Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 761 - 778 z 778

Slovenský názov:

Znalosť ako prevencia v boji proti púštnym sarančiam

Originálny názov:

KNOWLEDGE AS PREVENTION IN THE FIGHT AGAINST THE DESERT LOCUST

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

anglicky, francúzsky, španielsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

7

Rok:

2005

Anotácia:

Výmena informácií je silnou zbraňou v boji proti sarančiam; na seminároch v 10 západoafrických štátoch sa zaškolilo viac ako 600 poľnohospodárskych odborníkov na zvládnutie ďalšej hroziacej invázie púštnych sarančí s osobitným zreteľom na zdravie človeka a ochranu životného prostredia.     

Tématika: 22, 23, 54, 67, 83 Signatúra: AF 22/2006

 

Slovenský názov:

Znovuzrodenie lesa

Originálny názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

52

Rok:

2009

Anotácia:

Film o horských lesoch a kalamitách natáčaný v 4 európskych krajinách. Divák sa dozvie? Aký je rozdiel medzi prirodzeným lesom a lesom vytvoreným človekom? Čo zadrží vodu v lese a ochráni tak pred ničivými povodňami? Sú odumreté stromy mŕtve a zbytočné? Čo zapríčinilo kalamitu v Tatrách a na Šumave? Ako je to s lykožrútom? Čo sa udialo v Tatrách od veternej smršte? Prečo niektoré stromy prežili? Ako vyzerajú plochy po vyťažení a ako po ponechaní na samovývoj? Čo potrebujú maličké stromčeky pre svoj rast? Ako budú nevyťažené plochy vyzerať o pár rokov?     

Tématika: Slovenská republika, Česká republiky, Tatry, Šumava, životné prostredie, ekológia, ekosystém, lesníctvo, lesy, voda, kalamita Signatúra: AF1/2009

 

Slovenský názov:

Zootechnické zásady chovu hovädzieho dobytka

Originálny názov:

Chovatelské praktiky a zacházení se skotem

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1998

Anotácia:

Film oboznamuje so zásadami chovu hovädzieho dobytka s ohľadom na nové predpisy platiace v Európskej únii.    

Tématika: 17, 26, 82 Signatúra: AF 21/1999

 

Slovenský názov:

Zrkadlenie v lese

Originálny názov:

Miracle in the forest

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

Anotácia:

Nie je v Katalógu Agrofilmu, nemá abstrakt.    

Tématika: 38 Signatúra: AF/2002

 

Slovenský názov:

Zrodená v lone vulkánu

Originálny názov:

Zrodená v lone vulkánu

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

30

Rok:

1998

Anotácia:

Poľana - najvyššie sopečné pohorie na Slovensku so zachovalými pralesovitými spoločenstvami, vzácnym rastlinstvom, so zachovalou zeleňou okolo lazníckych osád. Vzhľadom na mimoriadne hodnoty tohoto územia bola zaradená do siete biosférických rezervácií UNESCO.    

Tématika: 66, 83 Signatúra: AF 7/1999

 

Slovenský názov:

Zvieratá v meste

Originálny názov:

Zvieratá v meste

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

22

Rok:

2000

Anotácia:

Prírodovedný dokument, ktorý sa zaoberá problematikou adaptability niektorých druhov živočíchov na ľudské sídla.    

Tématika: 29, 67 Signatúra: AF 36/2001

 

Slovenský názov:

Žena na vidieku

Originálny názov:

La mujer rural

Krajina:

Uruguaj

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

13

Rok:

Anotácia:

Jedným z problémov Uruguaja je vyľudňovanie vidieka. Program podáva svedectvo štyroch žien, ktoré vysvetľujú, ako sa snažia pomáhať svojim rodinám, aby si mohli dovoliť lepší život. Potvrdzujú, že práca vidieckeho obyvateľstva je nedocenená.    

Tématika: 37, 54, 67 Signatúra: AF 13/1995

 

Slovenský názov:

Živica

Originálny názov:

Priscilo, El Peguero

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

22

Rok:

1997

Anotácia:

Tradičnej výrobe čiernej lepkavej hmoty na značkovanie oviec zo živice borovice (Pinus pinaster) sa v Španielsku venuje už len jeden človek - Priscilo de Pinares.    

Tématika: 46, 60, 67, 68, 71, 82 Signatúra: AF 30/1997

 

Slovenský názov:

Život a smrť lesa

Originálny názov:

Videoatlas naší přírody: Les – život a smert lesa

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

11

Rok:

2002

Anotácia:

Nesmrteľnosť lesa zabezpečujú harmonické vzťahy všetkých organizmov, ktoré v ňom žijú. Najväčšie nebezpečenstvo lesom hrozí žiaľ, zo strany človeka. Videoprogram zachytáva deštrukčnú činnosť človeka v lesoch Českej republiky počas posledkných storočí, ale aj v súčasnosti. Opisujú tiež jednotlivé poschodia lesa a procesy, ktoré sa v nich odohrávajú.    

Tématika: 10, 13, 38, 67, 83 Signatúra: AF 18/2002a

 

Slovenský názov:

Život na mokradiach

Originálny názov:

Život na mokradiach

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

15

Rok:

1991

Anotácia:

Filmová pohľadnica o niektorých aspektoch života na ohrozených, zákonom chránených unikátnych biotopoch - mokradiach. "1992" - Veľká cena festivalu - MAGNER MATER - cena vlády SR    

Tématika: 13, 41 Signatúra: AF 10/1992

 

Slovenský názov:

Život s prírodou

Originálny názov:

LIVING WITH WILDLIFE

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

28

Rok:

1993

Anotácia:

Pohľad na problémy poškodenia prírody vo vidieckych a mestských oblastiach a nebezpečenstvách, ktorým príroda vystavuje zdravie ľudí, ich bezpečnosť a majetok. Snímok obhajuje ekologicky bezpečné a obecne rozumné riešenia tohto problému.    

Tématika: 13, 83 Signatúra: AF 25/1993

 

Slovenský názov:

Život stojatých vôd

Originálny názov:

Život stojatých vôd

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

UMATIC – L

Minutáž:

26

Rok:

1995

Anotácia:

Televízny prírodovedný dokument venovaný potravinovému reťazcu stojatej vody od prvokov až po najtypickejších obyvateľov vody – ryby. Film sa venuje ekologickým väzbám v tomto ekosystéme, rybárstvu a hospodárskemu využitiu rýb.    

Tématika: 13, 63, 76 Signatúra: AF 2/1996

 

Slovenský názov:

Život v pôde

Originálny názov:

---

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

14

Rok:

1993

Anotácia:

Konzervácia je pre pôdu dôležitá. Stále viac odmietajú oranie samotní poľnohospodári, pretože vystavujú pôdu erózii a poškodzovaniu mikroflóry a obmedzujú jej úrodnosť tým, že ju prevetrávajú. Čím nahradiť tento návyk orania?    

Tématika: 58 Signatúra: AF 40/1994

 

Slovenský názov:

Životné prostredie

Originálny názov:

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portug.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

12

Rok:

2009

Anotácia:

Film predstavuje najnovšie pokroky v oblasti presného poľnohospodárstva a tiež metódy a techniky používané pri jeho praktickom uplatňovaní. Poľnohospodárstvo je vo svojich rôznych formách úzko spojené so životným prostredím. Táto prepojenosť je vyjadrená spôsobom, akým zaberáme/používame krajinu a súčasne vedie k zmenám, ktoré môžu zahrňovať straty-od nevýznamných až po celkovo nenapraviteľné-charakteristických prvkov krajiny či živočíšnych aj rastlinných druhov. Nečudo, že vznikla potreba ochrany pôdy, vôd, ovzdušia, flóry a fauny aj prostredníctvom právnych mechanizmov a finančných stimulov, o ktorých hovorí aj tento film.     

Tématika: Poľnohospodárstvo, metódy, techniky, produkcia, životné prostredie, krajina, živočíšstvo, rastlinstvopôda, voda, ovzdušie, ochrana Signatúra: AF25/2010

 

Slovenský názov:

Životný cyklus ovocných mušiek

Originálny názov:

Mosca del mediterraneo - Ciclo biologico

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

2008

Anotácia:

Film opisuje morfológiu stredozemnej ovocnej mušky v rôznych fázach vývoja, ako aj vzťahy medzi dospelými. Vývoj jednotlivých vývojových štádií (dospelý jedinec, larva, kukla) škody, ktoré spôsobujú larvy na ovocí.    

Tématika: Hmyz, ovocinárstvo, rastlinná výroba, choroby, ochrana rastlín, škodcovia, etológia, Stredomorie Signatúra: AF62/2008 AF62/2008a

 

Slovenský názov:

Životný cyklus plesňovej huby Puccinia graminis

Originálny názov:

Der Lebenszyklus des Rostpilzes Puccinia gramminis

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

24

Rok:

1995

Anotácia:

Tento film je dokumentom životného cyklu plesňovej huby Puccinia graminis.    

Tématika: 26, 40 Signatúra: AF 20/1996

 

Slovenský názov:

Životný cyklus Tuta absoluta

Originálny názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

špan.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

17

Rok:

2010

Anotácia:

V r. 2006 sa v Španielsku objavil nový škodca paradajok, ktorý spôsoboval významné škody. Za pár rokov sa rozšíril do celej stredozemnej oblasti a veškej časti európskych krajín motýľ nazvaný Tuta Absoluta. Video opisuje životný cyklus malého motýľa z čeľade psotovitých (Gelechiidae) a škody, ktoré spôsobuje.     

Tématika: Stredozemná oblasť, rastliny, škodca, motýľ, cyklus, škody, ochrana Signatúra: AF35/2010

 

Slovenský názov:

…a nebude voda

Originálny názov:

…a nebude voda

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1999

Anotácia:

Videofilm poukazuje na negatívne javy pri znečisťovaní povrchových a podzemných vôd riek Dunaj, Váh, Hron a Nitra. Má vplývať na výchovu obyvateľstva, hlavne mladej generácie, k starostlivosti o životné prostredie.    

Tématika: 66, 76, 83 Signatúra: AF 18/2000

 

Strana 39 z 39
  

Doplnkové informácie