Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 1 - 10 z 10

Slovenský názov:

Iba trávnik

Originálny názov:

Just a lawn

Krajina:

Kanada

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2007

Anotácia:

Väčšina Kanaďanov privítala príchod pesticídov na udržiavanie trávnika s nadšenám. Ale v sedemdesiatych rokoch začínala byť zjavná potenciálna hrozba týchto chemikálií. Film sleduje vývoj kampane v Quebecku, ktorý ako prvý bil na poplach v r.1985, po dovážneho mladého tínedžera, ktorý trval na tom, aby vláda obmedzila používanie pesticídov. Napriek odporu, zdravotným problémom a sporom quebeckí aktivisti pokračovali v spochybňovaní nezávadnosti pesticídov.    

Tématika: Chémia, rekultivácia, škodlivé látky, životné prostredie, ekológia, choroby ľudí, sociológia, demografia Signatúra: AF15/2008 AF15/2008a

 

Slovenský názov:

INRA: Pre zem a pre ľudí

Originálny názov:

INRA : Pour la terre et les hommes

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

9

Rok:

2005

Anotácia:

INRA – Národný ústav agronomických výskumov, je celoštátnou organizáciou finalizovaných výskumov, ktorý zamestnáva 8 500 subjektov v 21 výskumných centrách. Film predstavuje laboratóriá tohto Ústavu a výskumné práce robené v rámci jeho jednotlivých centier.    

Tématika: 20, 54, 60 Signatúra: AF 31/2007

 

Slovenský názov:

Inseminácia hovädzieho dobytka

Originálny názov:

Inseminácia hovädzieho dobytka

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

12

Rok:

2000

Anotácia:

Umelá inseminácia je cielený zákrok do reprodukčného procesu zvierat. Pozostáva z odberu semena a jeho laboratórneho spracovania. Ďalšími etapami sú hlboké zmrazenie semena, monitorovanie pohlavného cyklu a aplikácia inseminačnej dávky do pohlavných orgánov kráv.    

Tématika: 7, 25, 78, 82 Signatúra: AF 13/2001

 

Slovenský názov:

Inseminácia ošípaných

Originálny názov:

Inseminácia ošípaných

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Beta-VHS

Minutáž:

14

Rok:

Anotácia:

Bez súhrnu    

Tématika: 7, 45, 82 Signatúra: AF 27/2002a

 

Slovenský názov:

Integovaná ochrana rastlín bez chemikálií

Originálny názov:

INTEGRATED PEST CONTROL WITHOUT CHEMICAL

Krajina:

Malajzia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

24

Rok:

1999

Anotácia:

Film oboznamuje s biologickou ochranou rastlín, ktorá menej zaťažuje životné prostredie, ale je náročná na úroveň poznania a aj na dostupnosť k najnovším poznatkom biológie, ekológie a etológie.     

Tématika: 4, 13, 16, 60, 83 Signatúra: AF 22/2002a

 

Slovenský názov:

Integrovaná produkcia jabĺk

Originálny názov:

INTEGRATED APPLE PRODUCTIO

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1993

Anotácia:

Program o tvorbe situačného nákresu jabloňového sadu. Údržba a organizácia integrovanej produkcie ovocia, ochrane proti škodcom a chorobám, zachádzaní s ovocím a jeho uskladňovaní.    

Tématika: 47, 70 Signatúra: AF 9/1994, a

 

Slovenský názov:

Integrovaná produkcia jahôd

Originálny názov:

Integrowana Produkcja Truskawek

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1998

Anotácia:

Integrovaná výroba ovocia (IVO) je modernou a výhodnou metódou pestovania kvalitných jahôd. Jej cieľom je výroby jahôd bez nebezpečných rezíduí pri zachovaní environmentálnej výroby. Film zahŕňa vytvorenie a spôsoby IVO na jahodových plantážach.    

Tématika: 47 Signatúra: AF 18/1998

 

Slovenský názov:

Integrovaná produkcia ovocia: Zakladanie sadu a jeho integrovaná ochrana

Originálny názov:

Integrowana Produkcja Owoców: Zakladanie sadu i zabiegi pielegnacyjne

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

22

Rok:

1997

Anotácia:

Integrovaná produkcia ovocia (IPO) je moderná, výnosná metóda pestovania vysokokvalitného ovocia. Zameriava sa na produkciu ovocia bez nebezpečných rezíduí a zároveň rešpektuje životné prostredie. Film zahrňuje aj zakladanie IPO sadov a agrotechnické postupy v týchto sadoch.    

Tématika: 47, 56, 60, 71, 83 Signatúra: AF 20/1997

 

Slovenský názov:

Integrovaná výroba v skleníku

Originálny názov:

production integrada en cultivas hortuoias bajo abrige

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

26

Rok:

1999

Anotácia:

Integrovaná výroba je základnou technikou pre získavanie kvalitných hornikultúr s minimálnym rizikom pre pestovateľov, spotrebiteľov a životné prostredie.    

Tématika: 71 Signatúra: AF 2/2000

 

Slovenský názov:

Invázia exotov

Originálny názov:

Die Rache der Schopfung – Invasion der Exoten

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

43

Rok:

2005

Anotácia:

Seriál „Pomsta vývoja“ odhaľuje dramatické zmeny nášho životného prostredia, spôsobené globalizáciou a mobilitou, ktoré sa nepozorovane dejú niekoľko rokov. Film o invázii exotických druhov, ktorí cestujú ako čierni pasažieri na lodiach, v lietadlách alebo iných dopravných prostriedkoch: exotické zvieratá a rastliny, nežiaduci votrelci, bioagresori. Zrýchlená celosvetovým obchodom, cestovaním a globalizáciou sa krajinou valí vlna invazívnych druhov. Niektoré sa šíria explozívne. Narušujú ekosystémy a spôsobujú zánik domácich druhov. Hrozí nám zničenie útokmi týchto cudzincov?     

Tématika: 6, 13, 67, 83 Signatúra: A F 28/2006

 


  

Doplnkové informácie