Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 41 - 44 z 44

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v USA – hospodárne využívanie vody

Originálny názov:

SUSTAINABLE AGRICULTURE – WATER CONSERVATION

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS-NTSC

Minutáž:

16

Rok:

-

Anotácia:

Zadržiavanie vody v krajine a jej následné využívanie má pre život ľudí v regiónoch kľúčový význam. Film oboznamuje s históriou a súčasnosťou budovania vodných nádrží a ďalších vodných diel v USA, při aj so závlahovým hospodárstvom v poľnohospodárskej výrobe.     

Tématika: 11, 19, 54, 64, 67, 71, 76 Signatúra: AF 8/2002

 

Slovenský názov:

Tu dnes, tu i zajtra

Originálny názov:

HERE TADAY, HERE TOMAROW

Krajina:

Kanada

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

27

Rok:

1992

Anotácia:

Tento videosnímok sa zaoberá ekologickou, sociálnou a ekonomickou zložkou poľnohospodárstva.    

Tématika: 13, 14, 54 Signatúra: AF 21/1993

 

Slovenský názov:

Turčekovský vodovod a jeho premeny v čase

Originálny názov:

Turčekovský vodovod a jeho premeny v čase

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

2001

Anotácia:

Dokument o histórii vzniku turčeckého vodovodu, o jeho význame v minulosti a dnes. Súčasné vodné dielo – vodná nádrž Turček a úpravňa vody pre zásobovanie miest Prievidza, Bojnice, Handlová a Žiar nad Hronom spoľahlivo fungujú už roky.    

Tématika: 66, 71, 76 Signatúra: AF 3/2002

 

Slovenský názov:

Turčianski zemania dnes

Originálny názov:

Turčianski zemania dnes

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

28

Rok:

1997

Anotácia:

Dokument o potomkoch slávnych turčianskych zemianskych rodoch hovorí nielen o dôležitosti zemianstva v 19. storočí, o jeho vplyve na vzdelanie, kultúru a hospodársky stav krajiny. Vzťah k pôde, ktorá sa dedila z pokolenia na pokolenie, utužoval vzťahy medzi rodmi, a najmä v dedinskom prostredí zachoval tradície a národné povedomie. Pôsobivé zábery krajiny, pohľady do exteriéru bývalých zemianskych domov, kúrií a okolitej prírody nie sú nostalgiou, skôr malým zastavením času.    

Tématika: 58, 66, 67 Signatúra: AF 7/1999

 

Strana 3 z 3
  

Doplnkové informácie