Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 1 - 20 z 22

Slovenský názov:

L.V.A. vidieť o prírode a ľuďoch Lednicko-valtického areálu

Originálny názov:

L.V.A. viděti - o přírode a lidech Lednicko-valtického areálu

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

20

Rok:

2000

Anotácia:

Videoprogram predstavuje Lednicko-valtický areál, ktorý je chránený UNESCOm a napriek tomu nejde o skanzen. Je to územie, na ktorom sa nachádza viacero prírodných rezervácií, ale sa tam aj hospodári. Do krajiny pod lednickým minaretom sa dá prísť kvôli rekreácii aj poučeniu počas celého roka.    

Tématika: 2, 10, 13, 72, 83 Signatúra: AF 2/2001

 

Slovenský názov:

Lekár sójových bôbov, Edgar E. Hartwig, výskumný pracovník - agronóm

Originálny názov:

THE SOYBEAN DOCTOR, EDGAR E. HARTWIG, RESEARCH AGRONOMIST

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

12

Rok:

1992

Anotácia:

Program ukazuje 50 ročnú kariéru pestovania sójových bôbov agronóma Dr. Egra E. Hartwiga, výskumného pracovníka Agricultural Research Service v Stoneville, Mississippi. Jeho práca viedla k 16-násobnému zvýšeniu produkcie.    

Tématika: 60 Signatúra: AF 8/1993

 

Slovenský názov:

Les ako svieca

Originálny názov:

Wald von der Stange

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

29

Rok:

2003

Anotácia:

Lesy sú vzácne ekosystémy, drevo je dorastajúca surovina. V dnešnom lesnom hospodárstve sa používajú moderné techniky. Kvôli zvýšeniu odbytu sa prirodzený cyklus prispôsobil hospodárskym potrebám. V ďalekých lesoch južného Švédska sa v ekologickom lesnom hospodárstve používajú lesné stroje, ktoré vyzerajú ako obrovský hmyz: ako na chodúľoch sa pohybujú cez les šesťnohé vozidlá bez toho, aby poškodili krovie. Počítač samostatne vyberá a premeriava laserom strom a vypočíta, ako má byť drevený kolos odvezený. Tak sa môžu lesy opatrne rúbať. V laboratóriách rôznych výskumných ústavov prebieha momentálne revolučná zmena. Celosvetovo sa horúčkovito pracuje na nových metódach možnosti genetickej manipulácie stromov. Teraz vynašli vedci postup, ktorý z osiky urobí príslovečnú „ošípanú, ktorá dáva plnotučné mlieko a kladie vajcia“. Transgénne osiky vykazujú zníženie obsahu lignínu o 45 % pri súčasnom náraste obsahu celulózy o 15 %. Ešte však nie je dosť: stromy môžu viazať ťažké kovy, zbaviť ich jedovatosti a ukladať jed vo svojich listoch. Geneticky modifikované topole sa majú využiť na Univerzite Tubingen na sanáciu pôd, zamorených ťažkými kovmi. Aby bolo možné experimenty kontrolovať a zabrániť nechcenému transferu génov do prírody, musia byť stromy pred vysadením neplodné. „Sterilné“ stromy sú hlavnou požiadavkou Spolkového výskumného ústavu lesného hospodárstva.     

Tématika: 13, 21, 38, 60, 61, 69, 71 Signatúra: AF 38/2004

 

Slovenský názov:

Lesné kvety

Originálny názov:

FLOWERS OF THE FOREST

Krajina:

India

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1994

Anotácia:

Je to film o orchideách v severovýchodnom regióne. Film tiež hovorí o úlohe, ktorú hrá Severovýchodná rada v rozvoji orchideí, ukazuje históriu, dôležitosť a využívanie orchideí.    

Tématika: 38 Signatúra: AF 14/1994

 

Slovenský názov:

Lesy Beskýd

Originálny názov:

Lesy Beskyd

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

59

Rok:

1996

Anotácia:

Film monitoruje súčasný stav lesných porastov a krajiny v Beskydách.    

Tématika: 10, 13, 38 Signatúra: AF 21/1997

 

Slovenský názov:

Lesy Slovenskej republiky

Originálny názov:

Lesy Slovenskej republiky

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam VHS

Minutáž:

17

Rok:

2000

Anotácia:

Film prezentuje štátny podnik Lesy Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici. Predstavuje prírodné pomery, širokú škálu lesníckej činnosti od semienka po dospelý les. Ponúka možnosť poľovačky a lesoturistiku. Určený je najmä obchodným partnerom podniku a cestovným kanceláriám.    

Tématika: 2, 12, 38, 60, 66, 71 Signatúra: AF 1/2001

 

Slovenský názov:

Lesy sú chránené nepísanými zákonmi

Originálny názov:

The forest are pretected by unwritten laws.

Krajina:

Albánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

2001

Anotácia:

Film hovorí o lesoch a tradíciách lesnej ochrany v horskom regióne vo vnútrozemí Albánska. Táto oblasť hlbokých lesov sa volá Kala e Does a pozostáva z piatich dedín s celkovou rozlohou lesa tisíc hektárov. V protiklade k iným oblastiam s lesnými porastami, kde sa lesný porast ničí ilegálnym výrubom a požiarmi, v oblasti Kala sú dodnes tieto úkazy veľmi zriedkavé. Pritom tu neexistuje žiadna lesná politika a žiadna lesná stráž, lesy spravujú sami obyvatelia dedín na základe tradície a nepísaných zákonov tejto oblasti.    

Tématika: 3, 38, 67 Signatúra: AF 6/2001

 

Slovenský názov:

Lesy úcty

Originálny názov:

FORESTS OF REVERENCE

Krajina:

India

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam, DVD

Minutáž:

10

Rok:

2006

Anotácia:

Lesné spoločenstvo ochraňujú Indovia v západnej časti v Karmataka v Coorgu ako mystické božstvo.    

Tématika: 13, 30, 38, 67, 83 Signatúra: AF 38/2007

 

Slovenský názov:

Lesy v Eberswalde

Originálny názov:

Sie Walder von Eberswalde

Krajina:

DDR

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

C, Video PAL VHS

Minutáž:

23

Rok:

1988

Anotácia:

Populárno-vedecký film o krajine a lesných formách, v Eberswalde, o rozmanitej a veľmi zodpovednej činnosti pracovníkov Štátnych lesov a Výskumného ústavu lesného hospodárstva v Eberswalde, o ich podnetoch na zlepšenie možností rekreácie a kultúrneho využitia obyvateľstva.    

Tématika: 38 Signatúra: AF 4/1989

 

Slovenský názov:

Lesy Vysočiny

Originálny názov:

Lesy Vysočiny

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

1995

Anotácia:

Českomoravská vrchovina je imisiami najmenej poškodenou oblasťou Českej republiky. Snímka Ministerstva poľnohospodárstva ČR sa zaoberá tradičnými metódami hospodárenia, obnove porastov a ich ochranou sice negatívnymi vplyvmi.    

Tématika: 14, 38 Signatúra: AF 11/1996

 

Slovenský názov:

Leto s delfínmi

Originálny názov:

El hayam hashachor

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

82

Rok:

2007

Anotácia:

Lemon, Shandy a Pashosh, traja delfíni vylúčení svojim húfom v koralovom útese, sú vypustení na slobodu svojou cvičiteľkou Mayou, ktorá ich vychovávala od narodenia, potom, ako si uvedomila, že ak zostanú v húfe, zahynú. Jediná šanca na prežitie je pustiť ich späť na slobodu do Čierneho mora, odkiaľ pochádza tento zvláštny druh delfínov. Tento film sleduje delfínov a ich cvičiteľov počas mučivých príprav na cestu do ich nového domova. Ich cvičitelia ich s láskou pripravujú na útrapy 10 hodinovej cesty do ruského námorného výskumu na pobreží Čierneho mora, kde ich ruskí experti vypustia späť na slobodu. Počas dvoch mesiacov posádka filmu sleduje húf delfínov a ich cvičiteľov počas namáhavej cesty prinášajúcej frustráciu, bolesť a pustenie na slobodu – z Červeného mora do Čierneho mora.    

Tématika: 8, 12, 16, 62, 76, 83 Signatúra: AF 36/2007

 

Slovenský názov:

Leví zub: Voda a smäd v Medveďove

Originálny názov:

Löwenzahn, Wasser - Durstig in Bärstadt

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

25

Rok:

2008

Anotácia:

Hlavný predstaviteľ Fritz Líška (Guido Hammesfahr) žije so svojím psom Keksom v modrej dodávke. V Levom zube platí: ten, kto sa smeje, sa ľahšie učí. Do humorných príbehov sú votkané odborné informácie o prírode, životnom prostredí a technike s 3D - animáciami, trikovými zábermi s plastelínou a rôznymi predmetmi, alebo s prepracovanými dokumentami o zvieratách. Leví zub sa snaží odovzdať poznatky a nie len vedomosti a tým povzbudiť záujem detí, vyšli von a vyskúšali si to. Aká horúčava! Celé Medveďovo baží po vode. Jedine v susedovej záhradke vyviera prameň, v ktorom sa pán Paschulke veselo vyvaľuje. Naopak, kvety na dodávke visia zvädnuté dolu. Frizove zásoby pitnej vody sa minuli, studňa pri dome je vyschnutá a aj z vodovodného kohútika netečie ani kvapka. Dokonca aj Yasemin v novinovom stánku má vypredanú všetku minerálnu vodu. Fritz by chcel zasiahnuť, ale v miestnej firme na výrobu minerálnej vody vládne nezvyčajné ticho. Žiadne stroje nepracujú, nič nefunguje, nič nie je v pohybe. Ako sa dostanú Medveďovčania opäť k svojej vode? Stane sa z mesta púšť? Ako ľudia, zvieratá a rastliny prežijú pri nedostatku vody? Fritza však napadne geniálna myšlienka ako zásobovať mesto pitnou vodou, podľa príkladu, ktorý si zobral z prírody.     

Tématika: Poľnohospodárstvo, životné prostredie, príroda, ekológia, vodné hospodárstvo, voda, rastliny, zvieratá, demografia Signatúra: AF43/2009

 

Slovenský názov:

Liečivá sila z púšte I.

Originálny názov:

Heilkraft aus der Wüste I.

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

29

Rok:

2004

Anotácia:

Časy, v ktorých pacienti vkladali všetky svoje nádeje výlučne iba do chemických laboratórií, sú preč. Rozmáhajú sa alergie a rezistencie na antibiotiká produkujú ďalšie problémy. Takzvané „prírodné“ liečivá sú vyhľadávanejšie ako kedykoľvek predtým. To, že práve neúrodné krajiny ako púšte južnej Afriky predstavujú skutočnú klenotnicu liečivých rastlín, je možno prekvapujúce. Skutočne sa tam nachádza asi 1200 druhov rastlín. A mnohé z nich sú tradičnými liečiteľmi využívané niekoľko generácií. Teraz objavila západná veda ich zisk prinášajúce vlastnosti a zahájila hon na „púštnu lekáreň“. Rastlina hoodia potláča chuť do jedla a mohla by pomôcť v boji proti obezite. Zvonovník zas obsahuje účinnú látku proti zápalovým ochoreniam kĺbov a artróze. Extraktom zo zvonovníka je možné znížiť bolesť o 60 %. Blokované sú tiež prostaglandíny – látky, ktoré posielajú do mozgu informáciu o bolesti. Namíbia je hlavnou exportnou krajinou koreňov zvonovníka. Medzičasom je dopyt taký veľký, že každoročne príde o svoje sekundárne korene 50 miliónov rastlín.    

Tématika: 1, 22, 60 Signatúra: AF 11/2007

 

Slovenský názov:

Liečivá sila z púšte II.

Originálny názov:

Heilkraft aus der Wüste II.

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

28

Rok:

2004

Anotácia:

Malý nenápadný kvietok robí divy: už na začiatku minulého storočia objavil Brit, chorý na tuberkulózu, výnimočné liečivé účinky Pelargonium reniforme. Skutočnosť, že korene tejto púštnej geránie majú antivirálne a antibakteriálne účinky, je dnes už podložená lekárskymi výskumami. Obzvlášť pri ochoreniach dýchacích ciest je skutočnou alternatívou antibiotík. Okrem toho v šťave koreňov sa nachádzajúce kumaríny posilňujú imunitný systém. Ulrich Feiter z firmy Parceval predvádza, ako sa s liečivými rastlinami dá robiť obchod priaznivý pre životné prostredie a so sociálnou zodpovednosťou: na svojej farme blízko Wellingtonu v Juhoafrickej republike pestuje na organických a biodynamických princípoch okrem iného aj Pelargonium. Aby pokryl dopyt, kupuje Ultich Feiter od skupiny obyvateľstva Xhosa divoké rastliny, ktoré následne podľa zásad zachovania druhu ďalej pestuje. Ale to ešte nie je všetko: taktiež pomáha obyvateľom Xhosa zakladať ich vlastné polia s pelargóniami a tým vytvára zdroje príjmu pre zväčša nezamestnané obyvateľstvo. Rastlinka Sutherlandia zas dáva nádej pacientom infikovaným vírusom HIV.    

Tématika: 1, 22, 60 Signatúra: AF 12/2007

 

Slovenský názov:

Likvidácia nádob od pesticídov

Originálny názov:

Pembuangan bekas racun perosak secara selamat

Krajina:

Malajzia

Jazyk:

malaj.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

7

Rok:

2008

Anotácia:

Pri použití pesticídov je bezpečnosť nyjvyššou prioritou. Avšak farmári bezpečnostné opatrenia často ignorujú. Napr. nádoby od pesticídov ostávajú bez povšimnutia a porozhadzované na tých najnevhodnejších miestach. Film demonštruje ako likvidovať takéto nádoby bez ohrozenia životného prostredia.    

Tématika: Pesticídy, chemizácia, farmásrtvo, životné prostredie, ekológia, sociológia, demografia, škodlivé látky Signatúra: AF60/2008 AF60/2008a

 

Slovenský názov:

Limba v ohrození

Originálny názov:

Limba v ohrození

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

13

Rok:

2008

Anotácia:

Krátky film predstavuje vzácnu drevinu Tatier - borovicu limbovú a popisuje je spolužitie s človekom od čias prvého osídľovania po súčasnosť.    

Tématika: Slovenská republika, Tatry, rastlinstvo, dreviny, borovica limba, výskyt, demografia Signatúra: AF32/2009

 

Slovenský názov:

Lipeň a živočíchy lipňového pásma

Originálny názov:

Videoatlas chráněných a ohrožených živočichů: Lipan a živočichové lipanového pásma

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

10

Rok:

2001

Anotácia:

Film z cyklu Videoatlas chránených a ohrozených živočíchov opisuje živočíchy žijúce v lipňovom pásme rieky. Zameriava sa najmä na hlavného zástupcu tohto úseku rieky lipňa obyčajného (Thymallus thymalus), ktorý patrí do čeľade lososovitých (Salmonidae) rýb. Film je určený nielen športovým rybárom, ale všetkým záujemcom o prírodu.    

Tématika: 12, 63, 76 Signatúra: AF 25/2002a

 

Slovenský názov:

Lovci lastúrnikov

Originálny názov:

los perceberos

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

2000

Anotácia:

Astúrske pobrežie a jeho skalné výbežky sice Capo de Piňas (Skalnom myse) sice sťažujú navigáciu a rybárske aktivity, sú však bohaté na rôzne druhy kôrovcov (Crustacea). Sezóna ich lovu sa tu začína v prvých októbrových dňoch a trvá do 30. apríla. Lovci musia počas odlivu pracovať čo najrýchlejšie, majú na to hodinu, maximálne dve. Keď majú šťastie, nazbierajú za jeden odliv až 80 kg kôrovcov. Tie sa považujú za delikatesu. Ceny za ne sa pohybujú od 3 000 po 10 000 pesiet.    

Tématika: 63, 68, 71, 76 Signatúra: AF 4/2001

 

Slovenský názov:

Ľudia v horách

Originálny názov:

PEOPLE WHO CHALLENGE MOUNTAINS

Krajina:

Albánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Minutáž:

Rok:

Anotácia:

Tento dokumentárny film ukazuje život obyvateľov horskej dediny Bence v južnej časti Albánska v období dvanástich rokov demokracie. Mnohé dediny v Allbánsku boli opustené a stále sú. Ich obyvatelia sa presúvali do miest, kde čelili problémom s bývaním a stravou. Niektorí emigrovali do zahraničia.    

Tématika: 3, 67 Signatúra: AF 36/2002

 

Slovenský názov:

Lužné lesy nad sútokom

Originálny názov:

Lužní lesy nad soutokem

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

1995

Anotácia:

Po stáročia sa spoluprácou človeka a prírody vytrácal jedinečný komplex lužných lesov na sútoku Dyje , Kyjovky a Moravy. Spája v sebe zdanlivé protiklady . krásu a pestrosť divočiny s intenzívnym hospodárskym využívaním. Do ekologickej rovnováhy tohto ekosystému však zasiahla regulácia rieky výstavbou novomlynských nádrží, ktoré ukončili pravidelné záplavy. Následný pokles hladiny podzemnej vody spôsobil vysychanie lužného lesa. Preto za posledných päť rokov tu robili lesníci rozsiahlu revitalizáciu, ktorej cieľom je vrátiť do lesa vodu a obnoviť tak pôvodnú druhovú rozmanitosť biotopu.    

Tématika: 13, 38, 41, 76 Signatúra: AF 13/1996

 

Strana 1 z 2
  

Doplnkové informácie