Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 161 - 180 z 778

Slovenský názov:

Oplôtky Agros

Originálny názov:

Oplôtky Agros

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

1994

Anotácia:

Ukážky uplatnenia oplôtkových systémov v chove rôznych hospodárskych zvierat, oboznámenie so systémom AGROS a úspešnými formami pasienkového chovu.    

Tématika: 46, 48, 82 Signatúra: AF 16/1994

 

Slovenský názov:

Partner - Bolívia

Originálny názov:

THE PARTNER - BOLIVIA

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

29

Rok:

1994

Anotácia:

Don Banancio je starý quechánsky roľník, potomok Inkov. Pri obrábaní zeme mu pomáha jeho každodenná spoločníčka, doňa Segundina. Niekoľko polí mu bolívijská vláda poskytla pri poľnohospodárskej reforme v roku 1953. Don Banancio a doňa Segundina sú stále sami. Deti museli opustiť otcovu farmu a hľadať si prácu, aby prežili. Podnebie je na bolívijskom Altipáne drsné a zem je málo úrodná.    

Tématika: 22, 37, 54, 67 Signatúra: AF 17/1994

 

Slovenský názov:

Perspektíva - perspektívne močariny

Originálny názov:

PERSPECTIVE – WETLANDS

Krajina:

Anglicko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

30

Rok:

1994

Anotácia:

Bahniská, močiare, močariny a ústia riek sú všetko mokré pôdy – močariny. Nesprávne chápané, zosmiešňované a spustnuté močariny majú v skutočnosti obrovský hospodársky význam. Sú zdrojom zamestnania, sú poľnohospodársky bohaté a predovšetkým - sú najjemnejším organickým filtrom odpadových vôd spoločnosti. Ich lepšie pochopenie bude viesť k ich lepšiemu postaveniu. Ochrana močarín bude v konečnom dôsledku chrániť ľudstvo.    

Tématika: 13, 41 Signatúra: AF 18/1994, a

 

Slovenský názov:

Perspektívy – Nápravy škôd

Originálny názov:

PESPECTIVE – REPAIRING THE DAMAGE

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC L

Minutáž:

30

Rok:

1994

Anotácia:

Prosperitu niekedy dosahujeme na úkor prostredia. Výsledkom sú kontaminované pozemky, neúrodná pôda alebo kopcovité terény, v ktorých stromy boli zničené búrkami. Všetko však nie je ešte stratené. Správne zameranou a prezieravou politickou vôľou môžu byť pozemky zasa vyčistené, v pôde sa môže obnoviť prirodzený život a stromy môžu byť opäť vysadené, čim sa dajú napraviť napáchané škody a obnoviť prirodzený stav prostredia.    

Tématika: 83 Signatúra: AF 19/1994

 

Slovenský názov:

Plemeno Charolais

Originálny názov:

Pour L´Association des éleveurs de bovins Charolais du Québec

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

1994

Anotácia:

Najpopulárnejším plemenom hovädzieho dobytka chovaným v Quebecu je Charolais , pochádzajúci z Francúzska. Dosahuje vysoký denný prírastok hmotnosti, rýchlo rastie a produkuje mäso. Je to doslova živý stroj na mäso. Asociácia, ktorá sa venuje jeho chovu sa snaží rôznymi aktivitami popularizovať toto plemeno.    

Tématika: 25, 48, 82 Signatúra: AF 32/1995

 

Slovenský názov:

Pôda a jej erózia

Originálny názov:

Suelo, erosióny siembra directa

Krajina:

Uruguaj

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

U-MATIC H

Minutáž:

15

Rok:

1994

Anotácia:

Videoprogram oboznamuje so základnými horizontmi pôdy, jej fyzikálnymi a biologickými vlastnosťami a upozorňuje na činitele spôsobujúce jej eróziu. Upozorňuje na jej priamu šetrnejšie obrábanie, medzi ktoré zaraďuje priamu sejbu – bez orby. Prináša to mnohé výhody, no nie je čarovným riešením – len novým systémom výroby, ktorý sa bude musieť včleniť do moderného hospodárenia.    

Tématika: 13, 58, 71 Signatúra: AF 13/1995

 

Slovenský názov:

Rolmaš

Originálny názov:

ROLMASZ

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

1994

Anotácia:

V tomto filme sa ukazuje výroba, obchod a servis podniku „ROLMASZ“, čo je najväčší poľský producent obilninových sejacích strojov, príslušenstva na orbu a dávkovačov hnojív.    

Tématika: 52, 55, 58 Signatúra: AF 25/1994

 

Slovenský názov:

Rozmnožovanie muškátov

Originálny názov:

CULTIVATION OF SCUTIFORM-LEAT

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1994

Anotácia:

Vo filme je prezentovaný celý postup vegetatívneho rozmnožovania muškátov štítolistých (Pelargonium peltatum) vrcholkovými priesadami, príprava materskej bunky, odber výhonkov, sadenie priesad do kvetináčov, při aj starostlivosť o rastliny.    

Tématika: 7, 60, 80 Signatúra: AF 26/1994

 

Slovenský názov:

Strácajúce sa miesto

Originálny názov:

Addio Mentaway

Krajina:

Indonézia

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

1994

Anotácia:

V každej mentawaiskej dedine je veľmi dôležitá „uma“ – spoločný dom, v ktorom žije asi desať rodín. V každom klane sú dôležití dvaja ľudia: Rimáta – starajúci sa o ceremónie a Kérei – zaháňajúci choroby a zlých duchov. Dokumentárny film nás oboznamuje so sobášnym ceremoniálom, při ktorom sa novomanželia očisťujú a prechádzajú cez vodu, znamenajúcu plodnosť. Potom nasleduje Keréi, vykonávajúci pekelné rituály při liečení dvoch chorých detí. Okrem toho nás film oboznamuje s dvoma vzácnymi sekvenciami – tetovaním a prípravou jedu.    

Tématika: 30, 67 Signatúra: AF 26/1996

 

Slovenský názov:

Tekovské hipovariácie

Originálny názov:

Tekovské hipovariácie

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

UMATIC L

Minutáž:

30

Rok:

1994

Anotácia:

Dokumentárny film o chove koní v Novom Tekove a o ich význame pre rozvoj agroturistiky.    

Tématika: 2, 50, 82 Signatúra: AF 36/1995, a

 

Slovenský názov:

Úsporné obrábanie pôdy

Originálny názov:

Losened – compact tilling – a new concept of farming

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

21

Rok:

1994

Anotácia:

Kypriaco – kompaktná metóda obrábania pôdy sa odlišuje od konvenčných systémov hospodárenia a používa dláto na zoranie iba 1 pôdy v porovnaní s tradičnou orbou. Kombinovaná štruktúra skyprenej vrstvy zlepšuje obeh vody, vzduchu. Môže zvýšiť úrodu o 10%. Táto účinná metóda spôsobuje revolúciu v koncepcii svetového systému obrábania pôdy.     

Tématika: 11, 13, 58, 71 Signatúra: AF 20/1995

 

Slovenský názov:

Biologický boj o citrusy

Originálny názov:

Lucha biologica en citricos

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

UMATIC-H

Minutáž:

22

Rok:

1995

Anotácia:

V roku 1993 sa v Španielsku objavila choroba citrusov, ktorú spôsobuje motýľ Phyllocnistis citrella. To prinútilo pestovateľov zaoberať sa problémom komplexnejšej liečby. Opisuje spôsoby biologickej kontroly a boja pomocou prirodzených nepriateľov, ktoré nezaťažujú ekosystém.    

Tématika: 4, 9, 58, 68 Signatúra: AF 22/1995

 

Slovenský názov:

Biomasa – živá energia

Originálny názov:

Energie pro 21. století, 4. díl: Biomasa, aneb odpady jeho palivo

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

21

Rok:

1995

Anotácia:

Program sa zaoberá energetickým využitím biomasy, najmä odpadov rastlinného a živočíšneho pôvodu z domácich ekologických zdrojov. Uvádza rôzne technológie a konkrétne príklady z praxe. Zdôrazňuje ekologický a ekonomický význam využitia biomasy.    

Tématika: 13, 14, 60 Signatúra: AF 28/1996

 

Slovenský názov:

Britská pomoc Ghane

Originálny názov:

in good company - rooted in science

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC L

Minutáž:

30

Rok:

1995

Anotácia:

Pomoc Veľkej Británie Ghane je rôznorodá - od poradnej v poľnohospodárstve, cez základný výskum v genetike kultúrnych rastlín, obchod s produktmi, až po opravárenský program, ktorý má spojazdniť tisíce odstavených mechanizmov, takých potrebných pre poľnohospodársku výrobu v tejto krajine.    

Tématika: 1, 54 Signatúra: AF 15/1995

 

Slovenský názov:

Býk alebo umelá inseminácia?

Originálny názov:

LA TAZREAU OU LA PAILLETE?

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

U-MATIC L

Minutáž:

14

Rok:

1995

Anotácia:

O príprave inseminačných dávok, výhodách aplikácie tejto reprodukčnej techniky hovädzieho dobytka a sexovaní embryí, ktoré je spoľahlivé až na 96 %. Oboznamuje tiež s delením embryí a objavom génu, určujúcim pohlavie jedinca.    

Tématika: 7, 25, 82 Signatúra: AF 19/1995

 

Slovenský názov:

Človek a ošípaná - príbeh v šiestich kapitolách

Originálny názov:

Mensch und Schwein – Eine Geschichte in sechs Kapiteln

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

8

Rok:

1995

Anotácia:

V Nemecku neprejde ani deň bez toho, aby ľudia nekonzumovali bravčové mäso. Príspevok s názvom "Človek a bravčovina", ktorý bol pôvodne vytvorený pre časopis "Markt" (WDR), je venovaný ekologickým škodám spôsobeným intenzívnou živočíšnou výrobou, prezentuje však i možnú a rozumnú alternatívu, ktorú však konzumenti neprijímajú.    

Tématika: 13, 42, 45, 56, 79, 82 Signatúra: AF 15/1996

 

Slovenský názov:

Dar pre Efraina

Originálny názov:

LEGACY FOR EFRAIN

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1995

Anotácia:

Zo svahov Ánd v Bolívii po Vražedné polia v Kamboži a malé farmy v Apalačských vrchov, nachádzajú strádajúce rodiny novú nádej – a to v podobe zvierat. Dobytok ako kozy, kravy, vodné byvoly a lamy hrajú podstatnú úlohu pri plnení potrieb ľudí na celom svete. Poskytujú obživu a veľmi potrebný príjem. Film ukazuje najlepším možným spôsobom dosiahnutý pokrok: rodiny a spoločenstvá pracujú v partnerstve, aby pomohli deťom zdravo a plnohodnotne žiť, podporili rodiny a starali sa pôdu.     

Tématika: 11, 25, 36, 37, 63, 67, 82 Signatúra: AF 4/2003

 

Slovenský názov:

Dvojlíniový hybrid ryže

Originálny názov:

TWO-LINE HYBRID RICE

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UNATIC

Minutáž:

20

Rok:

1995

Anotácia:

Vyvinuli sterilnú líniu ryže pomocou využitia divokých neplodných ryžových rastlín a úspešne skompletizovali trojlíniový systém pomocou tejto sterilnej línie a dvoch ďalších línií. Produkcia ryže sa tak zvýšila o 20%.    

Tématika: 7, 11, 21, 60 Signatúra: AF 4/1996

 

Slovenský názov:

Choroby a škodcovia bavlníka - integrovaná ochrana

Originálny názov:

Plagas y enfermedades del algodón - manejo integrado

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Umatic-L

Minutáž:

25

Rok:

1995

Anotácia:

Populárno-vedecký film poukazuje na rôzne druhy hmyzu, pavúkovcov a roztočov, ktoré ohrozujú porasty bavlníka, ktorý sa v Španielsku pestuje na ploche 75 tisíc ha. Snímka oboznamuje s ich spôsobom života, ekologickými nárokmi a upozorňuje na ich prirodzených nepriateľov. Tých je možné využiť v biologickom boji proti škodcom, čo je často vhodnejšie, ako použitie chemických preparátov.    

Tématika: 4, 7, 23, 60, 68, 70 Signatúra: AF 25/96

 

Slovenský názov:

Krátky čas neskorej jesene

Originálny názov:

Krátky čas neskorej jesene

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

UMATIC-L

Minutáž:

30

Rok:

1995

Anotácia:

Jesenná časť z cyklu Poľnohospodársky magazín, ktorá je venovaná v prvej časti problematike živočíšnej výroby, prepojeniu vedy a praxe, spolupráci Výskumného ústavu živočíšnej výroby. Druhá časť sa zaoberá ovocinárstvom.    

Tématika: 47, 66, 78, 82 Signatúra: AF 2/1996

 

Strana 9 z 39
  

Doplnkové informácie