Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 1 - 11 z 11

Slovenský názov:

Efektívne využitie času

Originálny názov:

DAIRYING IN DOUBLE TIME

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

18

Rok:

1996

Anotácia:

Vplyv času na ziskovosť je významným ekonomickým faktorom, ktorý nie každý dokáže využiť vo svoj prospech. Najmä v chove hovädzieho dobytka rozhoduje o efektívnosti výroby.    

Tématika: 14, 25, 71, 82 Signatúra: AF 4/1997

 

Slovenský názov:

Ekologické pestovanie olív Stredomorí

Originálny názov:

ORGANIC OLIVES IN THE MEDITERRANEAN BASIN

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

29

Rok:

2002

Anotácia:

Pestovanie olivovníkov v starobylej oblasti Stredomoria je známe od počiatku dejín človeka a je bežné aj dnes. Dnešní spotrebitelia vyžadujú ekologicky nezávadné olivy a spracovaný olej. Videosnímka popisuje, ako je možné pestovať olivy na plantážach v Izraeli bez používania pesticídov a umelých hnojív. Len za pomoci integrovanej regulácie škodcov a prírodného hnojiva, aby sa vyprodukovali požadované ekologicky nezávadné olivy a olej.    

Tématika: 8, 13, 44, 49, 60, 70 Signatúra: AF 17/2003

 

Slovenský názov:

Ekologické poľnohospodárstvo - obrábanie pôdy

Originálny názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2009

Anotácia:

Film má cyklickú štruktúru a venuje sa 3 zákl. problémom organickej poľnohosp. výroby: obnova a obohacovanie porastu pasienkov a lúčin, aby sa zvýšila výnosnosť úrody zabezpečená lepším botanickým zložením; pestovateľské opatrenia na odburiňovanie strnísk s cieľom znížiť množstvo semien buriny v pôde; vhodné pestovanie niektorých druhov rastlín počas vegetačného obdobia. Film sa tiež zaoberá špeciálnymi zariadeniami na sejacie práce, vyrovnávajúcim pluhom na plytkú orbu, rotačným kypričom či sústavou strojov na siatie a obrábanie koreňovej zeleniny v tvarovaných záhonoch.    

Tématika: Poľnohospodárstvo, pôda, pasienky, lúky, obhospodarovanie, pestovanie rastlín, buriny, mechanizmy, stroje Signatúra: AF11/2010

 

Slovenský názov:

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku

Originálny názov:

Ekologické poľnohospodárstvo na slovensku

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

30

Rok:

2000

Anotácia:

Videofilm vyrobený s podporou programu Phare ilustruje ekologický spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat v zmysle zákona o ekologickom poľnohospodárstve 224/98 – Spracovanie a výroba biopotravín.    

Tématika: 4, 7, 13, 56, 60, 82 Signatúra: AF 25/2001

 

Slovenský názov:

Ekologický chov hospodárskych zvierat

Originálny názov:

Ekologisk djurhallning

Krajina:

Švédsko

Jazyk:

švédsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1998

Anotácia:

Správna starostlivosť o dobytok je okrem organicky vypestovanej stravy to, čo je obzvlášť dôležité v ekologickej živočíšnej výrobe. Nie všetci ekologicky pracujúci farmári sa o dobytok správne starajú. Toto je veľmi dôležitý prvok pre konzumentov ekologických výrobkov a udržanie si dôvery je veľmi dôležité pre všetkých farmárov.    

Tématika: 4, 13, 19, 25, 56, 82 Signatúra: AF 22/1999

 

Slovenský názov:

Ekonomické spoločenstvá

Originálny názov:

Economy and communion meet

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

40

Rok:

2008

Anotácia:

Film je zameraný na inovačný ekonomický projekt, v ktorom podniky - mnohé z nich poľnohospodárske a na vidieku - dávajú potreby ľudskosti do svojho podnikateľského plánu. Dokument zavedie diváka do Brazílie, Chorvátska, na Filipíny, do Argentíny, Talianska, Srbska ... a ukazuje ako si niektorí zamestnanci a podnikatelia zarábajú denne na svoj chlieb a snažia sa vytvoriť podmienky pre spravodlivosť a mier.    

Tématika: Ekonomika, poľnohospodárstavo, farmárstvo, vidiek, sociológia, demografia Signatúra: AF64/2008 AF64/2008a

 

Slovenský názov:

Elektrická energia z biomasy

Originálny názov:

Elektrická energie z biomasy

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

34

Rok:

2003

Anotácia:

Dokument poukazuje na skleníkový efekt a uplatňovanie obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň upozorňuje na decentralizáciu výroby elektrickej energie. Jedným z riešení je jej výroby z biomasy.    

Tématika: 7, 15, 34, 83 Signatúra: AF 25/2004

 

Slovenský názov:

Eliminácia rozmnožovania hmyzu sterilizáciou

Originálny názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

špan.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

12

Rok:

2009

Anotácia:

Jeden zo spôsobov biologického boja proti škodcom je sterilizácia samčekov. Tie sa dochovajú v laboratóriu a po sterilizácii ich vypustia do voľnej prírody, kde sa pária so samičkami. Z takejto kopulácie však nevzíde potomstvo a populácia škodcu sa ďalej neznásobuje. Film názorne oboznamuje s celým postupom.    

Tématika: Biológia, škodcovia, sterilizácia, reprodukcia, laboratórne metódy Signatúra: AF36/2010

 

Slovenský názov:

Energetické rastliny

Originálny názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

18

Rok:

2009

Anotácia:

Film rozpráva o 2 energetických rastlináých: vŕbe a ozdobnici. Predstavuje založenie plantáže s vŕbami a tiež kombajnový zber výhonkov malých a veľkých rastlín. Oboznamuje tiež so zberom ozdobnice využívajúc vysokotlakový baliaci lis. Časť filmu je venovaná používaniu biomasy pre energetické účely. Diskutuje o nasledujäcich témach: kombinované spaľovanie uhlia a štiepok z vŕby, závody na výroby peliet, teplárne s kotlami na spaľovanie výhonkov ozdobnice. Prináša tiež testy a merania parametrov biomasy, ktoré sa vykonávali v laboratóriách.     

Tématika: Rastlinná výroba, rastlinstvo, rastliny, vŕba, ozdobnica, pestovanie, plantáže, biomasa, energia Signatúra: AF31/2010

 

Slovenský názov:

Energia z vodíka

Originálny názov:

Der Stoff aus dem die Zukunft ist – Energie aus Wasserstoff

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam VHS

Minutáž:

43

Rok:

2000

Anotácia:

Špecialisti na energetiku premýšľajú nad prelomom v energetike, ktorý by spočíval vo využívaní solárnych obnoviteľných zdrojov na výrobu sekundárnej suroviny - vodíka. Ako by to v praxi mohlo fungovať, ukazuje film na príklade gigantických solárnych elektrární v kalifornskej púšti Mojave. Elektrolýzou by sa dalo vyrobiť obrovské množstvo vodíka, z ktorého by sa podľa aktuálnej potreby získavala energia. Automobilka BMW chce už v krátkom čase ponúknuť trhu niekoľko tisíc automobilov na vodíkový pohon. Nemecko by sa mohlo stať priekopníkom v oblasti moderného zásobovania energiou, ktoré sa na jednej strane zakladá na vodíku a na druhej na efektívnej výrobe energie, ktorá je zlučiteľná so životným prostredím a so zväčšujúcim sa podielom na obnoviteľných zdrojoch.    

Tématika: 15, 42, 64, 71, 83 Signatúra: AF 10/2001

 

Slovenský názov:

Exotické plodiny: Alternatívy pre diverzifikáciu poľnohospodárstva

Originálny názov:

Cultivos Exóticos, alternativca para diversificar la agricultura

Krajina:

Mexico

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

29

Rok:

2003

Anotácia:

Film prináša skúsenosti výrobcov, ako aj potrebné technické informácie z oblasti pestovania plodín a vysádzania lesných rastlín ako teak, industrializovateľných plodín ako orelánik, záhradníckych plodín, napríklad tekvice malangy, havajskej papriky, čínskych uhoriek, ale aj ovocinárskych plodín – pitahaje, marakuje, rambutana a okrasných plodín ako palma comedor, palma bola, či divorastúce kukurice a zaratonie.     

Tématika: 38, 47, 60, 71, 80 Signatúra: AF 1/2004

 


  

Doplnkové informácie