Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 761 - 778 z 778

Slovenský názov:

Mongolsko v tieni Džingischána

Originálny názov:

Mongolsko v tieni Džingischána

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

61

Rok:

2010

Anotácia:

Magiská krajina, hľadajúca svoju súčasnú tvár v odkaze z 13. storočia, sa pod menom Pax Mongolika, stala najväčšou ríšou aká kedy uzrela svetlo sveta. Obávaná, preklínaná i obdivovaná-taká ako jej zakladateľ, za života nikdy neporazený vojvodca, Džingischán. V dobrodružnom putovaní nehostinnou, mimo zvyčajných ciest, objavujeme aj druhú, neznámu a prekvapivo osvieteneckú tvár výbojného dobyvateľa, ktorého novátorské snahy zanechali oveľa hlbšiu stopu v myslení a vývoji celej ľudskej spoločnosti ako sme ochotní priznať.    

Tématika: Mongolsko, prírodné podmienky, životné prostredie, demografia, sociológia, krajina Signatúra: AF7/2010

 

Slovenský názov:

Kompostovanie

Originálny názov:

Krajina:

Čína

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

2010

Anotácia:

Film opisuje ako bioreaktor slamy v zeleninovom skleníku produkuje oxid uhličitý, teplo, spóry odolné voči chorobám, ako aj rôzne živiny a slúži tak ako náhrada hnojív a pesticídov za účelom dosiahnutia organického pestovania zeleniny, vysokej produkcie, dobrej kvality a ochrany životného prostredia.    

Tématika: Rastlinná výroba, pestovanie, zelenina, kompostovanie, produkcia, životné prostredie Signatúra: AF12/2010

 

Slovenský názov:

Náš trávnik

Originálny názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

43

Rok:

2010

Anotácia:

V siedmych zábavných epizódach od Kalifornie po Dolné Sasko, od Flámska až po anglické Merseyside, skúma film zelenú posadnutosť. Milovníci trávnikov rozprávajú o význame kultúrneho a ekologického fenoménu, ktorý ich celosvetovo spája.     

Tématika: Rastlinstvo, tráva, trávniky, životné prostredie, ekológia, demografia Signatúra: AF13/2010

 

Slovenský názov:

Kopanie v nádeji

Originálny názov:

Krajina:

India

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2010

Anotácia:

Príbeh o ženách z Indie, ktoré kopú vo vyschnutom koryte rieky Varattayar, aby zabezpečili vodu pre svoju rodinu.    

Tématika: India, demografia, sociológia, životné podmienky, životné prostredie, voda Signatúra: AF14/2010

 

Slovenský názov:

Fotónový farmár

Originálny názov:

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

holand.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

9

Rok:

2010

Anotácia:

Mnohí farmári vyrábajú trvalo udržateľnú energiu, no nedokážu ju skladovať. Fotónový farmár vyrába energiu pomocou solárnych panelov a uskladňuje ju hocikde, kde chce. Film ukazuje prvého fotónového farmára na svete a batériu VRB (Vanadium Redoxflow Battery - vanádiová batéria s oxidačno redukčným tokom), ktorú používa na skladovanie elektriny.    

Tématika: Farmárstvo, výroba, elektrina, skladovanie, demografia, solárne panely Signatúra: AF18/2010

 

Slovenský názov:

Jelšové pralesy

Originálny názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľs.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

21

Rok:

2010

Anotácia:

Pre ekológov, ktorí sa zaujímajú o lesy, sú staré mapy z minulých storočí neoceniteľným nástrojom, pretože im poskytujú informácie o veku a pôvode takmer každého kútu existujúcich zalesnených krajov. Medzi kategóriami zalesnených krrajov rozlišujeme tzv. pralesy, t.j. lesy, ktoré rastú nepretržite dlhú dobu. V prípade juhozáp. Poľska pochádzajú tieto mapy z r. 1780. Viac ako 70 % dnešných lesov v Dolnom Sliezsku a severnom regióne Opole trvoria pralesy. Lesy, ktorých zvláštnou zložkou je jelša lepkavá, majú zvláštne postavenie v dnešných pralesoch bohatých na druhy. Jelše sa dokonale prispôsobili životu na prevlhnutých a extrémne mokrých miestach. Sú miesta, kde sa zaplavené jelšové lesy pomaly môžu vrátiť. Môžeme napomôcť tomuto procesu, ak ho budeme podporovať múdrym lesným hospodárstvom založeným na ekologických kritériách. Máme naozaj možnosť voľby, aké lesy chceme. Môžeme prispieť k tomu, aby tajomné Tolkienove jelšové lesy prežili.     

Tématika: Lesy, pralesy, ekológia, životné prostredie, jelše, Poľsko, rastliny, byliny, Signatúra: AF20/2010

 

Slovenský názov:

Prerušovaná pieseň Mliečne pastorále

Originálny názov:

Prerušovaná pieseň Mliečne pastorále

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

22

Rok:

2010

Anotácia:

Film sa zoberá neustálym znižovaním spotreby mlieka na Slovensku a prechodom na globalizačné technológie. Film je uznaním práce generácií tradičných pastierskych mliekarenských technológií až po súčasnosť. Navádza na potrebu obnoviť a udržiavať tradície ako súčasť života na vidieku a korene národnej kultúry a identity.    

Tématika: Slovenská republika, mliekarstvo, mlieko, spotreba, tradície, chov, farmárstvo, demografia Signatúra: AF23/2010

 

Slovenský názov:

Svišť vrchovský tatranský

Originálny názov:

Svišť vrchovský tatranský

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2010

Anotácia:

Náučný film určený hlavne deťom, o živote endemického živočícha Tatier, svišťa vrchovského tatranského.    

Tématika: Slovenská republika, Tatry, živočíšstvo, svišť, výskyt Signatúra: AF29/2010

 

Slovenský názov:

Tajomstvo zátoky

Originálny názov:

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

bez kom.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

3

Rok:

2010

Anotácia:

V noci na jar prichádzajú do zátoky štíhle ryby a začínajú svoj pozoruhodný tanec. Sú to bolene dravé.    

Tématika: Voda, životné prostredie, ryby, bolene, výskyt Signatúra: AF32/2010

 

Slovenský názov:

Pestovanie kaktusov na Malte

Originálny názov:

Krajina:

Malta

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD DV-cam

Minutáž:

30

Rok:

2010

Anotácia:

Niektorí zle informovaní ľudia pohŕdajú pestovateľmi kaktusov ako chamtivcami, ktorí tieto rastliny surovo vyberajú z ich prírodného životného prostredia. Je to dôsledokom senzácie chtivých novinových správ o skutkoch niekoľkých špekulantov. Všetky rastliny zobrazené v tomto dok. filme, dokonca aj veľké stromové kaktusy, vypestovali zo semien v priaznivej klíme Matských ostrovov ľudia, ktorí ich vlastnia.Tieto dospelé rastliny sú teraz stálym zdrojom semien a odrezkov pre ostatných pestovateľov. Pestované rastliny sú tiež istým druhom živej banky týchto ratstlín, pretože výstavba ciest, rozširovanie mestskej zástavby a zmenšovanie plôch obrábanej pôdy je hrozbou pre prežitie týchto rastlín v ich prírodnom prostredí.     

Tématika: Malta, rastlinstvo, kaktusy, pestovanie, rozmnožovanie, klimatické podmienky Signatúra: AF34/2010 AF34/2010a

 

Slovenský názov:

Životný cyklus Tuta absoluta

Originálny názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

špan.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

17

Rok:

2010

Anotácia:

V r. 2006 sa v Španielsku objavil nový škodca paradajok, ktorý spôsoboval významné škody. Za pár rokov sa rozšíril do celej stredozemnej oblasti a veškej časti európskych krajín motýľ nazvaný Tuta Absoluta. Video opisuje životný cyklus malého motýľa z čeľade psotovitých (Gelechiidae) a škody, ktoré spôsobuje.     

Tématika: Stredozemná oblasť, rastliny, škodca, motýľ, cyklus, škody, ochrana Signatúra: AF35/2010

 

Slovenský názov:

Mloky a lentilky

Originálny názov:

Mloci a lentilky

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česká

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2010

Anotácia:

V rámci cyklu Přidej se sa vydávame za salamandrami do rezervácie salamandier na kpci Kožná v Palkovických hôrkach. Sprievodkyňou touto mini rezerváciou nám bude Alena pončová. Zoznámime sa s larvami salamandier, ale tiež s ich susedmi mlokmi, užovkami, kunkami, vážkami a ďalšími obyvateľmi mokradí.    

Tématika: Česká republika, rezervácia, životné prostredie, výskyt, salamandre, živočíchy mokradí Signatúra: AF41/2010

 

Slovenský názov:

Výhra v mliečnom automate?

Originálny názov:

Výhra v mléčnem automatu?

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česká

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

17

Rok:

2010

Anotácia:

Kždý deň pribúdajú na mnohých miestach v Českej republike mliekomaty. Poľnohospodári sa ich prostredníctvom snažia predať aspoň časť svojej produkcie mlieka za výhodnejšiu cenu, než za akú ju vykupujú od nich mliekarne. Chcú tak vyriešiť mliečnu krízu na trhu. Pomôže im ale tento krok? Limity priameho predaja ich obmedzujú už dnes. Pre farmárov s malým množstvom dobytka je predaj mlieka v mliekomatoch riešením. Pre tých s väčším hospodárstvom však nie. Až čas ukáže, či neboli mliekomaty len módnym hitom.    

Tématika: Česká republika, poľnohospodárstvo, chov dobytka, farmárstvo, mlieko, produkcia, predaj, mliekomaty Signatúra: AF42/2010

 

Slovenský názov:

Zem sa potí

Originálny názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

25

Rok:

2010

Anotácia:

Na zemi sa otepľuje. Ľad na póloch sa roztápa a hladina morí stúpa. Spaľujeme obrovské množstvo uhlia, nafty a plynu, pri čom sa uvoľňuje oxid uhličitý. Každý Nemec ho ročne vypustí do ovzdušia 11 ton. Sprievodca televíznym programom pur+ Eric Mayer robí experiment, v ktorom bojuje s autom. Prečo plyn, ktorý vydychuje Eric, nie je pre zem nebezpečný, zatiaľ čo emisie z auta sú pre životné prostredie nebezpečné? Okrem toho pur+ ukazuje, že každý jednotlivec dokáže znížiť emisie oxidu uhličitého. Pri teste, ktorý trval týždeň, sa rodina pokúšala vytvárať čo najmenej oxidu uhličitého.. Je to ľahké? Ktoré oaptrenia sú najúčinnejšie?     

Tématika: Zem, životné prostredie, znečisťovanie, skleníkové plyny, emisie, demografia, sociológia Signatúra: AF45/2010

 

Slovenský názov:

S práškom chilli proti slonom

Originálny názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

44

Rok:

2010

Anotácia:

Prichádzajú v noci, brutálne rozdupú ploty a pohltajú veľké množstvo ryže. Slony majú obrovský apetít a za sebou zanechajú zničené polia. Africkí roľníci sú zúfalí. Aj pri nosené vody a zbieraní dreva na kúrenie dochádza k stretu človek-zviera. Ochrancovia prírody hľadajú metódy, ktorými by zmiernili konflikt medzi slonmi a ľuďmi. V Tanzánii vyvinul istý vedec plot s ostrým chilli zápachom, aby odohnal sivých obrov.    

Tématika: Rastlinná výroba, pestovanie, ryža, Afrika, slony, škody, ochrana človeka, veda Signatúra: AF47/2010

 

Slovenský názov:

A čo na to dážďovníky?

Originálny názov:

A co na to rorýci?

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česká

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2010

Anotácia:

Ako zatepľovanie domov pripravilo o podnájom navrátilca z Afriky - dážďovníka.    

Tématika: Česká republika, sťahovavý vták, hniezdenie, ochrana, náhrada hniezda, úhyn Signatúra: AF48/2010

 

Slovenský názov:

Keď poloslaná je dobrá

Originálny názov:

Krajina:

IFAD+ICBA

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

10

Rok:

2010

Anotácia:

Nedostatok vody je jedným z hlavných faktorov, ktoré obmedzujú výnosy a produkciu krmív v suchých oblastiach, akými sú napr. arabské krajiny. Región dosiahol úroveň vážneho nedostatku vody. Arabské krajiny by však mali čeliť komplexnému problému uspokojovania spotrebiteľských potrieb najrýchlejšie rastúsej populácie, ktorá už predstavuje 5 % svetovej populácie, za podmienok globálneho otepľovania. Šetrenie zdrojov sladkej vody prostredníctvom produkcie plodín znášanlivých soľ v pobrežných oblastiach záp. Ázie a sev. Afriky je hlavnou myšlienkou projektu IFAD/ICBA, ktorý aplikuje nové prístupy, ktoré zavádza Medzinár. centrum so sídlom v Dubaji. projekt sa začal v r. 2005 a dnes už môže demonštrovať opakovateľné a prispôsobiteľné inovatívne spôsoby riešenia nedostatku vody v regióne.    

Tématika: Voda, arabské krajiny, pestovanie krmív, nedostatok, zdroje, bio-soľné poľnohospodárstvo, globálne otepľovanie Signatúra: AF49/2010

 

Slovenský názov:

Voda, život a láska

Originálny názov:

Krajina:

Sýria

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD DV-mini

Minutáž:

16

Rok:

2010

Anotácia:

Aj zavlažovanie vyžaduje kus lásky. Tá aktivuje vynaliezavé schopnosti človeka. Film začína rozprávaním príbehu o láske, ktorý sa odohral pred viac ako 2000 rokmi a ktorý sa stal príbehom úspešného zavlažovania. Ruiny sýrskeho mesta Afamia svedčia o významnosti tohto príbehu. S rovnakou láskou Sýrčania vymysleli vodné koleso, ktoré inšpiruje tisíce básnikov, spisovateľov a umelcov už viac ako 2500 rokov. To isté je možné povedať aj o 160 priehradách, ktoré sú v súčasnosti v Sýrii s celkovou kapacitou 19 miliárd m3. Nesmieme zabudnúť ani na nové, ambiciózne projekty zamerané na dosiahnutie 50 % úspor zavlažovacej vody v porovnaní s tradičnými zavlažovacími metódami. Veľmi často je voda nad zlato. Láska, ktorá ybudovala "Kanál milencov" pred tisíckami rokov, aj dnes pomáha dosahovať nové dôležité víťazstvá.    

Tématika: Voda, zavlažovanie, životné prostredie, Sýria, priehrady, demografia Signatúra: AF50/2010 AF50/2010a

 

Strana 39 z 39
  

Doplnkové informácie