Porota festivalu 2013

 

Jaro Kerner - predseda poroty

 

kerner

 

Významný filmový producent. Odborník v oblasti dokumentárnej tvorby.

2011 – 2013 pedagóg, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice

2008 – 2011 komunikačné oddelenie, Magistrát mesta Košice

2003 – 2008 intendant STV 2, Slovenská televízia

1999 – 2003 editor, regionálny denník Košice (Východoslovenské noviny / Košický korzár)

1993 – 2013 nezávislý dokumentarista, fotograf a publicista

1989 – 1993 riaditeľ, Slovenský rozhlas štúdio Košice

1985 – 1989 asistent réžie, Československá televízia, štúdio Košice

1979 – 1984 Akadémie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, Katedra dokumentární tvorby

 ●  zrealizoval približne 120 krátkometrážnych dokumentárnych filmov pre slovenskú verejnoprávnu televíziu, jeden projekt pre súkromnú slovenskú televíziu, niekoľko dokumentárnych filmov pre českú verejnoprávnu televíziu, zhruba 5-6 dokumentárnych filmov pre zahraničné televízne stanice

 ●   je autorom približne 30 prezentačných a inštruktážnych videofilmov

 ●   niektoré jeho filmy boli ocenené v súťažiach a na festivaloch

 ●   publikoval fotografie a články v motoristických a leteckých časopisoch

 


Mgr. Petra Friedmannová

friedmannova

Odborníčka v oblasti mediálnej komunikácie. Redaktorka pôsobiaca vo verejnoprávnych i súkromných médiách.

2001 – redaktorka a editorka spravodajstva Českej televízie, TS Brno

2001 – redaktorka spravodajstva televíznej stanice TV 3

1999 - 2000 – redaktorka športovej rubriky internetového portálu idnes.cz

2000 – 2005 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních věd, obor mediální studia a žurnalistika

1997 – 2000 Karlova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor žurnalistika


 Dr.h.c. prof.h.c.doc.Ing. Mária Kadlečíková,CSc.

kadlecikova 

Medzinárodne uznávaná odborníčka v oblasti rozvoja vidieka, špecialistka v oblasti ekonomiky pôdohospodárstva s bohatými skúsenosťami v akademickej oblasti, v riadiacej a expertnej činnosti na národnej i medzinárodnej úrovni.

2010 – doteraz – docentka katedry manažmentu , FEM

2010 – 2010   – docentka Katedry Európskych politík, FEŠR, SPU v Nitre

2007 –2010 – Regionálna predstaviteľka FAO pre Európu a Strednú Áziu

2002 - 2007 – Sub-regionálna predstaviteľka FAO pre Strednú a Východnú Európu

2001 - 2002 – Podpredsedníčka vlády SR pre Európsku integráciu

1998 - 2001 – Poslankyňa Národnej Rady SR

1997 - 2001 – Riaditeľka Agroinštitútu Nitra

1993-1997 – Stála Predstaviteľka SR pri FAO, Veľvyslanecká radkyňa, Ministerstvo zahraničných vecí SR

1985 – 1990 – Prorektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

1983 – 1992 – docentka Katedry riadenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra

1972 – 1982 – asistentka a odborná asistentka, Katedra riadenia, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra


 Dr. Martina D. Henning

  henning

Dr. Henning je medzinárodne uznávaná odborníčka v oblasti výskumu kvality mäsa a genetických základov hodnotenia kvality živočíšnych produktov.

Martina D. Henning (Dr.Sc. Agric.) bola od roku 1983 členkou vedeckého tímu v Ústave pre genetiku hospodárskych zvierat v Mariensee (dnes je to súčasť Spolkového ústavu pre zdravie zvierat - Ústavu Friedricha Loefflera). Hlavnou oblasťou výskumu Dr. Henning bol odhad genetického potenciálu hospodárskych zvierat z pohľadu rastovej schopnosti, adaptability a kvality produktov. Zachovanie ohrozených plemien hospodárskych zvierat je čoraz dôležitejšie, preto sa Dr. Henning v súčasnosti zaoberá zriaďovaním Nemeckej génovej banky pre živočíšne genetické zdroje. Pracuje vo vedeckom programovom výbore pre Národný akčný plán na zachovanie a trvalo udržateľné využívanie živočíšnych genetických zdrojov a zastupuje Nemecko v European Regional Focal Point (ERFP) pre živočíšne genetické zdroje. Rada cestuje a objavuje iné krajiny s ich pôsobivými odlišnosťami v kultúre a prírode. Bola členkou Medzinárodnej poroty pre Agrofilm od roku 2008.


 Slaven Žimbrek

slaven zimbrek

Slaven Žimbrek je nezávislý filmár, autor viac než 30-tich väčšinou krátkych filmov, vrátane dokumentárnych, fantastických, propagačných a experimentálnych filmov, z ktorých sa niektoré zaoberali ľudskými právami, sociálnymi otázkami a prírodou/životným prostredím. Filmové umenie študoval na Filmovej akadémii v New Yorku a na New York University’s School of Continuing & Professional Studies. Jeho krátke filmy vyhrali niekoľko ocenení na festivaloch krátkeho filmu v Chorvátsku i v zahraničí, vrátane chorvátskeho národného FIPRESCI ocenenia „Oktavjan“ v roku 2008 za film o genocíde v Darfúre.

Pred tým, než sa stal filmárom v roku 2004, pracoval Slaven osem rokov ako investičný bankár v New Yorku a špecializoval sa na fúzie a akvizície (M&A). Pracoval ako riaditeľ M&A v Deutsche Bank Securities (2001-2003) a ako viceprezident M&A v Salomon Brothers/Citigroup Securities (1995-2001). Pred tým pracoval ako telekomunikačný inžinier pre Ericsson Business Networks v Štokholme (1990-1993) a Ericsson Nikola Tesla v Záhrebe (1989-1990).

Slaven má akademické hodnosti MBA z Yale School of Management a M.Sc. a B.Sc. z Univerzity v Záhrebe, Fakulta elektrotechniky.


Ing. Pavol Gráčik, PhD.

gracik

Ing. Pavol Gráčik, PhD. je významný odborník v oblasti živočíšnej výroby - špeciálne chovu, šľachtenia a plemenitby ošípaných

v rokoch 1974-1999 pracoval vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra

v rokoch 1991 – 1999 vykonával funkciu zástupcu vedúceho odboru šľachtenia ošípaných Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra

od roku 1999 do 2009 zástupcu vedeckého sekretára

od roku 2009 je vedúcim odboru poradenstva, informácií a projektového manažmentu novo vzniknutého Centra výskumu živočíšnej výroby Nitra

bol dlhoročným členom výberovej komisie Agrofilmu (1994-2011), členom národnej poroty (od roku 2000) a jej predsedom (v rokoch 2001-2011)

Doplnkové informácie