Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 1 - 20 z 109

Slovenský názov:

Pacient klíma

Originálny názov:

Patient Klima

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

50

Rok:

2007

Anotácia:

Správy Svetovej klimatickej rady stále dokumentujú: zmena klímy už dávno začala, jej následky sú predvídateľné a už nezadržateľné. Napriek tomuto dramatickému stavu ľudia naďalej hospodária, vyrábajú a ťažia, ako by sa ich to ani netýkalo. Ak sa rýchlo a trvalo nebude , vyvolá v dohľadnej budúcnosti výsledok tohto ignorantského správania drastické zmeny. Svedkovia z Indie, Európy, Číny, Indonézie a Austrálie pôsobivo hovoria o tom, aké drstické stopy už zanechala zmena klímy v ich krajinách. Podľa prognóz bude v Európe do r. 2080 trpieť nedostatkom pitnej vody 40 percent obyvateľstva z oblasti Stredozemného mora. Vyššie teploty a úbytok snehovej pokrívky menia ročný priebeh dažďov a množstvo vody v riekach: v lete jej bude menj a v zime oveľa viac. Následok - stále viac záplav a obmedzenie využívania vodných elektrární v lete.    

Tématika: Klimatológia, klíma, prírodné katastrofy, životné prostredie, demografia, vodné hospodárstvo, voda, energetika Signatúra: AF38/2008 AF38/2008a

 

Slovenský názov:

Pálenie vápna

Originálny názov:

A Queima de cal

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

28

Rok:

1995

Anotácia:

Tradičná metóda na výrobu vápna, aby boli vidiecke domy krásne a čisté. Kolektívna prác žien a mužov, odrážajúca tradície a rituály vidieckej komunity.    

Tématika: 67, 71 Signatúra: AF 4/1995

 

Slovenský názov:

Palma kithul na Srí Lanke

Originálny názov:

Kithul tree in Sri lanka

Krajina:

Srí Lanka

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

27

Rok:

2007

Anotácia:

Kithul alebo palma v podobe rybieho chvosta je obľúbenou rastlinou miestnej komunity na Srí lanke. Tento strom je botanicky známy ako karyota pŕhlivá, ktorá patrí do rodiny paliem.    

Tématika: India, rastlinstvo, botanika, palma Signatúra: AF26/2008 AF26/2008a

 

Slovenský názov:

Pán Karpatského lesa

Originálny názov:

Pán Karpatského lesa

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

26

Rok:

2004

Anotácia:

Prírodovedný dokument o živote skutočného pána našich hôr – jeleňa. Ide o obrazovú a obsahovú sondu obdobia životných prejavov tohto kopytnatého paroháča najmä v období ruje a zimy.    

Tématika: 12, 16, 38, 83 Signatúra: AF 2/2004a

 

Slovenský názov:

Panónska púť

Originálny názov:

Pannon sivatag

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

maď. angl. tit.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

29

Rok:

2008

Anotácia:

Pred lesmi v centrálnej Európe stojí veľká výzva. Nikto nevie presne určiť, koľko času im ostáva na aklimatizáciu. Meniace sa podnebie môže spôsobiť, že sa vývoj prírody uberie smerom, ktorý nikto nemôže predpokladať. Napriek tomu sú znamenia jasné: čoraz častejšie suchá, záplavy, pričom búrky a lesné požiare spôsobujú obrovské škody.    

Tématika: Európa, klimatické zmeny, klíma, životné prostredie, lesy Signatúra: AF37/2009

 

Slovenský názov:

Partner - Bolívia

Originálny názov:

THE PARTNER - BOLIVIA

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

29

Rok:

1994

Anotácia:

Don Banancio je starý quechánsky roľník, potomok Inkov. Pri obrábaní zeme mu pomáha jeho každodenná spoločníčka, doňa Segundina. Niekoľko polí mu bolívijská vláda poskytla pri poľnohospodárskej reforme v roku 1953. Don Banancio a doňa Segundina sú stále sami. Deti museli opustiť otcovu farmu a hľadať si prácu, aby prežili. Podnebie je na bolívijskom Altipáne drsné a zem je málo úrodná.    

Tématika: 22, 37, 54, 67 Signatúra: AF 17/1994

 

Slovenský názov:

Pastieri na pochode

Originálny názov:

SHEPHERDS ON THE MOVE

Krajina:

-

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

15

Rok:

2002

Anotácia:

Ovce v Indii sú zvieratami chudobných ľudí. Vo veľkej časti Karnataky je zrážok pomerne málo, pôda nie je veľmi úrodná a chov oviec je tu dominantným zamestnaním chudobných bezzemkov a poľnohospodárskych robotníkov. Pastier, ktorých život zaznamenáva filmový dokument, putujú z dediny do dediny na pozvanie roľníkov, ktorí od nich chcú, aby im ich ovce pohnojili polia. Poľnohospodári veria, že ovčí trus obsahuje veľa organických látok. Pastieri dostanú obilie, kukuricu aj nejaké peniaze, vďaka čomu znášajú neľahký život nomádov. Na miesta, kde sa narodili, sa vracajú až po niekoľkých rokoch. S industrializáciou krajiny sa však ich životný priestor zmenšuje.    

Tématika: 30, 46, 48, 67, 82 Signatúra: AF 29/2002

 

Slovenský názov:

Pastierska chalúpka

Originálny názov:

El chozo pastoril

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

Španielsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

31

Rok:

2006

Anotácia:

V okrese Sierra de la Demanda má tradícia chovu dobytka a jeho sťahovania sa historický význam zakotvený v minulých stáročiach. Jej strediskom je dedina Neila. Juan bol pastierom, ktorý sťahoval svoje stáda od času, kedy dospel a vie veľmi dobre, ako sa stavali pastierske príbytky. S Benitovou pomocou pripravia obaja všetok materiál potrebný na postavenie pastierskej chalúpky.    

Tématika: 46, 48, 68 Signatúra: AF 15/2007

 

Slovenský názov:

Pavúky

Originálny názov:

Les Arachnautes

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

franc.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

53

Rok:

2007

Anotácia:

Pavúky sú krásne živočíchy s unikátnym rozmnožovaním, opradené nepravdivými mýtmi, lovia korisť nielen pomocou siete, ale aj behom a skokom; niektoré pavúky majú relatívne veľmi dobrý zrak a vidia vo farbách. Pavúky sú vďaka bezkrídlosti silnejšie viazané na svoje prostredie (biotop) než lietajúci hmyz, a sú preto aj viac zraniteľné. Zloženie spoločenstva pavúkov zoológovi veľa povie o kvalite životného prostredia konkrétnej lokality. Ich siete sú svojou pevnosťou a ľahkosťou pre vedcov výzvou.    

Tématika: Hmyz, ekológia, ekosystémy, biotopy, etológia, životné prostredie Signatúra: AF57/2008 AF57/2008a

 

Slovenský názov:

Periská

Originálny názov:

Periská

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

1998

Anotácia:

Dokumentárny film, ktorý časozbernou metódou približuje úsilie ľudí zalesniť spustnuté pôdy v lokalite Periská. Film je venovaný pamiatke scenáristu a režiséra Vojtecha Andreánskeho, ktorý túto tému v roku 1958 začal systematicky mapovať a až do svojej smrti sa s kamerou vracia do týchto lokalít. Projekt s odstupom času dokončili na základe poznámok, archívneho materiálu V. Andreánskeho jeho blízki spolupracovníci, pričom obohatili film o súčasný pohľad na Periská.    

Tématika: 38, 66 Signatúra: AF 7/1999

 

Slovenský názov:

Perspektíva - perspektívne močariny

Originálny názov:

PERSPECTIVE – WETLANDS

Krajina:

Anglicko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

30

Rok:

1994

Anotácia:

Bahniská, močiare, močariny a ústia riek sú všetko mokré pôdy – močariny. Nesprávne chápané, zosmiešňované a spustnuté močariny majú v skutočnosti obrovský hospodársky význam. Sú zdrojom zamestnania, sú poľnohospodársky bohaté a predovšetkým - sú najjemnejším organickým filtrom odpadových vôd spoločnosti. Ich lepšie pochopenie bude viesť k ich lepšiemu postaveniu. Ochrana močarín bude v konečnom dôsledku chrániť ľudstvo.    

Tématika: 13, 41 Signatúra: AF 18/1994, a

 

Slovenský názov:

Perspektíva – Huby – priatelia a nepriatelia

Originálny názov:

PERSPEKTIVE: FUNGI – FRIEND AND FOE

Krajina:

Anglicko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

27

Rok:

1990

Anotácia:

Životný cyklus húb celkom závisí od organickej hmoty iných organizmov, rastlinných a živočíšnych. Huby nie sú len parazity – často sú potrebné a nevyhnutné pre správne fungovanie hostiteľského organizmu. Tento symbolický vzťah možno využiť při biologický prostriedok v boji proti škodcom, v ovplyvňovaní rastu stromov a plodín, při aj pre výrobu chemických látok a liečebných preparátov budúcnosti.    

Tématika: 26 Signatúra: AF 6/1990

 

Slovenský názov:

Perspektíva – Otázky rovnováhy

Originálny názov:

PERSPECTIVE. A QUESTION OF BALANCE

Krajina:

Anglicko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, Video PAL/SECAM

Minutáž:

27

Rok:

1998

Anotácia:

Ak má farmár vyrábať potraviny, musí hnojiť pôdu a chrániť plodiny při škodcami a hubovými chorobami. Preto sa dajú využívať chemické prostriedky, ktoré sú při účinné, ale pre ich výrobu sa spotrebuje príliš veľa fosílnych palív. Navyše ich výroba a využitie ohrozujú životné prostredie. Preto je dvojnásobne prospešné radšej používať lacné prírodné materiály. Výsledky nedávnych výskumov ukazujú, že pre to existujú vhodné cesty a prostriedky. „1989“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SSR    

Tématika: 28, 54 Signatúra: AF 6/1989

 

Slovenský názov:

Perspektíva – Prírodná továreň

Originálny názov:

PERSPECTIVE. NATURAL FACTORY

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

17

Rok:

1989

Anotácia:

Vo zvláštnom svete biotechnológií sa zvieratá a iné živé organizmy môžu stať minitovárňami. Produkujú životne dôležité čisté vakcíny a iné látky potrebné v lekárstve. Stačí drobná při v génoch, v onom kóde života, a ovca začne vo svojom mlieku vylučovať hodnotný faktor krvnej zrážanlivosti u človeka. Podobne sa už využívajú aj húsenice a kvasinky. To však je len začiatok.    

Tématika: 7, 21 Signatúra: AF 7/1990

 

Slovenský názov:

Perspektíva – Škótska vysoká škola poľnohospodárska

Originálny názov:

PERSPECTIVE – SCOTTISH AGRIVULTURAL COLLEGE

Krajina:

Anglicko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

30

Rok:

1996

Anotácia:

Film oboznamuje s problémami, ktorými sa zaoberajú na Škótskej vysokej škole poľnohospodárskej. Týkajú sa poľnohospodárskej produkcie, etológie zvierat, produktivity živočíšnej výroby a podobne. Skúmajú tu tiež otázky súvisiace so životným prostredím, počnúc globálnym otepľovaním atmosféry až po stav pôdy.    

Tématika: 54, 82, 83 Signatúra: AF 17/1996

 

Slovenský názov:

Perspektíva – Úroda, ktorá nie je potravou

Originálny názov:

PERSPECTIVE – NON-FOOD CROPS

Krajina:

Anglicko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

30

Rok:

1996

Anotácia:

Vysoká produktivita poľnohospodárskej výroby spôsobila problémy. Počas osemdesiatych rokov obrovské prebytky potravín šokovali svet. Bola vyvinutá nová stratégia „odlož pôdu bokom“. Má zabrániť tomu, aby sa tento jav v Európe nezopakoval. Farmárom sa zaplatilo za to, aby aspoň 15 % obrábanej zeme vyčlenili z výroby potravín, ale aby túto časť udržiavali v dobrých podmienkach. Napríklad aj zatrávnením na golfové ihriská, na pestovanie topoľov, vŕb, repky olejnatej alebo ľanu.    

Tématika: 14, 19, 56, 83 Signatúra: AF 21/1996

 

Slovenský názov:

Perspektívy malých vodných elektrární

Originálny názov:

Perspektivy malých vodních elektráren

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1995

Anotácia:

Program sa zaoberá využitím malých vodných zdrojov na výrobu energie. Uvádza konkrétne realizované projekty v Českej republike a zamýšľa sa nad ekologickými aj ekonomickými aspektmi využitia malých vodných zdrojov.    

Tématika: 13, 14, 15, 76 Signatúra: AF 7/1996

 

Slovenský názov:

Perspektívy Plus: Vodná posteľ pre hovädzí dobytok

Originálny názov:

PERSPECTIVE PLUS. DAIRY BEDS

Krajina:

Írsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

4

Rok:

1997

Anotácia:

Náklady na podstielku hovädzieho dobytka sú nemalé a je aj problém s udržaním čistoty v maštali. Jedným z možných riešení je vodná gumová posteľ, zosilnená do hĺbky 5 centimetrov. Sú hygienickejšie – žiadny usadený kal, žiadna baktéria v slame, lebo tu sa používajú len drevené piliny, ktoré sa vymieňajú každý deň. Výsledkom je okrem iného aj zvýšená dojivosť o 6 %.     

Tématika: 25, 53, 54, 82 Signatúra: AF 1/1997

 

Slovenský názov:

Perspektívy výskumu v poľnohospodárstve

Originálny názov:

Research for Tomorrow´s Agriculture

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

22

Rok:

1999

Anotácia:

Ľudia si zvykli hodnotiť ovocie a zeleninu podľa chutí, tvaru, farby a vône. Západoeurópsky trh dnes vyžaduje súlad s princípmi Všeobecnej agrárnej politiky 2000 podľa noriem Medzinárodnej organizácie pre normalizácii (ISO). Film mapuje farmárov v Izraeli, ktorí po všetkých produkčných a kontrolných procedúrach už dostali certifikát ISO 9000.     

Tématika: 8, 47, 60, 81 Signatúra: AF 10/2002

 

Slovenský názov:

Perspektívy – Biodiverzita

Originálny názov:

PERSPECTIVE – BIODIVERSIT

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC L

Minutáž:

30

Rok:

1995

Anotácia:

Bohatstvo našej planéty a života na nej je podmienené obrovskou pestrosťou živých organizmov. Táto diverzita, čiže biologická rôznorodosť je zárukou obehu oxidu uhličitého v biosfére, môže eliminovať nepriaznivé zásahy človeka do prírody. Redukcia biodiverzity môže mať nezvratné následky pre celú planétu.    

Tématika: 6, 83 Signatúra: AF 59/1995

 

Strana 1 z 6
  

Doplnkové informácie