Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 81 - 100 z 778

Slovenský názov:

Obrazy z českého lesa

Originálny názov:

Obrazy z českého lesa.

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

25

Rok:

1992

Anotácia:

Svedectvo o tom, aké sú prirodzené lesy na našom území, čo znamená ich existencia pre život prírody, jednotlivca i spoločnosti.    

Tématika: 38 Signatúra: AF 10/1993

 

Slovenský názov:

Ohrozené dedičstvo

Originálny názov:

Ohrožené dedičství

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

25

Rok:

1992

Anotácia:

Dokument mapuje iniciatívy, ktoré sa zaoberajú ochranou rastlinného a živočíšneho kultúrneho genofondu    

Tématika: 58, 60, 82 Signatúra: AF 11/1993

 

Slovenský názov:

Perspektívy – psychológia zvierat

Originálny názov:

PERSPECTIVE – ANIMAL PSYCHOLOGY

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

30

Rok:

1992

Anotácia:

Svoje vedomosti si môžeme obohatiť študovaním života zvierat v ZOO, na farmách alebo pozorovaním domácich zvierat. Ak im poskytneme vhodný domov, bude to nielen pre ich, ale aj pre náš prospech.    

Tématika: 16 Signatúra: AF 4/1992

 

Slovenský názov:

Pestovanie citrusových plodov v Cabo-Delgado

Originálny názov:

Producao de citrinos en Cabo-Delgado

Krajina:

Mozambik

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

7

Rok:

1992

Anotácia:

Vďaka špeciálnemu programu rozmnožovania citrusových stromov sa stala oblasť Cabo – Delgado významným producentom tohto ovocia    

Tématika: 9, 58 Signatúra: AF 14/1995

 

Slovenský názov:

Portugalský vidiek – ľudia a tradície

Originálny názov:

RURAL PORTUGAL – PEOPLE AND TRADITIONS

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

19

Rok:

1992

Anotácia:

Portugalsko je jedným z najstarších území, kde sa ľudia už odpradávna živili poľnohospodárskou výrobou. Teraz, v novej při, musíme prekonať tradície modernými prístupmi. Ak prejdeme Portugalsko od severu od severu na juh, uvidíme, aké obrovské rozdiely v prostredí a v spôsobe poľnohospodárskej výroby môžu existovať v tak malej krajine. O tom nás zoznamuje tento film. „1992“ – Veľká cena festivalu –MAGNA MATER – cena vlády SR    

Tématika: 54, 67, 68 Signatúra: AF 5/1992

 

Slovenský názov:

Pôrody hospodárskych zvierat

Originálny názov:

Pôrody hospodárskych zvierat

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

33

Rok:

1992

Anotácia:

Videofilm zachytáva proces vývoja zárodku a plodu až po vlastný pôrod zvierat (kobyla, krava, prasnica, ovca). Je členený na kapitoly: - patológia pôrodu; - raná embryogenéza a vnútromaternicový vývoj plodu, priebeh pôrodu pri kobyle, krave, prasnici a ovci    

Tématika: 25, 36, 45, 74, 82 Signatúra: AF 12/1993

 

Slovenský názov:

Sila 550 miliónov „Počítame so ženami“

Originálny názov:

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

11

Rok:

1992

Anotácia:

„1992“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SR Schôdza, ktorá sa zaoberá ekonomickým pokrokom dedinských žien.    

Tématika: 14, 67 Signatúra: AF 6/1992

 

Slovenský názov:

Sťahovanie stád v Pyrenejach

Originálny názov:

LA TRANSHUMANCIA EN LE PIRINEO

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

26

Rok:

1992

Anotácia:

Prvé dni júla sú v kalendári pastiera významné tým, že dochádza k presunu stád oviec na pastviny prenajaté na vrcholoch Pyrenejí. Toto je okamih letného sťahovania stád. Pastieri zostanú hore v horách tri mesiace, kedy sa ich stáda budú pásť na letných pastvinách.    

Tématika: 46, 48, 68, 82 Signatúra: AF 7/1992

 

Slovenský názov:

Starostlivosť o naše štátne les

Originálny názov:

MANAGING OUR NATIONAL FOREST

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

28

Rok:

1992

Anotácia:

Tento videosnímok hovorí o tom, při vznikli štátne lesy a při sa Lesná služba stala ich správcom. Program vysvetľuje, že podľa zákona sa musia americké štátne lesy obhospodarovať pre celý rad účelov. „1991 – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SR    

Tématika: 38 Signatúra: AF 14/1993

 

Slovenský názov:

Systémový nosič náradia MT8-222

Originálny názov:

Systémový nosič náradia MT8-222

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

16

Rok:

1992

Anotácia:

Reklamno-informačný film o špeciálnom traktore pre poľnohospodárske a komunálne účely.    

Tématika: 58, 69 Signatúra: AF 19/1993

 

Slovenský názov:

Tu dnes, tu i zajtra

Originálny názov:

HERE TADAY, HERE TOMAROW

Krajina:

Kanada

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

27

Rok:

1992

Anotácia:

Tento videosnímok sa zaoberá ekologickou, sociálnou a ekonomickou zložkou poľnohospodárstva.    

Tématika: 13, 14, 54 Signatúra: AF 21/1993

 

Slovenský názov:

Výživa, svetová výzva

Originálny názov:

NUTRITION, THE GLOBAL CHALLENGE

Krajina:

FAO

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, Betacam

Minutáž:

17

Rok:

1992

Anotácia:

Dokument skúma závažnosť a rozsah problémov hladu, podvýživy a chorôb súvisiacich so stravou a analyzuje ich príčiny a následky pomocou vizuálnej zaujímavej a do hĺbky idúcej prezentácie problémov a ich riešení.    

Tématika: 29, 79 Signatúra: AF 23/1993

 

Slovenský názov:

Zavlažovače a postrekovače pre poľnohospodárstvo

Originálny názov:

Zavlažovače a postrekovače pre poľnohospodárstvo

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

35

Rok:

1992

Anotácia:

Prehľad najnovšej závlahovej techniky, odporúčanej a používanej v podmienkach slovenského poľnohospodárstva.    

Tématika: 58, 69 Signatúra: AF 24/1993

 

Slovenský názov:

Sušenie a slnečné sušiarne

Originálny názov:

SECAGEM E SECADORES SOLARES

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

7

Rok:

1992/93

Anotácia:

Videofilm zachytáva proces sušenia v slnečných sušiarňach.    

Tématika: 58, 71 Signatúra: AF 17/1993

 

Slovenský názov:

Americké lesy

Originálny názov:

AMERICA´S FORESTES

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

23

Rok:

1993

Anotácia:

V amerických dejinách mali lesy významnú úlohu. Lesná krajina sa však veľmi zmenila a verejnosť sa teraz zaujíma o stromy, vodu a divokú zver. Tento videoprogram je historickou perspektívou na jeden z našich najväčších zdrojov, lesy Spojených štátov, na ich revitalizáciu a obnovu.    

Tématika: 38 Signatúra: AF 1/1994

 

Slovenský názov:

Bezpečnejšie poľnohospodárstvo s integrovaným bojom proti škodcom

Originálny názov:

SAFER AGRICULTURE WITH INTEGRATED PEST MANAGEMENT

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, Betacam

Minutáž:

11

Rok:

1993

Anotácia:

Naše životné prostredie a ekosystém , v ktorom žijeme, sú veľmi dôležité a my ich musíme ochrániť. Poľnohospodárstvo môžeme urobiť bezpečnejšie využitím určitých metód, ako aj integrovaný boj proti škodcom. „1993“ - Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SR    

Tématika: 13, 54 Signatúra: AF 3/1993

 

Slovenský názov:

Bezpečnosť práce pri ochrane rastlín

Originálny názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Film oboznamuje s bezpečnou aplikáciou produktov určených na ochranu obila a ochranným oblečením určeným na všetky typy ich aplikácie.    

Tématika: 60, 69 Signatúra: AF 2/1994

 

Slovenský názov:

Biologická ochrana rajčiakov proti škodcom

Originálny názov:

–-

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

1993

Anotácia:

Film ukazuje na najdôležitejších škodcov a ich charakteristické symptómy v pestovaní paradajok v skleníku. poukazuje i na priaznivo pôsobiaci hmyz (parazity a predátori), na najdôležitejšie prvky ich vývoja a činnosti.    

Tématika: 4, 23, 60, 70, 81 Signatúra: AF 4/1994, a

 

Slovenský názov:

Biologická ochrana rastlín

Originálny názov:

Biologická ochrana rostlin

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

1993

Anotácia:

Program o využití alternatívnych metód ochrany rastlín. Oboznamuje s jednotlivými škodcami a ich predátormi, využiteľnými v biologickom boji.    

Tématika: 4, 58 Signatúra: AF 6/1995

 

Slovenský názov:

Feromóny - chemická reč hmyzu

Originálny názov:

Feromóny - chemická reč hmyzu

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

C, Betacam

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Funkcia a využitie feromónov. "1993" - Veľká cena festivalu - MAGNA MATER - cena vlády SR    

Tématika: 23, 70 Signatúra: AF 5/1993

 

Strana 5 z 39
  

Doplnkové informácie