Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 21 - 40 z 44

Slovenský názov:

Terra Maritima

Originálny názov:

Terra Maritima

Krajina:

Estónsko

Jazyk:

estónsky, anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

33

Rok:

2001

Anotácia:

Film predstavuje charakteristické prírodné prostredie západného Estónska – faunu a flóru v prirodzenom prostredí okresu Läänemaa. Pilotný projekt na určenie oblastí Natura 2000, financovaný Dánskom, začal totiž práve tu. Smernice Európskej únie o prirodzenom prostredí sa nazývajú Natura 2000, pričom sieť Natura 2000 bola založená už v roku 1992. Do tejto siete boli zahrnuté aj špeciálne chránené oblasti vytvorené podľa smernice o vtákoch, ktorá bola prijatá v roku 1979.    

Tématika: 13, 17, 77, 83 Signatúra: AF 28/2002

 

Slovenský názov:

Ticho

Originálny názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

2

Rok:

2008

Anotácia:

Tichá a Kôprová dolina patria k najzachovalejším oblastiam Tatranského národného parku. Po víchrici z novembra 2004 patrili ka malému percentu äzemí, ktoré boli ponechané na samovývoj. Po takmer 3 rokoch-na jar 2007- sa napriek mnohým protestom začalo aj tu s ťažbou kalamitného dreva... Krátky spot apelujúci na záchranu tohto jedinečného územia.    

Tématika: Slovensko, životné prostredie, prírodná rezervácia, klimatológia, lesné hospodárstvo, lesy, prírodné katastrofy Signatúra: AF75/2008 AF75/2008a

 

Slovenský názov:

To nie je žiadna veda–Konzervovanie potravín v plechovkách

Originálny názov:

C´est pas sorcier: La conservation des aliments, c´est dans la boite !

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

2004

Anotácia:

Potraviny sa kazia vplyvom vzduchu, tepla, vlhkosti a plynúcim časom. Veľmi rýchlo sa objavujú kvasinky a baktérie. Z jednej baktérie vznikne za dvadsaťštyri hodín 33 miliónov baktérií. Niektoré spôsoby konzervovania potravín sú známe už 400-tisíc rokov (napr. sušenie sliviek na slnku, marinovanie sardel v oleji, solenie tresky). V súčasnosti používame častejšie konzervovanie, zmrazovanie alebo pasterizovanie. Fred, Jamy a Sabina nám odhaľujú svet týchto mikroorganizmov, ktoré sa diskrétne roozmnožujú v našich potravinách. Vysvetľujú nám tisíc spôsobov, ako spomaliť ich šírenie.    

Tématika: 40, 42, 56, 71 Signatúra: AF 18/2007

 

Slovenský názov:

To nie je žiadna veda–O povodniach

Originálny názov:

C´est pas sorcier: Les inondations, les sorciers prennent l´eau

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

Francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

1993

Anotácia:

Vo Francúzsku sú asi dva milióny ľudí vystavených riziku záplav. Žiaden div, keď vieme, že krajina je popretkávaná vodnými tokmi o dĺžke 28 000 km... Záplavy sú rôzneho druhu. Fred a Jamy nám predstavujú rôzne mechanizmy týchto klimatických javov a vysvetľujú, prečo sa tisícky ľudí pravidelne ocitá „nohami vo vode“.    

Tématika: 16, 23, 70 Signatúra: AF 45/2007

 

Slovenský názov:

Továreň na zeleninu

Originálny názov:

VEGETABELE FACTORY

Krajina:

Japonsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

3

Rok:

1999

Anotácia:

V širšom zmysle si ľudia při pestovaní zeleniny predstavujú klasický skleník, s ktorým je spojenej veľa náročnej manuálnej práce v horúcom a vlhkom prostredí. Príklad z Japonska ukazuje, že takýto skleník môže mať vďaka modernej technike vysoký stupeň automatizácie a je doslova továrňou na zeleninu.    

Tématika: 33, 60, 69, 81 Signatúra: AF 10/1999

 

Slovenský názov:

Tradičná výroba vína

Originálny názov:

LA ELABORACION TRADICIONAL DEL VINO

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1991

Anotácia:

Aj keď v posledných rokoch došlo k poklesu rozšírenia viníc vzhľadom k tomu, že rodinné vinice sú rušené v prospech využitia pôdy pre pestovanie obilia, niektoré rodiny si doteraz udržujú malú vinicu, ktorá im umožňuje zobrať množstvo hrozna postačujúce k výrobe vína pomocou tradičných metód.    

Tématika: 47, 68, 75 Signatúra: AF 9/1992

 

Slovenský názov:

Tradičné získavanie medu a vosku

Originálny názov:

--

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1993

Anotácia:

Prvé dni novembra sú najdôležitejšie na rezanie úľov. Je to ťažba medových „chlebov“ z medových plástov.    

Tématika: 68, 73 Signatúra: AF 33/1994

 

Slovenský názov:

Transgenetické plodiny

Originálny názov:

transgenetic plants

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC – L

Minutáž:

20

Rok:

1995

Anotácia:

Čínski vedci vypestovali transgenetickú plodinu – bavlnu odolnú voči hmyzu, použitím metód genetického inžinierstva, ktoré je na vysokej úrovni tak vo výskume při aj vo výrobe.    

Tématika: 7, 11, 21, 60 Signatúra: AF 6/1996

 

Slovenský názov:

Tri plné vrecia

Originálny názov:

3 BAGS FULL

Krajina:

Írsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U – MATIC

Minutáž:

17

Rok:

1989

Anotácia:

Videofilm sa zaoberá záchovným poľnohospodárstvom v Tanzánii. Pretože je film určený školákom, pozerá sa na systém záchovného poľnohospodárstva, zaručujúceho roľníkovi minimálnu obživu, očami detí. Dokazuje, že i drobné zdokonalenie metód hospodárenia vedie k veľkým zmenám v živote roľníkov.    

Tématika: 54, 67 Signatúra: AF 10/1990

 

Slovenský názov:

Trinásty lístok

Originálny názov:

The thirteenth leaf

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

19

Rok:

1993

Anotácia:

Počas rastu pšenice sa na jej lodyhe úspešne objavuje trinásť listov. Trinásty list má zázračnú funkciu. Produkuje polovicu množstva nutrientov potrebných pre pšeničné zrnká, čím vysoko prevyšuje schopnosť ostatných dvanástich listov. Prečo má trinásty list takúto mimoriadnu schopnosť, Aké je tajomstvo jeho vnútornej štruktúry? Tento film vás uvedie do poodokrytej mystérie. Cena primátora jako Nitra    

Tématika: 11, 54, 60 Signatúra: AF 34/1994, a

 

Slovenský názov:

Trojlíniová hybridná bavlna s vysokou plodnosťou a transgénou odolnosťou voči hmyzím škodcom

Originálny názov:

Krajina:

Čína

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD DVD-CAM

Minutáž:

22

Rok:

2008

Anotácia:

Film poskytuje prehľad o vedeckých a sociálnych hodnotách trojlíniovej hybridnej bavlny s odolnosťou voči hmyzu, ukazuje podstatu pestovania a technológiu vyvinutú Prof. Guo Sanduim a popisuje technológiu produkcie semien a praktické poznatky týkajúce sa sadenia, pomáhajúc tak rozširovať znalosti a technológiu potrebnú na masovú produkciu. Film bol ocenený Štátnou správou rádia, filmu a televízie ako excelentný vedecký film r. 2008 a od Čínskej asociácie pre vedecký film a televíziu získal akademické cenu roka.    

Tématika: Rastlinná výroba, pestovanie, bavlna, genetika, technológie, produkcia, škodlivý hmyz, veda, sociológia, Čína Signatúra: AF25/2009

 

Slovenský názov:

Trpká príchuť čaju

Originálny názov:

Flip thw Corn: The Bitter Taste of Tea

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

59

Rok:

2008

Anotácia:

Režisér a scenárista Tom Heinemann si v dokumente všíma postavenie chodobných ľudí na čajovníkových plantážach v Indii, Bangladéži, Sri Lanke a Keni, kde každý deň bojujú o prežitie. Milióny zberačov čaju pracujú, aby si zákazníci mohli nakupovať čaj v duchu tradície fair trade. Aj tentoraz autor odhaľuje, spochybňuje a kladie nepríjemné otázky. Je ten ospevovaný fair trade ozaj fair? Ukazuje sa tak, že slovo environment dnes zasahuje aj do života ľudí nielen v ich vzťahu k prírode, ale aj v zmysle ich sociálneho postavenia.    

Tématika: Afrika, rastlinná výroba, rastlinstvo, čajovníkové plantáže, čaj, demografia, sociológia Signatúra: AF18/2009

 

Slovenský názov:

Trvalé následky vypaľovania porastov

Originálny názov:

PERMANENT CONSEQUENCES OF BURNING THE UNDERGROWTH

Krajina:

Mozambik

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

18

Rok:

1999

Anotácia:

Tisíce stromov premenia na šeď plamene, ktoré prepuknú na ľubovoľnom mieste, hlavne v období sucha. Spáleniská však majú mnoho príčin: poľovačky, boj proti epidémiám, skvalitnenie pôdy na poľnohospodárske účely, jednoduché využitie pastvín, výroba medu apod. Film upozorňuje aj na to, jako spáleniskám predchádzať.    

Tématika: 57 Signatúra: AF 17/2000

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Originálny názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

24

Rok:

2008

Anotácia:

Film predstavuje divákom aternatívne systémy hospodárenia. Formou otázok a odpovedé sa snaží pútavou formou priblížiť poľnohospodárstvo a oblasť poľnohosp. výskumu širokej odbornej i laickej verejnosti.    

Tématika: Poľnohospodárstvo, Slovenská republika, trvalo udržateľné poľnohospodárastvo, veda, výskum, demografia Signatúra: AF27/2009

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Originálny názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2009

Anotácia:

Seriál publicistických reportáží o živote slovenských farmárov v celom spektre ich činnosti. Prináša tiež praktické rady pre malých i veľkých gazdov a každého, kto by sa chcel venovať akémukoľvek chovu alebo pestovaniu.    

Tématika: Slovenská republika, farmárstvo, žvivočíšna výroba, rastlinná výroba, demografia Signatúra: AF28/2009

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Originálny názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2009

Anotácia:

Seriál publicistických reportáží o živote slovenských farmárov v celom spektre ich činnosti. Prináša tiež praktické rady pre malých i veľkých gazdov a každého, kto by sa chcel venovať akémukoľvek chovu alebo pestovaniu.    

Tématika: Slovenská republika, farmárstvo, žvivočíšna výroba, rastlinná výroba, demografia Signatúra: AF29/2009

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Originálny názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2009

Anotácia:

Seriál publicistických reportáží o živote slovenských farmárov v celom spektre ich činnosti. Prináša tiež praktické rady pre malých i veľkých gazdov a každého, kto by sa chcel venovať akémukoľvek chovu alebo pestovaniu.    

Tématika: Slovenská republika, farmárstvo, žvivočíšna výroba, rastlinná výroba, demografia Signatúra: AF30/2009

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Originálny názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Krajina:

Jazyk:

Typ filmu:

Minutáž:

Rok:

Anotácia:

    

Tématika: Signatúra:

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Originálny názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

13

Rok:

2009

Anotácia:

Žiaci základnej školy v sprievode lesného pedagóga navštívia Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici a tu im počas rozprávania v predstavách ožije vystavený exponát jedinečného živočícha kamzíka vrchovského tatranského, ktorý im rozpráva o svojom živote.    

Tématika: Slovenská republika, TANAP, kamzíky, výskyt, život, demografia Signatúra: AF31/2009

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v USA – hospodárenie s vodou

Originálny názov:

SUSTAINABLE AGRICULTURE – WATERSHED MANAGEMENT

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS-NTSC

Minutáž:

16

Rok:

-

Anotácia:

Ďalší z filmov seriálu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve čerpá z bohatých skúseností amerických farmárov, ktorí roky zápasia o každú kvapku vody najmä v polopúštnych oblastiach krajiny. Systém závlahového hospodárstva nadväzuje na akumuláciu zrážkovej vody, budovanie vodných nádrží a hľadanie podpovrchových zdrojov životodarnej tekutiny. Ich skúsenosti sú aplikovateľné aj v oblasti Číny, pre ktorú bol seriál natočený, zápasiacu s rovnakými problémami.     

Tématika: 19, 54, 64, 67, 71, 76 Signatúra: AF 15/2002

 

Strana 2 z 3
  

Doplnkové informácie