Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 1 - 15 z 15

Slovenský názov:

Uctime sa pohárom čistej vody

Originálny názov:

Uctime sa pohárom čistej vody

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

1995

Anotácia:

Film o tom, jako si znečisťujeme vodné toky a jako je nevyhnutné starať sa o ne a chrániť ich, o význame budovania veľkých vodných diel a vodárenských nádrží.    

Tématika: 13, 76, 83 Signatúra: AF 37/1995

 

Slovenský názov:

Udržateľné poľnohospodárstvo

Originálny názov:

Sustainable Agriculture

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

1998

Anotácia:

Film sa zaoberá správou prírodných zdrojov na poľnohospodársku produkciu, čiže tým, při sa pôda, voda, rastliny, domáce zvieratá a klimatické faktory využívajú na poľnohospodársku výrobu bez poškodzovania týchto zdrojov počas procesu produkcie. Film sa tiež zaoberá využívaním okrajových zdrojov – púšťou, brakickou vodou, odpadovými vodami – na poľnohospodársku produkciu. Uvádza množstvo príkladov z celého Izraela, ktoré demonštrujú zásady udržateľného poľnohospodárstva.    

Tématika: 54 Signatúra: AF 15/2000

 

Slovenský názov:

Udržiavanie zdrojov spolupráce: Biotechnologická sieť juhovýchodnej Ázie pre pestovanie papáje

Originálny názov:

NURTURING THE SEEDS OF COOPERATION: THE PAPAYA BIOTECHNOLOGY NERWORK OF SOUTHEAST ASIA

Krajina:

Filipíny

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

18

Rok:

2007

Anotácia:

Film dokumentuje spoluprácu rôznych zainteresovaných pri vývoji papáje rezistentnej voči vírusu krúžkovanosti listov papáje (Papaya Ringspot Virus) s vlastnosťou neskoršieho dozrievania. Vyzdvihuje verejno-súkromné partnerstvá a to, aký majú členské štáty siete prospech z tejto spolupráce.    

Tématika: 11, 19, 47, 60, 67 Signatúra: AF 29/2007

 

Slovenský názov:

Umelá inseminácia u ošípaných

Originálny názov:

Künstliche Besamung beim Schwein

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

21,5

Rok:

1991

Anotácia:

Chov kancov v staniciach, zber a príprava semena pre insemináciu.    

Tématika: 45, 82 Signatúra: AF 22/1993

 

Slovenský názov:

Uskladňovanie obilnín

Originálny názov:

SCIENTIFIC STORAGE Of FOOD GRAINS

Krajina:

India

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1998

Anotácia:

Vo filme sú zdokumentované rôzne postupy, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve počas dopravy, při zbere úrody a uskladňovaní obilnín metódy ochrany proti plesniam, aby bolo možné straty obilnín minimalizovať.    

Tématika: 54, 60, 71 Signatúra: AF 13/1999

 

Slovenský názov:

Úspechy poľnohospodárskeho výskumu: Ústav ochrany rastlín

Originálny názov:

AGRICULTURAL RESEARCH ACHIEVEMENTS, PLANT PROTECTION

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2004

Anotácia:

Výskum sa uskutočňuje v laboratóriách a v živočíšnych farmách. Uvádzajú sa nasledujúce výskumné oblasti: bakteriálne ochorenie manga, vírusové ochorenie cucurbitaceous, sérologické systémy na identifikáciu rastlinných vírusov, rastlinné parazity na zelenine, biologická kontrola kôrovcov na borovicových stromoch.     

Tématika: 47, 60, 70, 81 Signatúra: AF 36/2004

 

Slovenský názov:

Úspechy poľnohospodárskeho výskumu: Ústav záhradníctva

Originálny názov:

AGRICULTURAL RESEARCH ACHIEVEMENTS, HORTICULTURE

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

17

Rok:

2004

Anotácia:

Výskum sa uskutočnňuje v laboratóriách a v živočíšnych farmách. Uvádzajú sa nasledujúce výskumné oblasti: podpora vývozu kvetov, výber kvetov pre nižšiu spotrebu vody, odrody litchi, bezkôstkové hrozno, pestovanie druhov hrozna pre lepšie testovanie farby a arómy, odrody manga, pestovanie citrusov na pieskových dunách.     

Tématika: 8, 9, 47, 60, 80 Signatúra: AF 37/2004a

 

Slovenský názov:

Úspechy poľnohospodárskeho výskumu: Ústav živočíšnych vied

Originálny názov:

AGRICULTURAL RESEARCH ACHIEVEMENTS: ANIMAL SCIENCES

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

20

Rok:

2004

Anotácia:

Výskum sa uskutočňuje v laboratóriách a na živočíšnych farmách. Oblasti výskumu sú nasledovné: adaptácia dojníc na púštnu klímu, uľahčovanie stresu z horúčav dojníc, komputerizácia kontroly kŕmenia a procesov dojenia, výber vhodných druhov oviec, genetické ochorenia hydiny a oviec, zvyšovanie produkcie včelieho medu, zakrmovanie a produkcia rýb v rybníkov chov okrasných rýb.     

Tématika: 8, 19, 25, 28, 29, 34, 46, 63, 71, 73, 82 Signatúra: AF 35/2004

 

Slovenský názov:

Úsporné obrábanie pôdy

Originálny názov:

Losened – compact tilling – a new concept of farming

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

21

Rok:

1994

Anotácia:

Kypriaco – kompaktná metóda obrábania pôdy sa odlišuje od konvenčných systémov hospodárenia a používa dláto na zoranie iba 1 pôdy v porovnaní s tradičnou orbou. Kombinovaná štruktúra skyprenej vrstvy zlepšuje obeh vody, vzduchu. Môže zvýšiť úrodu o 10%. Táto účinná metóda spôsobuje revolúciu v koncepcii svetového systému obrábania pôdy.     

Tématika: 11, 13, 58, 71 Signatúra: AF 20/1995

 

Slovenský názov:

Úspory energie a vykurovanie biomasou pre každého

Originálny názov:

Úspory energie a vytápění biomasou pro každého

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

38

Rok:

2006

Anotácia:

Ukážky toho, ako je možné šetriť tepelnú energiu konštrukciou budov a výberom najvhodnejšieho paliva.    

Tématika: 10, 15, 71 Signatúra: AF 7/2007

 

Slovenský názov:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1951 – 2001

Originálny názov:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1951 – 2001

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS A

Minutáž:

22

Rok:

2001

Anotácia:

Dokumentárny film oboznamuje s históriou, zameraním aj organizačnou štruktúrou jedného z najvýznamnejších ústavov slovenského pôdohospodárstva.    

Tématika: 54, 58, 66 Signatúra: AF 26/2001

 

Slovenský názov:

Ušliapaná pôda

Originálny názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

30

Rok:

2009

Anotácia:

Nárast obyvateľstva, nedostatok potravín, tvorba púští. Heslá, ktoré celosvetovo alarmujú vedcov z oblasti výskumpôdy. Pretože úrodná pôdy bude s ohľadom na intenzívne poľnohospodárstvo a klimatické zmeny zdrojom, o ktorý sa bude bojovať. Zároveň rastie zaberanie krajiny rastúcimi mestami. Pôdy je viac ako blato a prach, je načase sa k nej nesprávať ako k bezcennej veci. Film sa vydáva na cestu do neznámeho mikrokozmi. Roľník Josef Braun sa bráni orbe, vzdal sa umelých hnojív a ničenia buriny a chce dosiahnuť také výnosy ako jeho predkovia. On vsádza na armádu malých živočíchov v pôde a je hrdý na hustotu dážďoviek. Vedci univerzity Giessen a Halle mu dávajú za pravdu. Zdravšia, živšia pôda môže byť dokonca odpoveďou na hlad vo svete. Toto spoločenstvo húb, baktérií, hmyzu, červov pod našimi nohami by mohlo byť naša záchrana-ak by pesticídy zlyhali.     

Tématika: Demografia, sociológia, životné prostredie, klimatické zmeny, pôdohospodárstvo, pôda,mikroorganizmy, pesticídy Signatúra: AF43/2010

 

Slovenský názov:

Útok parazitov

Originálny názov:

Die Rache der Schöpfung – Angriff des Parasiten

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

43

Rok:

2005

Anotácia:

Seriál „Pomsta vývoja“ odhaľuje dramatické zmeny životného prostredia, spôsobené globalizáciou a mobilitou, ktoré sa nepozorovane dejú niekoľko rokov. V Aachene ochorel mladý chlapec na životu nebezpečnú, exotickú tropickú chorobu, lieshmaniózu. Nikto si nevie vysvětlit, jako sa dieťa mohlo nakaziť. V Soeste prišlo v priebehu niekoľkých dní 299 ľudí do nemocnice s vážnym zápalom pľúc – lekári stoja před záhadou. Až detektívna práca vedie po týždňoch k výsledku: vinníkom je malý kliešť z juhu, ktorý sa doteraz vôbec nevyskytoval v severných zeměpisných šírkach: kliešť Dermacentor.     

Tématika: 22, 23, 67, 83 Signatúra: AF 29/2006

 

Slovenský názov:

Úver pre rybára

Originálny názov:

Crédit pour un pecheur

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

28

Rok:

1997

Anotácia:

Sonda do života vietnamského rybára Dihn Huu Mienga, ktorý býva v Guon Gia. . Spolu so synom na lodi upletenej z bambusu chytajú langusty. Jeho snom je zanechať deťom 10-tonovú loď, na ktorú však potrebuje úver. Má šancu. Sporiteľňa, ktorej je členom, mu bude dôverovať, lebo už splatil svoju prvú pôžičku, ktorú si zobral na nákup prasiatok a ryže. Bola to krátkodobá pôžička na 3 mesiace. Zaplatil 2,4 % úrokov mesačne a na záver splatil aj istinu. Bolo to oveľa menej ako 7 %, ktoré žiadajú zdierači.    

Tématika: 11, 63, 67, 76 Signatúra: AF 4/1998

 

Slovenský názov:

Užitočná spolupráca

Originálny názov:

Užitočná spolupráca

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

1996

Anotácia:

Videofilm dokumentuje spoluprácu Zväzu rybárov Slovenska so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba, mapuje jej historický vývoj a formy tejto spolupráce.    

Tématika: 63, 66, 76 Signatúra: AF 22/1997

 


  

Doplnkové informácie