Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 21 - 40 z 40

Slovenský názov:

Ochraňujme životné prostredie

Originálny názov:

Cheking and comfirmation page

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2007

Anotácia:

Publistická relácia vysvetľuje detskému divákovi závažnosť klimatických zmien a anketovým spôsobom detskí reportéri zisťujú u polit. predstaviteľov, čo chcú urobiť pre zastavenie znečisťovania a s tým súvisiacimi klimatickými zmenami.    

Tématika: Klimatológia, životné prostredie, klimatické zmeny, prírodné katastrofy, znečisťovanie, škodlivé látky, ekológia Signatúra: AF10/2008 AF10/2008a

 

Slovenský názov:

Odoberanie vzoriek pôdy

Originálny názov:

Recolha de Amostras de Terra

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

12

Rok:

2003

Anotácia:

Vysoké úrody je možné dosahovať len pri dôkladnej znalosti vlastností pôdy, na ktorej sa plodiny pestujeú. Film popisuje spôsob odoberania vzoriek pôdy a ich následné spracovanie a analyzovanie v odbornom pedologickom laboratóriu.     

Tématika: 58, 60 Signatúra: AF 21/2004

 

Slovenský názov:

Odsoľovanie pôdy

Originálny názov:

Well and salinized soil

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

20

Rok:

1996

Anotácia:

Na príklade zasolenej pôdy pri zálive Lai-čou pri Žltom mori film oboznamuje s metódami odsoľovania podzemnej vody, ktorá následne zasoľuje pôdu v oblasti. Na melioráciu sa potom využívajú odolné rastliny, napríklad agát, jaseň a bavlník.     

Tématika: 11, 13, 60, 76 Signatúra: AF 11/1997

 

Slovenský názov:

Ohrozené dedičstvo

Originálny názov:

Ohrožené dedičství

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

25

Rok:

1992

Anotácia:

Dokument mapuje iniciatívy, ktoré sa zaoberajú ochranou rastlinného a živočíšneho kultúrneho genofondu    

Tématika: 58, 60, 82 Signatúra: AF 11/1993

 

Slovenský názov:

Ohrozené krídla – Hľadanie krajiny

Originálny názov:

Ohrozené krídla – Hľadanie krajiny

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

MiniDV

Minutáž:

26

Rok:

2006

Anotácia:

Dokument mapuje výskyt a životné nároky dropa veľkého, vlhy a ďalšej ornitofauny, pričom zdôrazňuje, aké je dôležité zachovávanie starých bútľavých stromov.    

Tématika: 13, 38, 77, 83 Signatúra: AF 46/2007

 

Slovenský názov:

Ohrozené lesy

Originálny názov:

-

Krajina:

-

Jazyk:

-

Typ filmu:

-

Minutáž:

-

Rok:

-

Anotácia:

Film nie je v katalógu uvedený    

Tématika: 38 Signatúra: AF 27/1997

 

Slovenský názov:

Ohrozenie lososovitých rýb

Originálny názov:

La Semaine Verte: Dangers de la salmoniculture

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

19

Rok:

2003

Anotácia:

Chov lososovitých rýb ohrozujú viaceré faktory. Upozorňuje na ne filmový dokument, ktorý je súčasťou cyklu Zelený týždeň.    

Tématika: 63, 76, 83 Signatúra: AF 3/2003

 

Slovenský názov:

Okrídlený portrét profesora Zygmunta Pielowského

Originálny názov:

Prof. Zygmunt Pielowski Skrzydlaty portret

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky, francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

2004

Anotácia:

Profesor Zygmunt Pielowski je známy ornitológ a nadšenec prírody. Práve on bol jedným z prvých vedcov v Poľsku, ktorí sa zaoberali záchranou sokola sťahovavého a iných druhov, ktorým hrozí vyhynutie. To bolo pred 30 rokmi. Film poukazuje na úsilie profesora a tímu lesníkov o ochranu životného prostredia.     

Tématika: 12, 38, 55, 77, 83 Signatúra: AF 33/2006

 

Slovenský názov:

Olej

Originálny názov:

EL ACEITE

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

15

Rok:

1991

Anotácia:

V Somontano Oscense našťastie ešte stále jestvujú storočné olivovníky, ktoré neboli vytrhané. Pracujú na nich ich vlastníci, ktorí dodržujú remeselné postupy získavania oleja.    

Tématika: 44, 60, 68 Signatúra: AF 3/1992

 

Slovenský názov:

Olivy v Sýrii

Originálny názov:

olives in syria

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

2001

Anotácia:

Cieľom filmu je predstaviť situáciu v modernom pestovaní olív a výroby olivového oleja v Sýrii a prepojenie medzi týmto pestovaním a viac ako 150 000 rodinami na vidieku, ktoré v tejto oblasti pracujú. Film uvádza celkový príbeh o olivách v priebehu dejín, blahodarný účinok olív a olivového oleja na zdravie pri uplatnení lepšej praxe pestovania, lepšej technológie listovania olív a postavenie Sýrie medzi pestovateľmi olív v celosvetovom meradle.    

Tématika: 8, 44, 56, 71 Signatúra: AF 8/2001

 

Slovenský názov:

Olovo pre život

Originálny názov:

LEAD FOR LIFE

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

28

Rok:

2006

Anotácia:

Film z cyklu Neskoré ponaučenie z včasných varovaní. Na začiatku dvadsiatych rokov vedúci americký ropný a automobilový priemysel pridával olovo do benzínu s cieľom získať účinnejšie palivo. V tom čase bolo olovo známe ako jed, škodlivý pre nervový systém – najmä pre deti. Olovo rýchlo vytláčalo iné neškodlivé prísady a počas nasledujúcich desaťročí dosiahol petrochemický priemysel ohromné zisky. Ale stovky tisícok ton tohto kovu sa rozptýlilo po svete a spôsobuje poškodenia zdravia miliónov ľudí – okrem iného zníženie IQ. Olovo z benzínu spôsobuje, že mnohí sa stávajú viac pesimistickí.    

Tématika: 13, 15, 22, 43, 61, 71 Signatúra: AF 20/2007

 

Slovenský názov:

Opeľovanie ovocných drevín

Originálny názov:

opylení ovocných dřevin

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

1995

Anotácia:

Film oboznamuje s formami opeľovania ovocných drevín, pričom zdôrazňuje úlohu včiel pri dosahovaní optimálnej úrody.    

Tématika: 47, 60, 73 Signatúra: AF 18/1996

 

Slovenský názov:

Oplôtky Agros

Originálny názov:

Oplôtky Agros

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

1994

Anotácia:

Ukážky uplatnenia oplôtkových systémov v chove rôznych hospodárskych zvierat, oboznámenie so systémom AGROS a úspešnými formami pasienkového chovu.    

Tématika: 46, 48, 82 Signatúra: AF 16/1994

 

Slovenský názov:

Organické poľnohospodárstvo v treťom tisícročí

Originálny názov:

Organic Agriculture inthe third Millenium

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

2000

Anotácia:

Zrýchlený rozvoj organického poľnohospodárstva v Izraeli je výsledkom požiadavky na biopotraviny najmä v západných krajinách. Izrael slúži ako európsky obchodný dom so zeleninou v zimných mesiacoch. Asociácia pre bioorganické poľnohospodárstvo bola v tejto krajine vytvorená z iniciatívy Maria Leviho a v súčasnosti začleňuje okolo 400 farmárov. Tí ročne produkujú približne 40 tisíc to potravín. Ich produkčná hodnota predstavuje 150 mil. izraelských šekelov (35 mil. USD). Film dokumentuje metódy a metodiku pestovania ovocia a zeleniny bioorganickým spôsobom, chov hospodárskych zvierat, propaguje metódy biologického boja proti škodcom.     

Tématika: 4, 7, 8, 19, 47, 56, 60, 70 Signatúra: AF 24/2001

 

Slovenský názov:

Originalita štiavnických tajchov

Originálny názov:

Originalita štiavnických tajchov

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

25

Rok:

1999

Anotácia:

Náučný film z cyklu Sila v kvapke ukrytá je určený pre žiakov základných a stredných škôl. Film je zameraný na vodohospodársku problematiku banskoštiavnických tajchov s dôrazom na ich výnimočnosť v európskom kontexte a možnosti ich využitia v súčasnosti.    

Tématika: 76 Signatúra: AF 21/2000

 

Slovenský názov:

Otec českého kapra

Originálny názov:

Otec českého kapra

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

57

Rok:

2001

Anotácia:

Snímka približuje život a dielo Jozefa Šustu (1835 – 1914), zakladateľa vedeckého chápania chovu kaprov a jeho „družiny rybničné“. Program odpovedá na otázku, aký býval rybárov rok. Unikátne letecké zábery třeboňskej jazernej panvy ponúkajú nový pohľad na miesta, ktoré sú domovom českého kapra    

Tématika: 10, 13, 55, 63, 67, 76 Signatúra: AF 2/2002

 

Slovenský názov:

Otvorenie lovu homárov

Originálny názov:

L´ouverture de la peche au homard

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

U-MATIC L

Minutáž:

15

Rok:

1995

Anotácia:

Začiatok sezóny homárov je každoročne veľkou udalosťou. Oficiálny začiatok je vlastne začiatkom pretekov. Hoci rybári majú moderné plavidlá, technológia lovu - do klietok, ktorých môže loď uložiť do mora maximálne 300, sa nezmenila.    

Tématika: 63, 76 Signatúra: AF 21/1995

 

Slovenský názov:

Ovce, bahnice a ich jahňatá

Originálny názov:

Von Schäfern, Schafen und Lämmern

Krajina:

Švajčiarsko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

27

Rok:

2004

Anotácia:

Chov oviec vo Švajčiarsku dlhú dobu živoril. V rámci ekologizácie a rozširovania poľnohospodárstva vzrástol význam tohto silného a odolného prežúvavca, a to predovšetkým pre starostlivosť o krajinu. Film „o pastieroch, ovciach a jahňatách“ dokumentuje ako úzko sú spätí ľudia a ovce . vzápätí sa oblúkom presunieme do Austrálie, ktorá je najväčším producentom ovčích výrobkov. Film uzatvárajú pôsobivé obrazy pastiera so stádom oviec, putujúcich po švajčiarskej náhornej plošine.     

Tématika: 5, 13, 17, 29, 46, 48, 67, 82, 83 Signatúra: AF 6/2005, AF 6/2005a

 

Slovenský názov:

Ovocné mušky

Originálny názov:

Hospedantes selecion de escenas

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

špan.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

19

Rok:

2009

Anotácia:

Film opisuje morfológiu stredozemnej ovocnej mušky v rôznych fázach vývoja ako aj vzťahy medzi dospelými. Vývoj nedospelých fáz (dospelý jedinec, larva, kukla) a škody, ktoré spôsobujú larvy na ovocí.     

Tématika: Stredozemie, ovocie, hmyz, morfológia, škody, demografia Signatúra: AF42/2009

 

Slovenský názov:

Ozdravovanie Zeme

Originálny názov:

REMEDIES: HEALING THE EARTH

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS-NTSC

Minutáž:

20

Rok:

2001

Anotácia:

Filmový dokument učí, ako komunity koreňov trávy umožňujú obnovu životného prostredia a súčasne sa zúčastňujú na rozvoji živých organizmov, čo znižuje hlad a chudobu.    

Tématika: 22, 56, 60, 67, 83 Signatúra: AF 19/2002

 

Strana 2 z 2
  

Doplnkové informácie