Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Utorok 3.10.2023 10:00-12:00 - Palisády 29, Bratislava

Živá voda, živý svet / Live water, live world (28 min., 2022, slovenská verzia)

Kedysi sme včelárika, brehuľu, či rybárika pozorovali pri prechádzke k rieke, len tak. Dnes na ne musíme striehnuť niekoľko dní, ak chceme zazrieť tyrkysový chrbát, alebo mnohofarebné perie, pripomínajúce papagája. Film je svedectvom o živote troch druhov vtáctva na slovenskej strane Dunaja. Človek z jedinečného kusa Zeme odkrajoval až po mieru, ktorá priamo ohrozila rybárika, brehuľu aj včelárika. Sme schopní zastaviť deštrukciu? Vieme konať okamžite? Vieme. Jeden z najbohatších prírodných biotopov na Slovensku môže a aj bude opäť kusom divokej prírody. Tak ako odjakživa. Brehuľa hnedá, včelárik zlatý a aj rybárik riečny, si to zaslúžia.

We used to observe bee-eaters, sand martins, or kingfishers while walking by the riverside. Today, we have to lurk for several days if we want to see a turquoise back, or multicolored feathers, reminiscent of a parrot. The film is a testimony of the life of three species of birds on the Slovak side of the Danube. Man has cut off a unique piece of Earth to the extent that it directly threatened the kingfisher, the sand martin and the beekeeper. Are we able to stop the destruction? Can we act immediately? We can. One of the richest natural biotopes in Slovakia can and will be a piece of wild nature again. As always. The sand martin, the bee-eater and the kingfisher all deserve it.

Doplnkové informácie