Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 21 - 40 z 61

Slovenský názov:

Smädná planéta – Voda pre mestá

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 2: Water for the Cities

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Druhá časť cyklu sa zaoberá problémami s dodávkami vody pre milióny ľudí žijúcich na malom priestore.    

Tématika: 67, 71, 76 Signatúra: AF 12/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Voda pre polia

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 1: Water

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

27

Rok:

-

Anotácia:

Seriál Smädná planéta komplexne uvádza vedecké ako aj politické problémy súvisiace s vodou ako surovinou. Mnohí vedci hovoria, že do roku 2050 bude pre ľudstvo dôležitejšia ako ropa. Aké sú prírodné a ľudské príčiny celosvetovej vodnej krízy? Aké finančné a technické príspevky môže Nemecko poskytnúť na boj s týmto problémom? Film uvádza možné riešenia a príklady a modely pre trvalo udržateľné ekonomiky z celého sveta. Tieto opisujú aj úspešný rozvoj spolupráce medzi severom a juhom. Takisto uvádzajú metódy, ktoré by sa mohli preniesť do iných regiónov, čo by mohlo viesť k zintenzívneniu spolupráce juh – juh a poskytnúť praktické body na stimulovanie dialógu medzi kultúrami. Prvá časť Poľnohospodárstvo zobrazuje environmentálne škody spôsobené zavodňovaním.     

Tématika: 13, 14, 54, 67, 71, 76, 83 Signatúra: AF 11/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Voda pre zisk

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 4: Water for Profit

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Štvrtá časť cyklu skúma úlohu vody ako tovaru na svetovom trhu a v politike z pozície sily.    

Tématika: 14, 67, 76 Signatúra: AF 13/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Vodné vízie

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 6: Watery Visions

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Šiesta časť cyklu sa zaoberá víziami a priekopníckymi snahami o trvalo udržateľný rozvoj a hospodárenie s vodnými zdrojmi na celom svete.    

Tématika: 71, 76 Signatúra: AF 8/2005

 

Slovenský názov:

Smrtiaca dohoda

Originálny názov:

Nar tilbud dra

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

57

Rok:

2006

Anotácia:

Globalizácia môže byť odrazovým mostíkom pre mnohé rozvíjajúce sa krajiny. Ale nespadnite do vody! Môže mať i smrtiace následky!    

Tématika: 14, 67 Signatúra: AF 56/2007

 

Slovenský názov:

Smutné prvenstvo

Originálny názov:

Smutné prvenství

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

1993

Anotácia:

Riešenie problematiky lesov, zasiahnutých emisiami. Z 2,6 mil. hektárov lesov Česku je len 30 % nepoškodených, za posledných desať rokov bolo potrebné vyťažiť kvôli emisiám až 50 tisíc hektárov lesa. Riešením situácie nie je len opätovné zalesňovanie odolnejšími druhmi drevín, ale najmä globálne zníženie emisií a obmedzovanie všetkých ostatných negatívnych vplyvov priemyselnej výroby.    

Tématika: 13, 38 Signatúra: AF 28/1994

 

Slovenský názov:

Soby a ropa

Originálny názov:

Les Caribous et Petrole

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS-NTSC

Minutáž:

16

Rok:

2001

Anotácia:

Soby karibu a ropa sa navzájom neznášajú. Gigantický projekt na čerpanie ropy na Aljaške ohrozuje majestátne stáda sobov. Soby sú nielen skvostom prírody, ale aj súčasť tisícročnej tradície pôvodných obyvateľov.     

Tématika: 12, 13, 15, 64, 83 Signatúra: AF 12/2002

 

Slovenský názov:

Solárna architektúra pre Európu

Originálny názov:

SOLAR ARCHITECTURE FOR EUROPE

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

43

Rok:

1995

Anotácia:

Solárna architektúra znamená zásadnú orientáciu na prekonanie mrhania energiou. Film predstavuje stavebné projekty obytných, pracovných a verejných budov zo siedmich krajín Európy.    

Tématika: 15, 42, 53, 71, 83 Signatúra: AF 7/1997

 

Slovenský názov:

Spolupráca farmárov

Originálny názov:

associativismo – vale a pena

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

-

Rok:

1995

Anotácia:

Film ukazuje význam farmárskych združení, při a organizácií. Spolupracovať spoločne totiž prináša výhody – menej práce a viac peňazí.    

Tématika: 19, 67 Signatúra: AF 35/1995

 

Slovenský názov:

Spracovanie a využitie nebezpečných odpadov živočíšneho pôvodu

Originálny názov:

Spracovanie a využitie nebezpečných odpadov živočíšneho pôvodu

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1996

Anotácia:

Tony odpadu, ktoré denne pri svojou činnosťou produkuje, ohrozujú životné prostredie. Spracovaním odpadov zo živočíšnej výroby sa zaoberá aj Kafiléria, a.s. v Senci. Film oboznamuje s metódami, ktoré tu využívajú při spracovaní týchto odpadov na výrobky, ktoré sa opätovne využívajú v poľnohospodárstve.    

Tématika: 13, 54, 71, 82, 83 Signatúra: AF 3/1997

 

Slovenský názov:

Spracovanie dreva

Originálny názov:

Los Aserradores

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1996

Anotácia:

Dokument oboznamuje so zabudnutými tradičnými technikami ťažby dreva a jeho spravovaním na dosky.    

Tématika: 38, 68, 71 Signatúra: AF 24/1996

 

Slovenský názov:

Spravodajský magazín č. 325 – Smäd

Originálny názov:

NEWS MAGAZINE NO 325 – THIRST

Krajina:

India

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

11

Rok:

1997

Anotácia:

Tento spravodajský magazín opisuje problém nedostatku vody u kmeňových obyvateľov Jawhar Taluka v okrese Tane. Príslušníci kmeňa nie sú schopní využívať vody z priehrady Surya, ktorá je v ich vlastnej dedine a bola postavená v ich prospech.    

Tématika: 30, 67, 76 Signatúra: AF 13/1999

 

Slovenský názov:

Spravodajský magazín č. 342 – Sarang – Kakofonická symfónia

Originálny názov:

NEWS MAGAZINE NO 342 – SARANG – SYMPONY IN CACOPHONY

Krajina:

India

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

18

Rok:

1997

Anotácia:

Dokumentárny film o činnostiach riadenia v rámci udržateľného poľnohospodárstva a prírody v oblasti regenerácie životného prostredia v štáte Kerala.    

Tématika: 30, 54, 83 Signatúra: AF 13/1999

 

Slovenský názov:

Stádo oviec z Fanlo

Originálny názov:

La cabanera de Fanlo

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1998

Anotácia:

Jedným z posledných aktívnych pastierov dobytka v Španielsku je ten, ktorý sa koncom mája vydáva s 3000 kusmi dobytka na cestu z Torrecilla de Malmadrid v provincii Zaragoza až do Fanlo. Predstavujúcu 12 dlhých dní chôdze. Tento film je výsledkom spoločne prežitých dní štábu a pastierov. Zachytáva celú ich cestu a všetky činnosti a problémy, ktoré ju sprevádzajú    

Tématika: 25, 67, 68 Signatúra: AF 9/1999

 

Slovenský názov:

Sťahovanie koní

Originálny názov:

La trashumancia de los caballos

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

Španielsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

34

Rok:

2006

Anotácia:

Na výbežkoch pohoria Pe?a Oroel sa v borovicových hájoch rozkladá farma Ordolés. Jej majiteľmi sú zanietení chovatelia dobytka, ktorí sa venujú chovu divých koní. Koncom júna sú tu veľké horúčavy a zo zeme sotva vyrastá tráva, z nízkou výživnou hodnotou, ktorú by zvieratá mohli spásať. Tak ako každý rok, Alfredo García a jeho rodina pripravujú kobyly so žriebätami na výstup do priesmyku Lanuza, aby im zabezpečili lepšie pastviny a čistejšie prostredie na vysokých vrchoch Pyrenejí.    

Tématika: 19, 35, 48, 68 Signatúra: AF 15/2007a

 

Slovenský názov:

Sťahovanie stád v Pyrenejach

Originálny názov:

LA TRANSHUMANCIA EN LE PIRINEO

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

26

Rok:

1992

Anotácia:

Prvé dni júla sú v kalendári pastiera významné tým, že dochádza k presunu stád oviec na pastviny prenajaté na vrcholoch Pyrenejí. Toto je okamih letného sťahovania stád. Pastieri zostanú hore v horách tri mesiace, kedy sa ich stáda budú pásť na letných pastvinách.    

Tématika: 46, 48, 68, 82 Signatúra: AF 7/1992

 

Slovenský názov:

Starostlivosť o naše štátne les

Originálny názov:

MANAGING OUR NATIONAL FOREST

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

28

Rok:

1992

Anotácia:

Tento videosnímok hovorí o tom, při vznikli štátne lesy a při sa Lesná služba stala ich správcom. Program vysvetľuje, že podľa zákona sa musia americké štátne lesy obhospodarovať pre celý rad účelov. „1991 – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SR    

Tématika: 38 Signatúra: AF 14/1993

 

Slovenský názov:

Starostlivosť o rybárske revíry Péče o rybařské revíry

Originálny názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česká

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

16

Rok:

2008

Anotácia:

Program oboznamuje verejnosť s problematikou chovu rýb v riekach Českej republiky.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, Česká republika, ryby, chov, demografia Signatúra: AF11/2009

 

Slovenský názov:

Starostlivosť o vidiek I.

Originálny názov:

MANAGING THE COUNTRYSEDE I.

Krajina:

Anglicko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

30

Rok:

1993

Anotácia:

„1993“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SR Program I. – Pohľad na dopad ľudskej činnosti na vidiek.    

Tématika: 13, 58 Signatúra: AF 15/1993

 

Slovenský názov:

Starostlivosť o vidiek II.

Originálny názov:

MANAGING THE COUNTRYSEDE II.

Krajina:

Anglicko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

30

Rok:

1993

Anotácia:

Program I. – Venuje sa otázkam ochrany prírody a starostlivosti o pôdu.    

Tématika: 13, 58 Signatúra: AF 16/1993

 

Strana 2 z 4
  

Doplnkové informácie