Archív

 

Agrofilm 2021

Agrofilm 2020

Agrofilm 2019

Agrofilm 2018

Agrofilm 2017

Agrofilm 2016

Agrofilm 2015

Agrofilm 2014

Katalóg filmov 2014

Porota festivalu 2013

Pre médiá 2013

Program 2013

Agrofilm 2013 - FOTOGALÉRIA

Štatút 29. ročníka Agrofilmu 2013

Katalóg filmov 2013

Štatistika AGROFILMU 2011 

 

Počet prihlásených filmov

Vyradené
+ duplicitné

Odpremie-
taných

Zahraničných

83

3+5

75

Slovenských

11

0

11

Spolu

94

8

86

 

 

 

 

 

Premietané filmy

čas v min.

 

Súťaž

53

1 203

20 h   3 min.

Informatívne premietanie

33

860

14 h 20 min.

Spolu

86

2 063

34 h 23 min.

 

 

 

 

Filmy podľa odbornej kategórie

 

Súťaž

Informatika

Spolu

ekológia

11

5

16

lesné a vodné hospodárstvo

5

4

9

potravinárstvo

4

1

5

problematika vidieka

5

4

9

rastlinná výroba

6

3

9

vízie tretieho tisícročia

2

0

2

všeobecné otázka poľn.

9

15

24

živočíšna výroba

11

1

12

spolu

53

33

86

 

 

 

 

Filmy podľa filmovej kategórie

 

Súťaž

Informatika

Spolu

Vedecké a populárno-vedecké

18

2

20

Odborné a inštrukčné

11

3

14

Dokumentárne a publicistické

24

28

52

Spolu

53

33

86

 

 

 

Por. číslo

Krajina

Počet filmov

1.

Česká republika

31

2.

Čína

9

3.

Francúzsko

3

4.

Holandsko

6

5.

India

1

6.

Izrael

2

7.

Libanon

1

8.

Maďarsko

2

9.

Malta

1

10.

Nemecko

12

11.

Poľsko

2

12.

Portugalsko

2

 

13.

 

Slovensko

 

11

14.

Sýria

1

15.

Španielsko

7

16.

Taliansko

3

17.

Veľká Británia

0

 

Spolu

94

 

 

 

Doplnkové informácie