Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 1 - 20 z 40

Slovenský názov:

O vode vodičke

Originálny názov:

O vode vodičke

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

15

Rok:

1997

Anotácia:

Televízny dokument je názornou ukážkou cesty vody z prameňa až k spotrebiteľovi.    

Tématika: 13, 54, 76 Signatúra: AF 28/1997

 

Slovenský názov:

Oázy života - Obnova mokradí na Záhorí

Originálny názov:

Oázy života - Obnova mokradí na Záhorí

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

31

Rok:

2008

Anotácia:

Sú to len obyčajné mokrade - zabudnuté oázy života uprostred púšte pieskových dún a borín. Na prvý pohľad možno nenápadné. Pre nás sú však domovom rovnako dôležitého a nádherného života, ako tie najnavštevovanejšie miesta na Zemi. Boli tu dávno pred nami a mali by ostať aj po nás. Tebto film je venovaný kráse života v mokradiach Záhoria a tiež ľuďom, ktorí sa usilujú o ich záchranu.    

Tématika: Slovenská republika, Záhorie, životné prostredie, ekológia, mokrade, rastlinstvo, živočíchy Signatúra: AF21/2010

 

Slovenský názov:

Obete zimy

Originálny názov:

Obete zimy

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

16

Rok:

2009

Anotácia:

Autentický dokument z priebehu dvoch víkendových dní vo Vysokých Tatrách, počas ktorých sa stali blízko seba až tri kamzičie úrazy. Film približuje snahy pracovníkov Štátnych lesov TANAPu a Správy TANAPu vykonať maximum pre záchranu poranených jedincov a zároveä poukazuje na príčiny, ktoré takéto úrazy spôsobujú.    

Tématika: Slovenská republika, Vysoké Tatry, TANAP, kamzíky, choroby, záchrana, demografia, životné prostredie Signatúra: AF33/2009

 

Slovenský názov:

Obete znásilnenia v Kongu

Originálny názov:

RAPE VICTIMS IN CONGO

Krajina:

FAO Taliansko

Jazyk:

Anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

13

Rok:

2006

Anotácia:

Občianska vojna a trvajúca neistota v Demokratickej republike Kongo vedie k rozsiahlemu hladomoru. Masové sťahovanie obyvateľstva z vidieka do miest vedie k poklesu poľnohospodárskej produkcie a vysokým úrovniam podvýživy. Situácia je horšia na východe krajiny, kde množstvo partizánskych skupín odvážajú ľudí od ich pôdy do miest, kde nie je práca a dostatok potravy. Beznádejnú situáciu je potrebné riešiť.    

Tématika: 1, 22, 54, 67 Signatúra: AF 1/2007

 

Slovenský názov:

Obilie Nazarena Strampelliho

Originálny názov:

The corn of Nazareno Strampelli

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

44

Rok:

2007

Anotácia:

Žvot rodiny Strampelliovcov vo víre času...    

Tématika: Stredomorie, rastlinná výroba, potravinárstvo, pestovanie, obilie, sociológia, demografia Signatúra: AF63/2008 AF63/2008a

 

Slovenský názov:

Obnova a kultivácia lúk a pasienkov

Originálny názov:

Renovation and enrichment of grasslands and pastures

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2008

Anotácia:

Film zahŕňa krátku charakteristiku pastvín v poľsku a prezentuje 3 strojepre siatie trávnej zmesi do lúčnych tráv. Prvý stroj seká trávu a potom sadí semienka do vzniknutého otvoru. Druhý stroj seká trávu a potom špeciálnym klinom utvorí dieru, do ktorej zasadí semienko. Tretí stroj je obrábaco-sadiaci agregát pre široké pásy siatia. Film popisuje ich operácie, rozsah a parametre využitia.    

Tématika: Poľsko, rastlinná výroba, pasienkový chov, siatie, kosenie, pasienky, lúky, poľnohosp. technika, mechanizácia Signatúra: AF18/2008 AF18/2008a

 

Slovenský názov:

Obnova mokradí pod Pálavou

Originálny názov:

Obnova mokřadů pod Pálavou

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

29

Rok:

1997

Anotácia:

V nive dolného toku Moravy a Dyje sa po stáročia spolupôsobenia vody a človeka vyvinulo jedinečné spoločenstvo lužných lesov. Technickými zásahmi v poslednom storočí však človek celý tento ekosystém vážne ohrozil. Preto v súčasnosti lesníci a ochrancovia prírody podnikajú spoločné kroky na jeho záchranu. Vo videofilme je zdokumentovaná prebiehajúca revitalizácia lužných lesov aj viditeľné výsledky prvých piatich rokov tejto činnosti. Oboznamuje tiež s vedeckým výskumom, zameraným na zmapovanie súčasného stavu a vyhodnotením zmien, ku ktorým dochádza.    

Tématika: 10, 13, 38, 41, 76 Signatúra: AF 5/1997

 

Slovenský názov:

Obnoviť dedičstvo

Originálny názov:

TO RESTORE A LEGACA - THE STRUGGLE FOR THE SNAKE RIVER S SALMON AND STEELHEAD TROUT

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

30

Rok:

1993

Anotácia:

K prosperite štátov USA patrí aj výroba elektrickej energie, čo si vyžiadalo budovanie vodných priehrad , napríklad na rieke Snake River. Dôsledkom toho bolo ohrozenie ťahu dospelých jedincov lososov. Preto tu ľudia začali s kompenzačným programom na záchranu tejto ryby, ktorého súčasťou je i umelý chov v moderných zariadeniach. Za trinásť rokov výstavby už vynaložili na tento program viac než 177 miliónov USD.    

Tématika: 7, 63, 64 Signatúra: AF 15/1994

 

Slovenský názov:

Obnoviteľné zdroje energie

Originálny názov:

Energie pro 21 století, 3 díl: Obnovitelné zdroje u nás

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

2000

Anotácia:

Vo využívaní energie mali tradíciu aj predkovia na českom území. Film navštevuje miesta a dokumentuje na mapách počty dávnych veterných mlynov, malých vodných elektrární, ktoré slúžili kedysi… Menej radostný je prehľad obnoviteľných zdrojov energie používaných dnes. Napriek tomu prejdeme postupne jednotlivé oblasti a stav v nich: malé vodné elektrárne a na menších tokoch, niekoľko českých veterných kolektorov i fotovoltových panelov a nakoniec spaľovanie „energie v zelených konzervách“ – biomasy. Budeme porovnávať podmienky, v ktorých tieto zdroje vznikajú a sú prevádzkované, so stavom v okolitých krajinách. Uvedieme hlavné príčiny doterajšieho málo úspešného zavádzania obnoviteľných zdrojov energie.     

Tématika: 4, 10, 15, 60, 67, 76 Signatúra: AF 28/2001

 

Slovenský názov:

Obnoviteľné zdroje energie pre poľnohospodárstvo

Originálny názov:

Odnawialne źróda energii dla rolnictva

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

mini DV

Minutáž:

16

Rok:

2001

Anotácia:

Film je zameraný na široký okruh divákov. Opisuje základné obnoviteľné zdroje energie: slnečné žiarenie, vietor, vodnú energiu a biomasu. Jednotlivo predstavuje praktické príklady použitia každého z týchto typov obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve. Predstavuje ekonomické a environmentálne výhody jednotlivých riešení. Film informuje aj o domácich zdrojoch obnoviteľnej energie a miere ich využitia.    

Tématika: 14, 15, 54, 71 Signatúra: AF 1/2002a

 

Slovenský názov:

Obora - miesto v krajine

Originálny názov:

Obora, místo v krajině

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Mini DV

Minutáž:

28

Rok:

2005

Anotácia:

Na majetku spravovanom štátnym podnikom Lesy České republiky sa nachádza 40 obôr s celkovou rozlohou takmer 27-tisíc hektárov. Dokument upozorňuje, ako môže viesť citlivá starostlivosť o zver v oborách k uchovaniu cenných prírodných a kultúrnych hodnôt.     

Tématika: 10, 12, 38, 83 Signatúra: AF 7/2006

 

Slovenský názov:

Obrazy z českého lesa

Originálny názov:

Obrazy z českého lesa.

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

25

Rok:

1992

Anotácia:

Svedectvo o tom, aké sú prirodzené lesy na našom území, čo znamená ich existencia pre život prírody, jednotlivca i spoločnosti.    

Tématika: 38 Signatúra: AF 10/1993

 

Slovenský názov:

Ochrana dravých vtákov

Originálny názov:

Ochrana dravých vtákov

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1991

Anotácia:

Dokumentárny film o niektorých možnostiach ochrany sokolovitých dravých vtákov v ĆSFR. "1992" - Veľká cena festivalu -MAGNA MATER- cena vlády SR; Cena medzinárodnej poroty udelená režisérovi a kameramanovi    

Tématika: 77 Signatúra: AF 2/1992

 

Slovenský názov:

Ochrana dropa veľkého

Originálny názov:

Túzokvédők

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

maď. ang.tit.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

30

Rok:

2007

Anotácia:

V Maďarsku od r. 2004 ochranu dropa veľkého posporuje program EÚ LIFE Nature. Tento film ukazuje aktivity ľudí, ktorí pracujú na tomto programe.    

Tématika: Maďarsko, EÚ, životné prostredie, prírodné rezervácie, ekológia, ekosystémy, biotopy, vtáctvo, divá zver, živočíchy Signatúra: AF3/2008 AF3/2008a

 

Slovenský názov:

Ochrana druhov pre obilninu Teff

Originálny názov:

Sortenshutz für Teff

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemeck

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

12

Rok:

2006

Anotácia:

Bezlepkové obilie z Etiópie, anorektikum z africkej savany, liečivé rastliny z dažďového pralesa používané v medicíne... Genetické príspevky krajín tretieho sveta sú rozmanité a intenzívne využívané farmaceutickými a potravinárskymi koncernami priemyselných štátov, pričom krajiny pôvodu často vychádzajú naprázdno. Musia byť vytvorené záväzné pravidlá. Etiópia je hlavnou oblasťou pestovania obilniny teff, čo ju robí nanajvýš zaujímavou pre priemyselné krajiny. Produkty vyrobené z obilniny Teff neobsahujú žiaden lepok a tým sú rpre ľudí s alergiou na lepok alternatívou pšeničnej, ražnej, jačmennej a ovsenej múky. Na poliach v Holandsku sa vlani pestovali tri druhy teffu z Etiópie. Holandský podnik to stálo štyri roky práce a 3 milióny eur. V tomto roku sa má po prvýkrát dosiahnuť zisk, avšak v takom prípade musia z toho profitovať aj Etiópčania.    

Tématika: 1, 14, 56, 60 Signatúra: AF 3/2007

 

Slovenský názov:

Ochrana mokradí v Číne

Originálny názov:

Wettland conservation in China

Krajina:

Čína

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

Betacam DVD

Minutáž:

31

Rok:

2008

Anotácia:

Vedecko-populárny film o ochrane mokradí v Číne hovorí o typoch, príčinách vzniku a rozložení mokradí. Ďalej predstavuje výsledky najnovších štúdií a veľké projekty zamerané na ochranu mokradí - čo je rovnako dôležité ako ochrana poľn. Pôdy, a znamená aj ochranu vzácnych zdrojov sladkej vody. Upozorňuje aj na ochranu životného prostredia, význam vedy. Film vyhral v r.2007 cenu Čínskeho filmového umenia.    

Tématika: Čína, životné prostredie, vodné hospodárstvo, mokrade, voda, ochrana, ekológia, veda Signatúra: AF16/2008 AF16/2008a

 

Slovenský názov:

Ochrana pôdy pred zhutňovaním

Originálny názov:

Bodenschorendes Befehren mit landwirtschafte Machinen

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

26

Rok:

2002

Anotácia:

Video poskytuje praktikom, poradcom a iným zainteresovaným stranám prístupy k riešeniu problému súvisiacemu so zhutňovaním osevnej pôdy. Hlavným zámerom je poskytnúť konkrétne odporúčania pre najlepšie praktické riadenie ochrany pôdy.    

Tématika: 13, 58, 71 Signatúra: AF 9/2002

 

Slovenský názov:

Ochrana podzemných vôd: tri príbehy

Originálny názov:

POWER TO PROTECT: THREE STORIES ABOUT GROUNDWATER

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, U-MATIC

Minutáž:

28

Rok:

1990

Anotácia:

Film vysvetľuje, čo musí obec urobiť pre ochranu svojich vodných zdrojov. Uvádza skúsenosti troch rôznych obcí (vidieckej, prímestskej a plne urbanizovanej) v Novom Anglicku v USA: Ide vlastne o návod, ako si obce môžu vypracovať účinný program ochrany podzemných vôd, prípadne prehodnotiť už existujúce programy. Obce, uvádzané v programe, môžu slúžiť ako príklad pre všetky ďalšie obce, ktoré si nevedia dať rady s ekologickou problematikou okolo podzemných vôd. Podmienkou úspešného riešenia je úzka spolupráca všetkých miestnych zložiek.     

Tématika: 76 Signatúra: AF 7/1991

 

Slovenský názov:

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Originálny názov:

PROTECT FARMLAND

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

22

Rok:

2004

Anotácia:

Veda a populárna veda – cieľom filmu je dosiahnutie ekonomického rozvoja a environmentálnej ochrany krajiny. Autori sa v ňom zamerali na jestvujúce problémy v ochrane poľnohospodárskej pôdy v dnešnej Číne, s vysvetlením technologických postupov v ochrane poľnohospodárskej pôdy. Dokumentujú dva prístupy na zlepšenie produktivity poľnohospodárskej pôdy: kvantita – ochrana, kvalita – ochrana.     

Tématika: 11, 13, 58, 71, 83 Signatúra: AF 9/2005

 

Slovenský názov:

Ochrana pred psiarkou poľnou

Originálny názov:

Ralon Super

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVcam

Minutáž:

12

Rok:

2005

Anotácia:

Psiarka poľná je silná konkurenčná burina, ktorá nadobúda postupne na význame, a môže spôsobovať značné straty na výnosoch. Popri pestovateľsko -technických opatreniach (hĺbkové obrábanie pôdy, zabránenie pšeničným monokultúram, a jariny) je najdôležitejšou súčasťou rezistenčnej stratégie striedavé nasadenie herbicídov a rôznych účinných mechanizmov.    

Tématika: 28, 58, 60, 71 Signatúra: AF 52/2007

 

Strana 1 z 2
  

Doplnkové informácie