budovanie Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre, ktorého riaditeľom bol 32 rokov (1959-1991). Výskumný ústav živočíšnej výroby sa pod jeho vedením stal medzinárodne uznávanou inštitúciou v prvom rade vo vzťahu k rozvoju zootechnických vied, ale aj školy etiky, morálky a estetickej výchovy.

Po profesorovi Plesníkovi zastávali funkciu prezidenta Agrofilmu prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD., prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., JUDr. Marieta Okenková, PhD., Ing. Janka Beresecká, Mgr. Dana Peškovičová, PhD. Súčasným prezidentom festivalu je generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Ing. Mario Schrenkel.

 plesnik       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof.  Ing. Ján Plesník, DrSc.

čestný prezident festivalu

 schrenkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mario Schrenkel

súčasný prezident festivalu

Doplnkové informácie