Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 1 - 20 z 61

Slovenský názov:

S Armínom na cestách: Cesta po Labe

Originálny názov:

Mit Armin unterwegs: Die Elbreise Teil 1.

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

29

Rok:

2008

Anotácia:

Začína sa šesťtýždňová okružná jazda po Nemecku s myšou, v priebehu ktorej pozdĺž Labe - od prameňa až po ústie -Armin Maiwald rozpráva príbehy. V prvej časti o prameni v Krkonošiach v Českej republike, ďalej pokračuje cez nemeckú hranicu do Bad Schandau a končí pozdĺž pohoria Labských pieskovcov.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, rieka Labe, Nemecká republika, Česká republika, demografia, sociológia Signatúra: AF44/2009

 

Slovenský názov:

S pastierom na vysočinu Korabu

Originálny názov:

WITH SHPHERD, IN THE HIGHLANDS OF KORAB

Krajina:

Albánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

2000

Anotácia:

Film je venovaný pastierom v oblasti Korabu, Karala e Dodes, jednej z najhornatejších oblastí Albánska. V tejto oblasti je päť dedín, v ktorých žije 5000 obyvateľov v nadmorskej výške 800 až 1400 metrov. V tejto oblasti sa pasie 50-tisíc oviec. Život obyvateľov je úzko spojený s ovcami. Zaobchádzajú s nimi tak, akoby to boli členovia ich rodín. Počas obdobia máj – september sa ovce pasú na vysočine Korabu vo výške 2400 metrov, kým v zime sa sťahujú dole. (Korab je najvyšší vrch v Albánsku.) Dokumentárny film prináša tú časť života pastierov, keď žijú v horách. Dokumentuje ich prácu a ťažkosti, při aj udržiavanie tradície chovu oviec.    

Tématika: 46 Signatúra: AF 22/2000

 

Slovenský názov:

S práškom chilli proti slonom

Originálny názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

44

Rok:

2010

Anotácia:

Prichádzajú v noci, brutálne rozdupú ploty a pohltajú veľké množstvo ryže. Slony majú obrovský apetít a za sebou zanechajú zničené polia. Africkí roľníci sú zúfalí. Aj pri nosené vody a zbieraní dreva na kúrenie dochádza k stretu človek-zviera. Ochrancovia prírody hľadajú metódy, ktorými by zmiernili konflikt medzi slonmi a ľuďmi. V Tanzánii vyvinul istý vedec plot s ostrým chilli zápachom, aby odohnal sivých obrov.    

Tématika: Rastlinná výroba, pestovanie, ryža, Afrika, slony, škody, ochrana človeka, veda Signatúra: AF47/2010

 

Slovenský názov:

Sága ľadovej krajiny

Originálny názov:

PARTING LANDS – AN ICELANDIC SAGA

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

52

Rok:

2005

Anotácia:

Island je jedinou krajinou, ktorá patrí aj do Európy aj do Severnej Ameriky. Vznikla na rifte, ktorý delí kontinenty na dne Atlantiku, ale jednoznačne je Island rozdelený v polovici. Tento film sa zameriava na zriedkavo filmovaný jedinečný život v prírode a jeho interakcie s tvrdými silami prírody a pravdepodobne ešte tvrdšími ľuďmi, ktorí žijú na ostrove.    

Tématika: 32, 67, 83 Signatúra: AF 17/2006

 

Slovenský názov:

Samý odpad a čo sním?

Originálny názov:

Alles Müll, oder was?

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

25

Rok:

2007

Anotácia:

Približne 456 kg odpadu - toľko vyprodukuje ročne každý občan Nemecka. Je to dokopy 37,6 mil. ton odpadu. Kam s ním? Časť sa recykluje. Moderátor A.Korn sa snaží zistiť, či je efektívne recyklovať baliaci materiál. Experiment sprevádza rodinu, ktorá sa pokúsi neprodukovať žiaden odpad - 0 plastického, 0 papiera, 0 skla... Podarí sa im to? Ako bude reagovať mäsiar, keď si vypýtajú klobásu nezabalenú? A ako to bude fungovať s mydlom a čistiacimi prostriedkami?    

Tématika: Nemecko, životné prostredie, recyklácia, odpad, technológie, demografia Signatúra: AF42/2008 AF42/2008a

 

Slovenský názov:

Sanganeb - atol V Červenom mori

Originálny názov:

Sanganeb - Red Sea atoll

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

2007

Anotácia:

Koralový atol Sanganeb v Červenom mori je domovom pre viac ako 300 druhov živočíchov, medzi nimi žralokov kladivohlavých, šedých žralokov a 200-librových pyskúňov obrovských. Pyskúne začínajú svoj život ako samičky, ale v dospelosti zmenia pohlavie podľa potreby. Hlboko v sudánskom Červenom mori je Sanganeb chránený pred najhoršími dopadmi globálneho otepľovania, ale jeho jedinečná prirodzená rovnováha je aj tak ohrozená jedným z obvykle podozrivých vinníkov: nami.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, vodné živočíchy, ryby, divá zver, životné prostredie, ekológia, ekosystémy Signatúra: AF28/2008 AF28/2008a

 

Slovenský názov:

Satelitná navigácia v poľnohospodárstve

Originálny názov:

Agriculture de précision

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

19

Rok:

1999

Anotácia:

Bolo by iluzórne domnievať sa, že jedného dňa nebudú mať čo poľnohospodári zlepšovať. Nástroje aj prístroje, ktoré sa za posledné desaťročia v mnohom zmenili, sa budú stále vyvíjať. Zmeny nastanú aj v komunikácii, nové komunikačné systémy využívajú satelitnú navigáciu a modernú výpočtovú techniku.    

Tématika: 54, 71 Signatúra: AF 2/1999

 

Slovenský názov:

Semienka zmeny

Originálny názov:

SEED OF CHANGE

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, U-MATIC

Minutáž:

25

Rok:

1991

Anotácia:

Poľnohospodárske metódy sa dramaticky zmenili za posledných 60 rokov. Moderné postupy znamenajú, že zvieratá opustili pasienky, zatiaľ čo ďalším při je čajka čiernohlavá, sa darí při. Zníženie v pestovaní miešaniek prispelo k redukcii počtov cíbika chochlatého a škovránka poľného a nadmerné používanie pesticídov viedlo k hubeniu populácií zajacov. Teraz však rozmanitosť poľnohospodárskych metód môže znamenať lepšiu budúcnosť pre život v prírode. „1991“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SR    

Tématika: 13, 48, 49, 54 Signatúra: AF 9/1991

 

Slovenský názov:

Sex v buši – pátranie po spermiách

Originálny názov:

SEX IN THE BUSH – SPERM QUEST

Krajina:

Austrália

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

2007

Anotácia:

Sex v buši kombinuje veľkolepú stopáž s úžasnými (občas až šokujúcimi) príbehmi vášnivých expertov na život vo voľnej prírode a entuziastov. Celý film je o dvorení a rozmnožovaní sa austrálskych živočíchov. Pokiaľ ide o sexuálny výber, Austrália je skutočne svetom prevráteným naopak. Špecialisti v tomto filme nám ukazujú, prečo je pravda čudnejšia než fikcia. Existuje vačnatá myš, ktorá súloží nonstop, až kým neumrie od vyčerpania a zároveň existuje neprekonateľná monogamná dvojica, pán a pani Pásomnicovci, ktorí svojimi telami splynú spolu a navždy. Ešte k tomu existujú aj samčekovia morských koníkov a emu, na ktorých pripadli „materské povinnosti“ a obetavý pavúk, ktorý dovolí svojmu potomstvu, aby ho zjedlo a veľa ďalších bizarných, no pravdivých príbehov.    

Tématika: 5, 12, 13, 83 Signatúra: AF 48/2007

 

Slovenský názov:

Sila 550 miliónov „Počítame so ženami“

Originálny názov:

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

11

Rok:

1992

Anotácia:

„1992“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SR Schôdza, ktorá sa zaoberá ekonomickým pokrokom dedinských žien.    

Tématika: 14, 67 Signatúra: AF 6/1992

 

Slovenský názov:

Silážovanie zeleného krmiva vo fóliovom obale

Originálny názov:

Zakiszanie siana w rekawach foliowych

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

12

Rok:

2000

Anotácia:

Film predstavuje novú technológiu, pomocou ktorej sa produkuje krmivo najvyššej kvality bez ohrozenia životného prostredia s použitím fóliových rukávov na silážovanie. Ukázaný je nový spôsob zberu zeleného krmiva spolu so špeciálnymi silážnymi lismi používanými na napĺňanie fóliových rukávov (kockovými balíkmi a aj rozdrobenou zelenou rastlinnou hmotou). Vysvetlený je spôsob vyberania siláže z fóliového rukáva a dávkovanie hovädziemu dobytku.    

Tématika: 13, 25, 60, 71, 83 Signatúra: AF 14/2001

 

Slovenský názov:

Sivá hmota: Tsunami

Originálny názov:

Matiere grise: Tsunami, la replique

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

Francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

23

Rok:

2005

Anotácia:

Katastrofa, ktorá zasiahla koncom decembra Juhovýchodnú Áziu, je jednou z najvážnejších katastrof v dejinách ľudstva. Čo také sa stalo, že zemetrasenie vyvolalo vlny a prílivy takých obrovských rozmerov? Dá sa v našich zemepisných šírkach očakávať niečo podobné? Ako pomôcť zničeným regiónom, a to nielen pri obnove všetkých ľudských činností (najmä rybolovu), ale aj preto, aby sa znížili dramatické dôsledky ďalších zemetrasení? Viaceré belgické výskumné tímy sa zaoberajú týmito otázkami a pokúšajú sa priniesť na ne odpovede...    

Tématika: 11, 13, 34, 67, 83 Signatúra: AF 49/2007

 

Slovenský názov:

Skladovanie zemiakov v boxoch

Originálny názov:

Nowoczeswna boksowa przechowalnia ziemniaków

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

12

Rok:

1995

Anotácia:

Jedným z moderných spôsobov skladovania zemiakov je skladovanie v boxoch, při ktorom je zabezpečená kontrola ventilácie, správna teplota a vlhkosť. Jeden samostatný modul obsahuje 4 boxy po 30 ton. Videoprogram oboznamuje s touto skladovacou technológiou, při ktorej sú celkové straty asi len 6 %.    

Tématika: 53, 58, 71 Signatúra: AF 24/1995

 

Slovenský názov:

Skrytá vodná krajina

Originálny názov:

Eljrejtett vizivilág A Gemenci-erdő

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

maď.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

2006

Anotácia:

V južnej časti Maďarska sa nachádza Gemencký les. Ide o jeden z najväčších súvislých lužných lesov v Európe. Neďaleko lesa je nádherné jazero. So živitom pod jeho hladinou, i na nej, oboznamuje film, ktorý je aj turistickým sprievodcom.    

Tématika: Maďarsko, lesné hospodárstvo, lwsy, ekológia, ekosytémy, biotopy, životné prostredie, vodné hospodárstvo, voda Signatúra: AF4/2008 AF4/2008a

 

Slovenský názov:

Skupinový chov modrých rýb

Originálny názov:

PEIX BLAU, EL SABOR DE LA MEDITERRANIA

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

C, Video-PAL/SECAM, VHS

Minutáž:

20

Rok:

1989

Anotácia:

Skupinový chov modrých rýb.    

Tématika: 63, 76 Signatúra: AF 8/1989

 

Slovenský názov:

Skvelá sedmička

Originálny názov:

THE MAGNIFICENT SEVEN

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

11

Rok:

2001

Anotácia:

Mim Lowe je spravodajská producentka Greenpeace International. Požiadali ju, aby natočila tento film ako momentku o globálnych problémoch týkajúcich sa deštrukcie zvyšných svetových pralesov a živočíchov, ktorí v nich žijú. Film bol natočený pre delegátov Konferencie o biodiverzite v Hágu.     

Tématika: 6, 12, 13, 38, 83 Signatúra: AF 10/2003

 

Slovenský názov:

Sladká záľuba

Originálny názov:

Slodkie hobby

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsk.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

24

Rok:

Anotácia:

Videosnímka dokumentuje život včiel počas celého roka a prácu včelárov.    

Tématika: Včelárstvo, včely, sociológia, demografia Signatúra: AF54/2008 AF54/2008a

 

Slovenský názov:

Slizovky a ich prostredie

Originálny názov:

Schleimpilze in ihrem Lebensraum

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, Video PAL-UMATIC

Minutáž:

11,5

Rok:

1998

Anotácia:

Pohyb plazmódia, výživa tvorba plodníc a sklerócií (Physarium Stemonitis, Arcyria, Badhamia), diferenciácia expór (Ceratomyxa), rôzne plodnice a šírenie ich spór. „1989“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SR    

Tématika: 26 Signatúra: AF 7/1989

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Nezhody pre vodu

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 5: Waters of Discort

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Piata časť cyklu načrtáva úlohu zásob vody ako potenciálnych zdrojov konfliktov na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.    

Tématika: 67, 76 Signatúra: AF 14/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Testovanie krajných možností

Originálny názov:

Der drustige Planet – Teil 3: Testing the Limits of Possibility

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Tretia časť cyklu o projektoch veľkých vodných diel posudzuje grandiózne hydrologické diela a otázky ich efektívnsti alebo ich potreby.     

Tématika: 71, 76 Signatúra: AF 10/2005

 

Strana 1 z 4
  

Doplnkové informácie