Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 21 - 30 z 30

Slovenský názov:

Dotácie EÚ poľnohospodárom

Originálny názov:

Reiche Bauern

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

8

Rok:

2007

Anotácia:

Príspevky EÚ vyvolávajú pochybnosti - robia bohatých roľníkov ešte bohatšími a dotácie smerujú k vidieckej šľachte a do priemyselných podnikov.    

Tématika: Európska únia, poľnohospodárstvo, rezort poľnohospodárstva, ekonomika, Signatúra: AF43/2008 AF43/2008a

 

Slovenský názov:

Drevo - zdroj energie

Originálny názov:

Energieträger Holz

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

1999

Anotácia:

Film mapuje fascinujúce obrazy pestovania lesa až po získavanie energie z dreva. Ukazuje na konkrétnych príkladoch mnohorakosť energetického využívania dreva. Drevári a energetici využívajú výlučne zvyšky dreva, ktoré dodávajú do najnovších malých súkromných obchodov, ale aj do inovovaných veľkokapacitných podnikov. Ide tak o účelné využívanie lesa. Už dnes realizované projekty príkladne objasňujú široké spektrum energetického fvyužívania dreva v oblasti výroby tepla a elektrickej energie.     

Tématika: 38 Signatúra: AF 16/2000

 

Slovenský názov:

Dub – kráľ lesa

Originálny názov:

Die Eiche – Königin des Waldes

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

43

Rok:

2004

Anotácia:

Mohutný storočný dub nás vedie putovaním v čase. Od mystických zvykov Keltov a Teutonov, kde dub bol svätý strom, až po kresťanstvo Karola Veľkého. Od dobrodružstiev, ktoré umožnili duby, ako loď sa plaví časom, kedy si romantici a revolucionári vybrali dub za svoj symbol slobody. Dokument zobrazuje dub nielen z kultúrno-historického hľadiska, ale aj ako bohatý a fascinujúci biotop s viac ako 500 druhmi hmyzu žijúcimi s dubom a z neho.     

Tématika: 13, 38, 60, 67 Signatúra: AF 28/2004

 

Slovenský názov:

Dubový les

Originálny názov:

Wood frok the Tress – The Oak

Krajina:

Írsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

29

Rok:

2000

Anotácia:

Drevo z duba predstavuje významnú surovinu, ktorú človek využíva na mnohoraký spôsob.    

Tématika: 38, 67, 71 Signatúra: AF 35/2001

 

Slovenský názov:

Dunajské zákutia - Odvekí lovci

Originálny názov:

Dunajské zákutia - Odvekí lovci

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

15

Rok:

1994

Anotácia:

O živote kormoránov veľkých, ktorí sa vracajú do našej prírody v okolí Dunaja.    

Tématika: 76, 77 Signatúra: AF 10/1995

 

Slovenský názov:

Dunajské zákutia - V nespútanej prírode

Originálny názov:

Dunajské zákutia - V nespútanej prírode

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

U-MATIC L

Minutáž:

24

Rok:

1994

Anotácia:

Film o živočíchoch - najmä vtákoch v delte Dunaja.    

Tématika: 76, 77 Signatúra: AF 11/1995

 

Slovenský názov:

Dunajské zákutia - V ramenách starej rieky

Originálny názov:

Dunajské zákutia - V ramenách starej rieky

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

15

Rok:

1994

Anotácia:

Dokumentárny film o faune ramien Dunaja.    

Tématika: 76 Signatúra: AF 12/1995, a

 

Slovenský názov:

Dvanásť kameňov

Originálny názov:

Twelve Stones

Krajina:

USA

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

22

Rok:

2008

Anotácia:

Film, plný asociatívnych obrazov od renomovaného režiséra Sandy Smolana, ktorý dikumentuje pozoruhodnú premenu skupiny negramotných žien v južnom Nepále . Ich cesta z biedy bola vedená organizáciou medzinár. pomoci Heifner International, ktorá poskytuje pomoc vo forme darovaných živých zvierat a tie sú využívané ako prostriedok pre dlhodobé živobytie chodobných.    

Tématika: Južný Nepál, demografia, sociológia, bieda, potraviny, životné prostredie Signatúra: AF16/2009

 

Slovenský názov:

Dvojlíniový hybrid ryže

Originálny názov:

TWO-LINE HYBRID RICE

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UNATIC

Minutáž:

20

Rok:

1995

Anotácia:

Vyvinuli sterilnú líniu ryže pomocou využitia divokých neplodných ryžových rastlín a úspešne skompletizovali trojlíniový systém pomocou tejto sterilnej línie a dvoch ďalších línií. Produkcia ryže sa tak zvýšila o 20%.    

Tématika: 7, 11, 21, 60 Signatúra: AF 4/1996

 

Slovenský názov:

Džemo, koza a brucelóza

Originálny názov:

Džemo, koza i bruceloza

Krajina:

Bosna a Hercegovina

Jazyk:

bosn.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

19

Rok:

2009

Anotácia:

Brucelóza je veľmi nebezpečná choroba, ktorá postihuje ovce, kozy a iné zvieratá. Prenáša sa aj na ľudí a navyše je veľmi ťažko liečiteľná. Vo svete sa ňou denne nakazí až 500-tis. ľudí. Až do roku 2004 sa v Bosne a Hercegovine brucelóza výraznejšie nevyskytovala. No s nekontrolovaným dovozom živého dobytka, ktorý začal práve v tomto roku, sa v krajine stala brucelóza veľmi rozšírená. V r.2007 sa ňou nakazilo 500 ľudí a v prvej polovici r. 2008 bolo usmrtených až 12 500 oviec. Vtedy brucelóza dosahovala rozmery epidémie.     

Tématika: Bosna a Hercegovina, hospodárske zvieratá, ovce, kozy, choroby, brucelóza, demografia, epidémia Signatúra: AF17/2009

 

Strana 2 z 2
  

Doplnkové informácie