Archív

Agrofilm 2023

Agrofilm 2022

Agrofilm 2021

Agrofilm 2020

Agrofilm 2019

Agrofilm 2018

Agrofilm 2017

Agrofilm 2016

Agrofilm 2015

Agrofilm 2014

Katalóg filmov 2014

Porota festivalu 2013

Pre médiá 2013

Program 2013

Agrofilm 2013 - FOTOGALÉRIA

Štatút 29. ročníka Agrofilmu 2013

Katalóg filmov 2013

Štatistika AGROFILMU 2011 

 

Počet prihlásených filmov

Vyradené
+ duplicitné

Odpremie-
taných

Zahraničných

83

3+5

75

Slovenských

11

0

11

Spolu

94

8

86

 

 

 

 

 

Premietané filmy

čas v min.

 

Súťaž

53

1 203

20 h   3 min.

Informatívne premietanie

33

860

14 h 20 min.

Spolu

86

2 063

34 h 23 min.

 

 

 

 

Filmy podľa odbornej kategórie

 

Súťaž

Informatika

Spolu

ekológia

11

5

16

lesné a vodné hospodárstvo

5

4

9

potravinárstvo

4

1

5

problematika vidieka

5

4

9

rastlinná výroba

6

3

9

vízie tretieho tisícročia

2

0

2

všeobecné otázka poľn.

9

15

24

živočíšna výroba

11

1

12

spolu

53

33

86

 

 

 

 

Filmy podľa filmovej kategórie

 

Súťaž

Informatika

Spolu

Vedecké a populárno-vedecké

18

2

20

Odborné a inštrukčné

11

3

14

Dokumentárne a publicistické

24

28

52

Spolu

53

33

86

 

 

 

Por. číslo

Krajina

Počet filmov

1.

Česká republika

31

2.

Čína

9

3.

Francúzsko

3

4.

Holandsko

6

5.

India

1

6.

Izrael

2

7.

Libanon

1

8.

Maďarsko

2

9.

Malta

1

10.

Nemecko

12

11.

Poľsko

2

12.

Portugalsko

2

 

13.

 

Slovensko

 

11

14.

Sýria

1

15.

Španielsko

7

16.

Taliansko

3

17.

Veľká Británia

0

 

Spolu

94

 

 

 

Doplnkové informácie