Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 1 - 4 z 4

Slovenský názov:

Generácia

Originálny názov:

Generácia

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Film odvážlivcoch, obrábajúcich navrátenú pôdu v rámci reštitúcií. O tom, že zdediť možno bohatstvo, ale i problémy a veľký kus zodpovednosti.    

Tématika: 58, 66, 67 Signatúra: AF 6/1993

 

Slovenský názov:

Genetické modifikace plodin - z cyklu PORT/Brány poznání

Originálny názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

čes..

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2007

Anotácia:

Za plodinami so zmenenými génmi sa vydal štáb PORTu. S Michaelom nahliadneme do polí aj do laboratórií zaujímavých výskumných pracovísk, kde sa venujú vedci ďalšiemu vývoju technológie genet. modofikácií. Dozvieme sa napr. aj to, aké úspechy s kukuricou majú farmári v Afrike.    

Tématika: Rastlinná výroba, technológie, genetika, GMO, biotechnológie, veda Signatúra: AF23/2008 AF23/2008a

 

Slovenský názov:

Genetické zdroje rastlín

Originálny názov:

Genetické zdroje rastlín

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

19

Rok:

1998

Anotácia:

Génová banka pri Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch je zariadenie, ktoré sa venuje vyhľadávaniu a zberu rastlinných génových fondov, ich triedeniu, krátkodobému aj dlhodobému uchovávaniu - uskladňovaniu pre potreby dnešných i budúcich generácií. Svoje fondy semien však dáva k dispozícii pre prax bežnej výživy a výskumu    

Tématika: 21, 60, 79 Signatúra: AF 20/1999

 

Slovenský názov:

Genéza vína v Rakúsku

Originálny názov:

THE GENESIS OF WINE IN AUSTRIA

Krajina:

Rakúsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS, Betacam

Minutáž:

45

Rok:

1988

Anotácia:

Najušľachtilejšia vínna réva v Európe rastie medzi 40. a 50. stupňom severnej zemepisnej šírky. Film dokumentuje pestovanie tejto plodiny v Rakúsku a jej spracovanie a výrobu kvalitného vína.    

Tématika: 59, 71, 75 Signatúra: AF 23/1999

 


  

Doplnkové informácie