Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 1 - 17 z 17

Slovenský názov:

Háďatká na repe

Originálny názov:

Der Rübenzsystem Nematode Heterodera schachtii

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

13

Rok:

2004

Anotácia:

Škodca, ktorý predstavuje pre úrodu cukrovej repy najväčšiu hrozbu, obzvlášť na teplých a dostatočne vlhkých pôdach, sa volá Heterodera schachtii. S pomocou fascinujúcich trojdimenzionálnych počítačových animácií tento film ukazuje celý životný cyklus tejto repnej cystickej nematódy – od vyliahnutia mladých jedincov, infekcie koreňov cukrovej repy, zavedenia systémov zásobovania buniek (syncytia) až po vývin dospelých samčích a samičích jedincov, po ktorom nasleduje oplodnenie a tvorba cýst. Film vysvetľuje aj tradičné spôsoby boja proti tejto chorobe, ako je dlhodobé striedanie s nehostiteľskými plodinami a pestovanie niektorých druhov nástražných plodín, z ktorých najvýznamnejšie sú nematódam odolné odrody horčice a reďkovky.    

Tématika: 7, 56, 58, 60, 70, 81 Signatúra: AF 13/2004a

 

Slovenský názov:

Halali

Originálny názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

27

Rok:

2008

Anotácia:

Magazín pre priateľov poľovníctva a prírody. Krátka sonda do života diviačej zveri. V ktorom období života je voľne žijúca diviačia zver nebezpečná pre človeka, aké sú jej potravinové nároky. Magazín obsahuje príspevky o klasickom more a nechýba dobrá rada, v ktorej výskumný pracovník radí ako chrániť plodiny pred atakom diviakov.    

Tématika: Slovensko, živočíchy, divá zver, poľovníctvo, životné prostredie, výživa, ekológia, choroby, ochrana Signatúra: AF67/2008 AF67/2008a

 

Slovenský názov:

Hasme, čo nás páli!

Originálny názov:

Hasme, čo nás páli!

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1993

Anotácia:

Tromi etapami vystihuje film lesný požiar, následné zisťovanie škôd a určitú beznádej, ktorá v tretej etape vyúsťuje do snahy opätovne vrátiť život do požiarom zničených lesov. Zobrazuje biologické a technické aspekty odstraňovania následkov lesných požiarov.    

Tématika: 38, 57 Signatúra: AF 6/1994

 

Slovenský názov:

Hlavátka podunajská

Originálny názov:

Hlavátka podunajská

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

26

Rok:

1996

Anotácia:

Prírodovedný dokumentárny film o živote kráľovnej slovenských horských tokov - hlavátke podunajskej.    

Tématika: 13, 63, 66, 76 Signatúra: AF 16/1997

 

Slovenský názov:

Hnojenie roztokom dusičnanu amónneho

Originálny názov:

Nawoźenie roztworem seletzanomocznikowym

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

9

Rok:

1996

Anotácia:

Tento film oboznamuje s hnojením tekutými hnojivami, ktoré sa aplikuje vo forme postreku roztokom dusičnanu amónneho. Film sa tiež zameriava na prispôsobenie postrekovačov pre tento typ ošetrenia. Sú tiež zdôraznené výhody hnojenia roztokom dusičnanu amónneho pre životné prostredie a pre farmárov.    

Tématika: 24, 54, 69, 71, 83 Signatúra: AF 2/1997

 

Slovenský názov:

Hnojivo s postupným uvoľňovaním

Originálny názov:

Krajina:

Čína

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD DVD-CAM

Minutáž:

20

Rok:

2008

Anotácia:

Hnojivo s postupným uvoľňovaním (HsPU) je druh hnojiva, ktoré dlhodobo uvoľňuje v rovnakom množstve živiny vstrebávané plodinami, pomocou rozličných mechanizmov. Hnojivo má množstvo výhod a prvou z nich je zvyšovanie efektívnosti. Použitím HsPU sa redukuje množstvo hnojiva na jednu tretinu alebo na polovicu oproti obyčajnému hnojivu. Efektívne vplýva aj na neustále zvyšovanie kvality a výnosu plodín. Druhou výhodou je šetrenie energiou a ochrana životného prostredia. HsPU znižuje stratu plynov a vylúhovatenosť, ako aj účinnosť hnojiva. Po tretie, šetrí čas a námahu. Využitie hnojiva s regulovaným uvoľňovaním môže byť efektívne naplánované na obdobie rastu plodín. Uvoľňovanie živín je tak paralelné s príjmom a absorbciou živín plodinami. Hnojenie len jeden krát počas dozrievania tak viac vyhovuje potrebám plodín.     

Tématika: Poľnohospodárstvo, rastlinná výroba, hnojenie, hnojivo, životné prostredie, ochrana, pestovanie, živiny Signatúra: AF23/2009

 

Slovenský názov:

Hnojivo z termosky

Originálny názov:

Hnojivo z termosky

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1993

Anotácia:

Videosnímok o modernom prírodnom hnojive Biogamin, jeho výrobe a použití.    

Tématika: 24 Signatúra: AF 7/1993

 

Slovenský názov:

Hole Liptovskej Tepličky

Originálny názov:

Hole Liptovskej Tepličky

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1999

Anotácia:

Odborno-populárny film zobrazuje snahu o návrat k pôvodnej prírode v chránenej krajinnej oblasti Národný park Nízke Tatry.    

Tématika: 13, 66 Signatúra: AF 4/1999

 

Slovenský názov:

Horské a nížinné mokrade

Originálny názov:

Horské a nížinné mokradě

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

mini DV

Minutáž:

10

Rok:

2005

Anotácia:

Dokument z Videoatlasu našej prírody o horských a nížinných mokradiach informuje o histórii, súčasnosti a budúcnosti týchto ekosystémov a poukazuje na dôležitosť ich ochrany. Zdôrazňuje najmä ich význam pri kumulácii vody počas záplav a jej postupné uvoľňovanie v bez zrážkovom období.     

Tématika: 10, 13, 41, 76 Signatúra: AF 4/2006

 

Slovenský názov:

Hory a ľudia

Originálny názov:

Hory a lidé

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

DV cam

Minutáž:

10

Rok:

2003

Anotácia:

Film z cyklu Videoatlas naší přírody mapuje ekosystém hôr v Krkonošiach z hľadiska geologickej stavby, rôznorodosti biotopov a ich biodiverzity.    

Tématika: 6, 13, 83 Signatúra: AF 19/2005

 

Slovenský názov:

Hory, rastliny a živočíchy

Originálny názov:

Hory, rostliny a živočichové

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

10

Rok:

2003

Anotácia:

Film z cyklu Videoatlas naší přírody dokumentuje ekosystém hôr z hľadiska tzv. výškových horských pásiem. Divák sa okrem iného dozvie, ako priemerná teplota ovplyvňuje výskyt rastlín a živočíchov.     

Tématika: 12, 13, 34, 60, 83 Signatúra: AF 18/2005

 

Slovenský názov:

Hrdza listova a iné hrdze obilnín

Originálny názov:

Braunrost und andere Getreideroste

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV

Minutáž:

16

Rok:

2003

Anotácia:

Na príklade hrdze pšeničnej (Puccinia recondite f.sp. tritici) film ukazuje celý životný cyklus hrdze s použitím trojrozmerných počítačových animácií a skutočných záberov.    

Tématika: 60,709 Signatúra: AF 14/2003

 

Slovenský názov:

Hron: šum vody – ramenná sústava

Originálny názov:

Hron: šum vody – ramenná sústava

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

10

Rok:

1993

Anotácia:

Popis sa nenachádza v katalógu.    

Tématika: 58 Signatúra: AF 27/1993

 

Slovenský názov:

Hrozno v ktaji Murcia

Originálny názov:

Region de Murcia: La vid en la Region de Murcia

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

špan.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

2008

Anotácia:

Video komplexne rieši problematiku pestovania viniča v kraji Murcia. Autor približuje jednotlivé odrody, spôsoby ich pestovania, oboznamuje so škodcami a chorobami, ktoré ohrozujú úrodu.    

Tématika: Španielsko, region, vinohradníctvo, vinič, pestovanie, škodcovia, choroby Signatúra: AF8/2009

 

Slovenský názov:

Hruštínska kosa

Originálny názov:

Hruštínska kosa

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

MiniDV

Minutáž:

7

Rok:

2007

Anotácia:

Video reportáž je zameraná na problematiku a význam kosenia lúk a pasienkov, na súťaž v ručnom, kosení trávy v PD Hruštín, zachovávanie dedičstva a tradícií.    

Tématika: 48, 58, 66, 67 Signatúra: AF 44/2007

 

Slovenský názov:

Hubové choroby cukrovej repy

Originálny názov:

CERCOSPORA BETICOLA & RAMULARIA BETICOLA

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

10

Rok:

2004

Anotácia:

Najvýznamnejšími biotickými patogénmi spôsobujúcimi choroby na listoch cukrovej repy sú Cerospora beticola a Ramularia beticola. Cykly vývinu choroby u týchto patogenických húb ukazujú fotografické 3D animácie a skutočné video zábery. Najmä spôsob infekcie, ako aj epidemiologické šírenie nákazy sú podané veľmi vyčerpávajúco. Film vysvetľuje použitie epidemiologických hraničných hodnôt pri rozhodovaní o selektívnej aplikácii fungicídy. Pestovaním odrôd cukrovej repy, ktorá je odolnejšie voči druhom Ceraspora a Ramularia beticola je možné priebeh nákazy spomaliť.     

Tématika: 26, 28, 56, 60, 81 Signatúra: AF 12/2004a

 

Slovenský názov:

Huby na obilí

Originálny názov:

Brandpilze im Getrede

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

10

Rok:

2006

Anotácia:

Snete sa rozširujú medzi obilím po dlhšiu dobu až kým nezničia plodiny a vidno zjavné čierne škvrny. Na základe biológie a rôznych stratégií rozširovania, snete je možné rozdeliť do dvoch skupín: voľné snete a viskózne snete. Na príklade Tilettia caries príčine viskóznej snete na pšenici a Ustilogo nuga, príčine voľnej snete jačmeňa je zobrazený osobitný charakter oboch skupín. 3D animácia a skutočné zábery predstavujú fascinujúce stratégie, ktoré títo agenti používajú na svoje rozmnožovanie a rozširovanie.     

Tématika: 26, 60 Signatúra: AF 15/2006

 


  

Doplnkové informácie