Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 1 - 20 z 21

Slovenský názov:

Rastlinné produkty

Originálny názov:

THE PLANT GODS

Krajina:

Kanada

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

56

Rok:

1993

Anotácia:

Tento jednohodinový dokumentárny film skúma niektoré z kľúčových problémov súvisiacich so zložitým svetom rastlinnej biotechnológie – od vysoko technických laboratórií až po trendy pestovania v Severnej Amerike – kde, ako mnohí veria, manipulácia života dáva odpoveď na naše prežitie, alebo sa predvída pokraj hospodárskeho monopolu a ekologickej katastrofy.    

Tématika: 7, 13, 60 Signatúra: AF 22/1994

 

Slovenský názov:

Regulácia dovezených červených mravcov

Originálny názov:

Controling red imported five ants

Krajina:

Čína

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

Betacam DVD

Minutáž:

22

Rok:

2007

Anotácia:

Film vyčerpávajúco a temperamentne ukazuje príbehy zo skutočného života, navyše s nádhernou vizualizáciou. Scény ukazujúce životný štýl a tímovú prácu importovaných červených mravcov pŕhlivých priam vyrážajú dych divákom.    

Tématika: Životné prostredie, hmyz, mravce, etológia Signatúra: AF12/2008 AF12/2008a

 

Slovenský názov:

Regulácia poľných burín

Originálny názov:

Regulace polnÍch burin

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

22

Rok:

1993

Anotácia:

Film pojednáva o problematike zaburinenia polí a navrhuje cesty riešenia tohoto problému. Popisuje ekologické nároky jednotlivých druhov burín, ich spôsob rozmnožovania a odporúča najúčinnejšie metódy na ich elimináciu.    

Tématika: 13, 60 Signatúra: AF 23/1994

 

Slovenský názov:

Revolúcia v poľnohospodárstve

Originálny názov:

THE BUFFALO REVOLUTION

Krajina:

Taiwan

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

27

Rok:

Anotácia:

Filmový magazín, ktorý v desaťdielnej mozaike oboznamuje s pestovaním ryže, šampiňónov, špargle, rôznych druhov ovocia, cukrovej trstiny, chovom kačíc a husí, záhradníctvom, zeleninárstvom, šľachtiteľstvom i folklórom na Taiwane.    

Tématika: 60, 80, 81, 82 Signatúra: AF 24/1994

 

Slovenský názov:

Ribatejo a Estremadura

Originálny názov:

Ribatejo e Estremadura

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

25

Rok:

2000

Anotácia:

Ribatejo a Estremadura sú dve typické oblasti strednej časti Portugalska. Hlavným cieľom je ukázať, ako tu ľudia žijú a tiež krajinu, dediny a farmy, kde sa vyrábajú známe a veľmi dobré vína. Film kladie dôraz na tradíciu a kultúru, ukazuje prekrásne výrobky ručných remesiel a tiež typické chutné jedlá tejto časti krajiny.    

Tématika: 2 Signatúra: AF 6/2000

 

Slovenský názov:

Rieka Buna

Originálny názov:

Në Rvedhën e bunës

Krajina:

Albánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

22

Rok:

2004

Anotácia:

Rieka Buna je jednou z najväčších v Albánsku. S veľmi bohatou flórou a faunou má táto rieka veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Pozornosť si zasluhuje aj ochrana prírodných zdrojov.    

Tématika: 2, 3, 12, 60, 76, 83 Signatúra: AF 5/2004

 

Slovenský názov:

Rieka Orava

Originálny názov:

Rieka Orava

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

2008

Anotácia:

Rieka Orava má mimoriadne postavenie medzi slovenskými riekami. Na tejto rieke bola postavená prvá slovenská vodná nádrž spojená s hydroelektrárňou. Napriek zásahu človeka do prírody má povodie rieky svoje zvláštnosti a špecifiká. Žijú tu mnohé druhy rýb, ktoré sú na iných slovenských tokoch zvláštnosťou.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, Slovenská republika, vodná nádrž, hydroelektráreň, ryby, životné prostredie, demografia Signatúra: AF34/2009

 

Slovenský názov:

Rieka Úpa

Originálny názov:

Řeka Úpa

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

DV-mini

Minutáž:

23

Rok:

2004

Anotácia:

Film o rieke Úpe, ktorá pramení v Krkonošiach na úpätí Studniční hory, je prvým dielom zo seriálu o českých riekach „Tepny naší země.“ Dokumentuje nielen život pod hladinou Úpy, ale približuje aj jeho mnohotvárnosť na brehoch rieky.    

Tématika: 10, 12, 60, 74, 83 Signatúra: AF 31/2004a

 

Slovenský názov:

Riešenie záhady hynutia včiel

Originálny názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

52

Rok:

2008

Anotácia:

Film je natočený ako policajné vyšetrovanie. V našom prípade hľadáme odpoveď na otázku, prečo náhle miznú včely z povrchu našej planéty. Toto nešťastie bolo zaznamenané ako prvé v r. 2006 v USA, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Belgicku, Španielsku, Portugalsku, Poľsku, Veľkej Británii a Francúzsku. Straty predstavujú až 90 % včelej populácie. Od svedka k svedkovi diváci zbierajú a zhromažďujú prvé informácie. Každý možný scenár je prešetrený ako jeden z pokusov o pochopenie tohto fenoménu. Je to varoáza (roztoč), parazitujúca huba, vírus, pesticídy, ochudobňovanie kvetových záhonov, metódy včelárov alebo magnetické vlny? Ako sú diváci vedení z jedného fascinujúceho a hrozivého objavu k nasledujúcemu, sa tajomstvo obklopujúce tento fenomén, stáva postupne jasnejšie. Dokonca ja často spomínaný faktor skrýva hrozivé objavenie: ľudtsvo je plne zodpovedné za úhyn včiel, choroby sú iba toho dôsledkom. V závere film vyzdvihuje, ako sa malí včelí obyvatelia stali strážcami nášho zdravia a ko veľmi sa musíme obávať o našu domovskú planétu.    

Tématika: Poľnohospodárstvo, potravinárstvo, životné prostredie, včelárstvo, demografia, choroby včiel, zdravie Signatúra: AF5/2009

 

Slovenský názov:

Riziko geneticky upravovaných potravín

Originálny názov:

ie story: Risiko Genfood

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

44

Rok:

2000

Anotácia:

Bolo to 120 sekúnd, ktoré na celom svete otriasli vierou v bezpečnosť geneticky upravených potravín: BBC vysielala 10. augusta 1998 krátky televízny rozhovor s renomovaným britským biológom Arpadom Pusztaim zo škótskeho Rowettovho inštitút. Varoval v ňom při konzumáciou geneticky upravených potravín. Príčina: pokusy s podávaním geneticky upravených zemiakov jeho laboratórnym potkanom nečakane uškodili. Správa vzbudila na celom svete pozornosť. Ale. A. Pusztaiho o dva dni prepustili z práce. V odôvodnení sa hovorilo, že sa pomýlil a zmenil údaje. Priemysel i vedci dávali vehementne najavo svoj súhlas. Zdalo sa, že vedec je kompromitovaný. Film rešeršuje pozadie prípadu A. Pusztaiho. Filmový štáb nazrel aj do laboratória „life –science“ koncernov, kde sa konštruujú stovky nových potravín. Bez ohľadu na odmietavý postoj mnohých spotrebiteľov. Sú však testy na udelenie povolenia dostatočné? Film poukazuje aj na boj o moc a trhy s geneticky upravovanými potravinami.     

Tématika: 21, 56, 60, 67, 71, 81 Signatúra: AF 17/2001

 

Slovenský názov:

Rizoktóniová koreňová hniloba obilnín

Originálny názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

9

Rok:

2009

Anotácia:

Tvorba zdravých a vitálnych koreňov je od samého začiatku podmienkou životaschopnosti rastlín a tým aj budúcej úrody. Každá pôda je však obývaná rôznymi druhmi mikroorganizmov, ktoré získavajú výživu z koreňov svojich hostiteľov. Medzi hlavné parazity koreňov obilnín patria niektoré druhy nematód, oomycéty rodu pýtium, ako aj mnohé patogénne huby, napr. Bipolaris sorokinianna, rôzne druhy húb z rodu fusarium... a v neposlednom rade Rhizoctonia solani, ktorá je častou príčinou uhynutia a koreňovej hniloby semenáčikov. Ved. film je zo série Biológia hubových patogénov.     

Tématika: Nemecko, rastlinná výroba, rastlinstvo, obilniny, pôda, choroby, parazity, huby, klimatické zmeny Signatúra: AF2/2009

 

Slovenský názov:

Rizománia – vírusová choroba cukrovej repy

Originálny názov:

Rizomania – Die viröse Wurzelbärtigkeit der Zuckerrübe

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

12

Rok:

2005

Anotácia:

Rizománia (bláznivý koreň) je jednou z najvážnejších chorôb cukrovej repy. Dokáže značne znížiť úrodu. Chorobu spôsobuje žltý vírus nekrotickej repy. Vektorom je pôdna huba Polymyxa betae. S použitím počítačovej 3D animácie film zobrazuje kompletný životný cyklus tohto škodcu. Takisto sú tu demonštrované kultúrne prostriedky kontroly ako napríklad dlhá rotácia s nehostiteľskými plodinami a pestovanie kultivarov cukrovej repy, ktoré sú menej citlivé na tohto škodcu.     

Tématika: 7, 26, 60, 70 Signatúra: AF 21/2005; AF 21/2005a

 

Slovenský názov:

Rolmaš

Originálny názov:

ROLMASZ

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

1994

Anotácia:

V tomto filme sa ukazuje výroba, obchod a servis podniku „ROLMASZ“, čo je najväčší poľský producent obilninových sejacích strojov, príslušenstva na orbu a dávkovačov hnojív.    

Tématika: 52, 55, 58 Signatúra: AF 25/1994

 

Slovenský názov:

Rozmnožovanie magnólií

Originálny názov:

mikropropagation of magnolia

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky, anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1995

Anotácia:

Videofilm sa zaoberá problematikou rozmnožovania magnólií využitím biotechnologických metód.    

Tématika: 7, 60, 80 Signatúra: AF 5/1996

 

Slovenský názov:

Rozmnožovanie muškátov

Originálny názov:

CULTIVATION OF SCUTIFORM-LEAT

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1994

Anotácia:

Vo filme je prezentovaný celý postup vegetatívneho rozmnožovania muškátov štítolistých (Pelargonium peltatum) vrcholkovými priesadami, príprava materskej bunky, odber výhonkov, sadenie priesad do kvetináčov, při aj starostlivosť o rastliny.    

Tématika: 7, 60, 80 Signatúra: AF 26/1994

 

Slovenský názov:

Rôznorodosť prírody: Naše dedičstvo ohrození

Originálny názov:

–-

Krajina:

FAO

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

11

Rok:

1993

Anotácia:

Film sa sústreďuje na alarmujúcu stratu rastlinných a živočíšnych genetických zdrojov, na ktorých závisí naše budúce prežitie. Ilustruje význam biologickej diverzity , prácu génových bánk a konzervačných opatrení fariem v rozvojom svete.    

Tématika: 7, 60, 82 Signatúra: AF 27/1994

 

Slovenský názov:

Rozrábka bravčovej polovičky

Originálny názov:

Rozbiór półtuszy wieprzowej

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

12

Rok:

1996

Anotácia:

Film predstavuje technologický proces rozrábky bravčovej polovičky na základné časti. Je užitočný pre študentov poľnohospodárskych univerzít a škôl.    

Tématika: 45, 56, 71, 82 Signatúra: AF 24/1997

 

Slovenský názov:

Ruže z Damascu

Originálny názov:

Damask rose: Bride of the Dawn and Queens of Roses

Krajina:

Sýria

Jazyk:

arab. angl.tit

Typ filmu:

DVD DVD-cam

Minutáž:

17

Rok:

2008

Anotácia:

Je zriedkavé venovať film len jednej ruži. Ale tento 17-minutový film je na počesť jednej z prekrásnych kvetín v dejinách. Damascénska ruža alebo Rosa Damascena. Opisuje dlhú cestu návratu ruže do jej pôvodného domova Damašku, kde bola znevažovaná. Len nedávno sa pozornoasť zamerala na tento klenot. V Sýrii je v súčasnosti veľký záujem o kultiváciu damascénskej ruže a intenzifikáciu výroby ďalších produktov v oblasti kozmetiky, parfumérie, potravinárstva a farmácie.    

Tématika: Blízky východ, Sýria, rastlinstvo, záhradkárstvo, ruže, využitie, potravinárstvo, farmácia Signatúra: AF25/2008 AF25/2008a AF25/2008b

 

Slovenský názov:

Rybári na koni

Originálny názov:

Péchers a cheval

Krajina:

Belgicko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

11

Rok:

1993

Anotácia:

Nezvyčajným spôsobom lovu rýb je lov na koni. V plytkom mori je to možné a zaujímavé. Používal sa už v stredoveku. Dnes takto loví už len šesť rybárov.     

Tématika: 35, 63, 76 Signatúra: AF 27/1995

 

Slovenský názov:

Rybie prsty a iné pochúťky

Originálny názov:

Fischstäbchen und andere Kostbarkeiten

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

45

Rok:

1998

Anotácia:

Zoradené fritované hranolčeky, ktoré deň čo deň opúšťajú najväčšiu továreň na rybie prsty na svete, by siahali od Flensgurgu po Garmisch-Partenkirchen. V rybom závode superlatívov v Bremerhevene spracúvajú všetko, čo svetové moria ponúkajú. 84 % všetkých rybích výrobkov na nemeckých tanieroch sa dováža. Vie to máloktorý spotrebiteľ, rovnako při to, že dve tretiny stavu rýb na svete sú ohrozené. V Roku oceánov, vyhlásenom OSN, sa tvorca Filmu Thomas Weidenbach vydal na dlhú cestu. Navštívil odvážnych pobrežných rybárov v Senegale, supermoderný závod na spracovanie rýb neďaleko Nórska, nezamestnaných lovcov tresiek v Kanade a ustaraných výrobcov rybích prstov v Nemecku. Film opisuje globálny problém.    

Tématika: 13, 42, 56, 63, 83 Signatúra: AF 6/1998

 

Strana 1 z 2
  

Doplnkové informácie