PROGRAM PREMIETANIA - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN

Utorok 3.10.2023 9.00–14.00 Atrium

Divoká Poľana – v medveďom vulkáne 52 min (Slovensko)

Prírodovedný dokument o biotope Poľany s osobitným prihliadnutím na mimoriadne vhodné teritórium medveďa hnedého a ďalších živočíchov tohto vulkanického pohoria. Už oddávna je to najideálnejšie teritórium pre neohrozeného vládcu našich hôr – medveďa hnedého. Variabilita živej i neživej stránky tohto ekotopu samozrejme nedovolí, aby sme sa v tomto dokumente venovali iba medveďom. Je tu široké zastúpenie takmer všetkých druhov malých, stredných a najväčších zvierat, a to najmä z ríše cicavcov. Aj im bude v logickom kontexte venovaná určitá časť z tohto deja. Okrajovo sa dotkneme aj ekológie a aviafauny tohto prostredia.

Načúvať lesu 52 min (Česko)

Dokumentární film Naslouchat lesu přibližuje, jak funguje les, a přináší inspiraci, jak lze v lese hospodařit s využitím tvořivých sil přírody, ekologicky i ekonomicky udržitelně. Kvůli nedávné kůrovcové kalamitě a nastupující klimatické změně lesníci a vědci řeší, jak pečovat o les směrem k jeho vyšší stabilitě a odolnosti. Jedním z těch, kteří se již přes 20 let snaží o změnu, je lesník Milan Hron spravující obecní lesy na Svitavsku. Film dává nahlédnout do jeho každodenní práce, jak v lese, tak mimo něj. Milan Hron ukáže, jak vypadají přírodě blízké lesy a na jaké překážky narážejí lesníci, kteří o přírodě blízké lesnictví usilují.

Hodnoty Prírody 27 min (Česko)

Film sa zameriava na vysvetlenie konceptu ekosystémových služieb a toho, kde všade môže byť tento koncept využitý. Na českej krajine názorne ukazuje prínosy prírody, od zadržiavania vody či uhlíka v pôde, cez udržateľnú produkciu dreva a potravín až po turizmus a vplyv prírody na jej návštevníkov. Koncept ekosystémových služieb sa môže zdať na prvý pohľad trochu vedecký a odtrhnutý od reálneho života. Cieľom tohto dokumentu je preto ukázať, že prínosy prírody nás sprevádzajú na každom kroku a pri zavedení do praxe nám môžu pomôcť lepšie pracovať s našou krajinou a jej využívaním tak, aby to prospievalo ľuďom aj prírodnému bohatstvu.

Sofiina farma 15 m (Francúzsko, tit.)

Óda na láskavosť. Sophie je dcérou chovateľa a od detstva je sama vášnivou chovateľkou. Už však nezniesla oddeľovanie teliat od matky pre produkciu mlieka. Otvára nám dvere svojej farmy, svojho srdca a „svojej skrinky šťastia“. Medzi svojimi kravičkami nám so zapálením vysvetľuje systém chovu teliat s matkou, ktorý vymyslela od A po Z a rešpektovala pritom svoje zvieratá.

Trendy ochrany prírody 27 min (Česko)

Hlavným cieľom filmu je predstaviť širšej verejnosti súčasné trendy v ochrane prírody a východiska, o ktoré sa opierajú, tj. akým spôsobom rozmanitosť ochranárskych prístupov reflektuje rozmanitosť ekologických nárokov rôznych druhov a ich biotopov. Film odpovedá na otázku prečo niekde ochrana prírody jednoznačne dáva prednosť spontánnym procesom (tzv. bezzásahovosti) zatiaľ čo inde je naopak nevyhnutná veľmi aktívna a dlhodobá starostlivosť o druhy/habitaty. Tieto témy budú demonštrované na širokej škále rôznorodých území od takmer nedotknutých ekosystémov (NP České Švajčiarsko, NP Podyjí) až po kultúrnu krajinu, ako sú mestské ekosystémy (Praha), či dokonca úplne premenená krajina (napr. po ťažbe surovín - výsypky).

Suvenír 6 min (Irán, tit.)

Chlapec v odľahlej dedine v Kurdistane objedná pre svoju mamu liek proti bolesti hlavy, no čosi sa stane.

Priemysel - Reformy na bežiacom páse 26 min (Česko)

Dokumentárny cyklus o neznámych kapitolách českého priemyslu. Príbeh kolabujúceho hospodárstva a snahy o zmeny v období päťdesiatych a šesťdesiatych rokov. Príbeh Loštických "tvarůžkáren" a pozadí kolektivizácie poľnohospodárstva.

Zasaďme sa o stromy 26 min (Česko)

Mať alebo nemať v meste pod oknami vysadené stromy? Majú pravdu tí, ktorí si užívajú bývanie uprostred zelene s vôňou kvetov, za spevu vtáctva a prírodou na dosah? Alebo skôr tí, ktorým vadí spadnuté lístie a chceli by radšej miesto stromov parkovacie miesta pre auta?

Transhumanca 34 m (Albánsko, tit.)

Tento dokument približuje jeden z najmystickejších pastierskych obradov na svete. Spolu so svojím dobytkom migrujú, aby strávili leto v zelených horách. Sledujeme príbeh Gaziho, 45-ročného pastiera, ktorý cestu svojho dobytka vníma aj ako svoju vlastnú púť. Cesta trvá niekoľko dní, je náročná a pripomína putovanie do "zasľúbenej zeme".

Biopásy - Farmárska revue 8 min (Slovensko)

Rozhlas a televízia Slovensko, štúdio Banská Bystrica v relácií Farmárska revue predstavuje ako vysádzať biopásy na poliach ako zdroj potravín a úkrytu pre mnoho živočíchov. Táto nová povinnosť pre poľnohospodárov je podporovaná štátnymi dotáciami.

Živé laboratórium pre pôdu 4 min (Slovensko)

Film predstavuje ničivé dôsledky klimatickej zmeny , ako je vodná a veterná erózia, prašné búrky a ako tieto javy poškodzujú nielen pôdu a úrodu, ale aj ohrozujú ľudské životy. Následne predstavuje zakladné princípy regeneratívneho poľnohospodárstva - bezorbové poľnohospodárstvo, sadenie do zvyškov, redukcia pesticídov, zvyšovanie biodiverzity a iné. V závere sú predstavení hlavní aktéri, ktorí sa snažia zlepšovať zdravie pôdy a vytvárajú prvé živé laboratórium na Slovensku. Film má silný odkaz : Zachráňme pôdu pre deti našich detí.

Re: Vodná kríza na jazere Maggiore - extrémy počasia v severnom Taliansku 32 min (Nemecko, tit.)

Starostka turistami obľúbenej obce Stresa, Marcella Severino, má obavy z rozpadajúcich sa pobrežných múrov. Prázdne siete a slabé úlovky nútia rybára Giorgia Brovelliho prejsť na chov rýb. Alfredo Saracco prestáva pestovať ryžu a na svojej farme v údolí Pádu sadí jačmeň. Aj preňho ide o obrovskú zmenu, za ktorou je nedostatok vody v jazere Maggiore, ktorý sa prejavuje už takmer dva roky. Napriek jarným dažďom v roku 2023 sa z regiónu stáva miesto v Európe, kde sa naplno prejavuje klimatická zmena. Navyše: po desaťročia bolo druhé najväčšie talianske vnútrozemské jazero regulované, čo má dramatické dôsledky pre ľudí a prírodu.

Agát a med 35 min (Maďarsko, tit.)

Existuje druh stromu, ktorý prišiel z iného kontinentu, aj keď najlepšie sa cíti tu v Karpatskej kotline. Existuje strom, ktorý väčšina Maďarov považuje za strom národa. Existuje strom, ktorý je najkontroverznejší. Existuje strom, ktorý vystúpil z politickej arény a dostal sa do krížovej paľby verejnej mienky viacerých profesií. Existuje strom, z ktorého med je jedným z najznámejších na svete.

 


 

Streda 4.10.2023 9.00–14.00 Atrium

Lesy budúcnosti 52 min (Česko)

Hydrogel, drony či repelent proti podkôrnemu hmyzu, ale aj najrozsiahlejší lesný požiar v novodobej historii Česka, ktorý likvidovali stovky hasičov tri týždne. Budúcnosť českých lesov, ktoré v posledných rokoch bojujú s nástrahami klimatických zmien, je v rukách českých praktických lesníkov a vedcov. Dokument kladie ťažké otázky týkajúce sa vitality a udržiteľnosti českých lesov a nachádza na ne odpovede nielen vo svete súčasných vedeckých objavov a technologií. Dokument sa snaží divákom priblížiť, kto je lesník a čo je jeho práce. Zároveň zrozumitelne ponúknuť súčasné poznatky lesnickej vedy, ktoré majú kľúčovú úlohu v budúcnosti našich lesov. Diváci sa dozvedia, aké výzvy čakajú súčasné české lesy, a aké technologie lesníkom pomáhajú na ceste k znovuobnovení vitality českých lesov.

Planéta Praha 83 min (Česko)

Koľko „obyvateľov“ majú v skutočnosti naše mestá? Tvorcovia oceňovaného filmu Planéta Česko sa tentokrát vydali na výpravu do betónovej džungle našej najbližšej metropoly - Prahy. S ľuďmi v nej žijú aj nečakaní zvierací susedia. Ich každodenné dobrodružstvo zachytili filmári vo výnimočnej blízkosti vďaka najmodernejším technológiám. Kde sa v Prahe vzali majestátni muflóni? Podarí sa sliepke zelenonohej prekabátiť nutriu? Do akej zimnej skrýše sa schová roztomilý plch? A čo roháč, nájde svoju partnerku v nočnom zmätku? Vydajte sa na vzrušujúcu výpravu pre celú rodinu za desiatkami zvieracích hrdinov, ktorí žijú vedľa nás.

Biohospodárstvo je príležitosť aj pre Slovensko 20 min (Slovensko)

Prezentačný dokumentárny film vznikol pre projekt BIOEASTsUP (Pokrok v udržateľnej obehovej bioekonomike v krajinách strednej a východnej Európy), ktorého sa súčastnilo aj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Implementácia biohospodárstva má na Slovensko priniesť nové pracovné miesta v regiónoch, efektívnejšie využitie biomasy, príležitosť pre inovatívne nápady a zlepšenie životného prostredia. Film predstavuje aj aktuálne príklady dobrej praxe.

Byvolia rezervácia 5 min (Maďarsko, tit.)

Na západe Maďarska, neďaleko známeho termálneho jazera Hévíz, sa nachádza malá dedinka s menej ako tridsiatimi obyvateľmi. Ale v Zalaköveskúte pripadá na každého dedinčana 6 až 7 byvolov. Na okraji osady sa nachádza byvolia rezervácia. Biofarmu Tarkarét, kde už takmer 10 rokov od začiatku pokojne žijú byvoly, dobytok, kozy, kone a somáre, vedie mladý pár. Farma sa tiež podieľa na programe na zachovanie genofondu.

Halali - televízna relácia - 8/2023 25 min (Slovensko)

Televízna relácia HALALI je publicistický magazín o manažovaní prírodného prostredia na Slovensku, ktorý vysiela RTVS ako dvojtýždenník od roku 2000. V tejto epizóde sme navštívili jarnú lesnú škôlku. Venovali sme sa prevencii proti požiarom v lesoch a veľmi dôležitej tvorbe biopásov v poľnohospodárskej krajine.  

Planéta E.: Biopiráti - Ako sa drancuje (nielen) stévia 29 min (Nemecko, tit.)

Anastasia Valiente vždy nosí mačetu. Pozná miestne rastliny a bylinky lepšie ako ktokoľvek iný. Dnes však nenájde rastlinu, ktorú hľadá. Bez ohľadu na to, ako dlho kráča cez husté trávnaté porasty. Anastasia hľadá Stéviu. Rastlina, ktorej sladká chuť je celosvetovo vyhľadávaná. Ako mnohé iné rastliny sa aj zo stévie stal veľký biznis, z ktorého profitujú iní než domorodí obyvatelia. Ale domorodci bojujú za svoje práva.

Kangal - Ochranca stád 30 min (Slovensko)

Ako zabrániť veľkým šelmám v páchaní škôd na hospodárskych zvieratách? Ako dosiahnuť rovnováhu medzi činnosťou človeka a životom divej zveri vo voľnej prírode? Pastierske strážne psy sa v celosvetovom meradle považujú za jednu z najúčinnejších ochrán stád hospodárskych zvierat, najmä počas pastvy v otvorenej krajine. Tým, že zabránia prístupu divej zveri k stádam a následným škodám, otvára sa možnosť lepšieho spolunažívania človeka a šeliem. Na území Slovenska je niekoľko oblastí s vysokou hustotou výskytu šeliem. Na jednom takomto mieste sa narodilo 11 šteniatok tureckého plemena Kangal. Počas jedného roka budeme sledovať život a výchovu malých kangalov - budúcich ochrancov stád.

Živá voda, živý svet 28 min (Slovensko)

Kedysi sme včelárika, brehuľu, či rybárika pozorovali pri prechádzke k rieke, len tak. Dnes na ne musíme striehnuť niekoľko dní, ak chceme zazrieť tyrkysový chrbát, alebo mnohofarebné perie, pripomínajúce papagája. Film je svedectvom o živote troch druhov vtáctva na slovenskej strane Dunaja. Človek z jedinečného kusa Zeme odkrajoval až po mieru, ktorá priamo ohrozila rybárika, brehuľu aj včelárika. Sme schopní zastaviť deštrukciu? Vieme konať okamžite? Vieme. Jeden z najbohatších prírodných biotopov na Slovensku môže a aj bude opäť kusom divokej prírody. Tak ako odjakživa. Brehuľa hnedá, včelárik zlatý a aj rybárik riečny, si to zaslúžia.

Morava, rieka bez hraníc 52 min (Slovensko)

Nie je tomu tak dávno, keď rieka Morava bola spútaná hranicami. Teda tými ľudskými hranicami. Určite mnoho z nás má ešte v živej pamäti železnú oponu. Plot z ostnatého drôtu, ktorý vyrástol na ochranu komunistického režimu a ako zábrana pre prenikanie myšlienok imperialistického západu. Paradoxom je, že tento plot mal nedozierne následky pre ľudskú spoločnosť vtedajšieho Československa, ale pre prírodu na dolnom toku rieky Moravy bol veľkým prínosom. Územie, ktoré kontrolovali pohraničiari a každý pokus o prekročenie sa končil násilím, niekoľkokrát aj smrťou narušiteľa. Pre prírodu to však bol raj na zemi, občas vyrušený poľovačkou všemocných vtedajšieho režimu.

Maďarský farmár 22 min (Maďarsko, tit.)

Maďarský farmár je týždenný program MTVA o výzvach a rozvoji poľnohospodárstva v Maďarsku. Táto epizóda sa zameriava na možnosti udržateľnosti v poľnohospodárstve. Poľnohospodárstvo má obrovský vplyv na naše prírodné zdroje, no zároveň ho výrazne ovplyvňujú klimatické zmeny, zmenšujúca sa biodiverzita, degradácia pôdy atď. Budúcnosť výroby potravín závisí od toho, ako poľnohospodári dokážu integrovať trvalo udržateľné technológie do poľnohospodárstva. Program hľadá odpovede na to, ako sa môžu poľnohospodári vyrovnať s týmito výzvami a ako spoločnosť pomáha poľnohospodárom v tomto procese.

Správa prírodných zdrojov, príjemná skúsenosť 23 min (India)

Výstavba piatich vodných nádrží v rámci indického programu NICRA v rokoch 2018-2019 naznačila, že vodné nádrže sú prospešné tak pre veľkých ako aj pre malých farmárov. Tieto nádrže poskytujú dodatočné množstvo vodu na zavlažovanie a zbierajú tiež vodu z vrtov. Vykopaná zemina, ktorá zostane po výstavbe, sa môže rozprestrieť na rovné polia, nahradiť erodovanú pôdu a zvýšiť produktivitu. Výsledky pilotného ročníka motivujú ostatných farmárov, aby si osvojili túto technológiu. Je to dokonalý príklad koordinácie medzi vedcami a farmármi, ktorý dokazuje, že v praxi môže byť výstavba nádrží na zachytávanie vody prínosom nielen pre veľkých výrobcov, ale aj pre malých farmárov.

Furmani 27 min (Slovensko)

Furmanstvo (z nemeckého slova Fuhrmann, čiže vozenie nákladu) patrí v súčasnosti medzi tradičné formy hospodárenia v lesoch. Práca furmanov s koňmi je zároveň veľmi náročné zamestnanie, ktoré si vyžaduje nielen dobrého koňa, ale aj šikovného furmana, pretože každý deň v strmých svahoch horských oblastí spolu čelia nebezpečenstvu úrazu pri práci s ťažkým drevom. Furmani chodia s koňmi približovať a sťahovať drevo tam, kde to už nie je ani technike dostupné. V dokumentárnom filme Furmani sa počas štyroch ročných období predstaví 9 účinkujúcich.

 

 

Doplnkové informácie