Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 1 - 20 z 778

Slovenský názov:

Biologická ochrana rajčiakov proti škodcom

Originálny názov:

–-

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

1993

Anotácia:

Film ukazuje na najdôležitejších škodcov a ich charakteristické symptómy v pestovaní paradajok v skleníku. poukazuje i na priaznivo pôsobiaci hmyz (parazity a predátori), na najdôležitejšie prvky ich vývoja a činnosti.    

Tématika: 4, 23, 60, 70, 81 Signatúra: AF 4/1994, a

 

Slovenský názov:

Kukurica

Originálny názov:

–-

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

19

Rok:

1996

Anotácia:

Pestovanie kukurice v Mexiku má tradíciu a vyznačuje sa aj najväčšou pestrosťou tejto plodiny. Tú však ohrozuje dovoz hybridov, najmä z USA. Dokument oboznamuje so spôsobom pestovania kukurice aj s problémami tunajších pestovateľov a obyvateľov.    

Tématika: 37, 60, 67, 71 Signatúra: AF 9/1997

 

Slovenský názov:

Rôznorodosť prírody: Naše dedičstvo ohrození

Originálny názov:

–-

Krajina:

FAO

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

11

Rok:

1993

Anotácia:

Film sa sústreďuje na alarmujúcu stratu rastlinných a živočíšnych genetických zdrojov, na ktorých závisí naše budúce prežitie. Ilustruje význam biologickej diverzity , prácu génových bánk a konzervačných opatrení fariem v rozvojom svete.    

Tématika: 7, 60, 82 Signatúra: AF 27/1994

 

Slovenský názov:

Bezpečnosť práce pri ochrane rastlín

Originálny názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Film oboznamuje s bezpečnou aplikáciou produktov určených na ochranu obila a ochranným oblečením určeným na všetky typy ich aplikácie.    

Tématika: 60, 69 Signatúra: AF 2/1994

 

Slovenský názov:

…a nebude voda

Originálny názov:

…a nebude voda

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1999

Anotácia:

Videofilm poukazuje na negatívne javy pri znečisťovaní povrchových a podzemných vôd riek Dunaj, Váh, Hron a Nitra. Má vplývať na výchovu obyvateľstva, hlavne mladej generácie, k starostlivosti o životné prostredie.    

Tématika: 66, 76, 83 Signatúra: AF 18/2000

 

Slovenský názov:

Život stojatých vôd

Originálny názov:

Život stojatých vôd

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

UMATIC – L

Minutáž:

26

Rok:

1995

Anotácia:

Televízny prírodovedný dokument venovaný potravinovému reťazcu stojatej vody od prvokov až po najtypickejších obyvateľov vody – ryby. Film sa venuje ekologickým väzbám v tomto ekosystéme, rybárstvu a hospodárskemu využitiu rýb.    

Tématika: 13, 63, 76 Signatúra: AF 2/1996

 

Slovenský názov:

Život na mokradiach

Originálny názov:

Život na mokradiach

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

15

Rok:

1991

Anotácia:

Filmová pohľadnica o niektorých aspektoch života na ohrozených, zákonom chránených unikátnych biotopoch - mokradiach. "1992" - Veľká cena festivalu - MAGNER MATER - cena vlády SR    

Tématika: 13, 41 Signatúra: AF 10/1992

 

Slovenský názov:

Zvieratá v meste

Originálny názov:

Zvieratá v meste

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

22

Rok:

2000

Anotácia:

Prírodovedný dokument, ktorý sa zaoberá problematikou adaptability niektorých druhov živočíchov na ľudské sídla.    

Tématika: 29, 67 Signatúra: AF 36/2001

 

Slovenský názov:

Ku stolu v Bregenzerwalde

Originálny názov:

Zu Tisch im Bregenzerwald

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

27

Rok:

2008

Anotácia:

Bregenzerwald je údolie pred Alpami a leží vo Vorarlbersku, to je úplne na západe Rakúska-medzi Bodamským jazerom a Arlberskom. Stretávajú sa tu Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko a Lichtenštajnsko. V Bregenzerwald žije viac ako 1000 rodín horských roľníkov v krajine, ktorá sa za posledné storočie zmenila iba veľmi málo. Neexistuje jedna jediná veľkokapacitná prevádzka s obrovskými maštaľmi a ani jedno vežové silo. Pretože ešte aj dnes vyrábajú roľníci mlieko na malých statkoch a nechávajú pásť dobytok na zelených lúkach.    

Tématika: Alpy, roľníctvo, lesníctvo, hory, poľnohospodárstvo, chov, pestovanie, výroba, pasenie, hovädzí dobytok, demografia Signatúra: AF22/2009

 

Slovenský názov:

Zrodená v lone vulkánu

Originálny názov:

Zrodená v lone vulkánu

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

30

Rok:

1998

Anotácia:

Poľana - najvyššie sopečné pohorie na Slovensku so zachovalými pralesovitými spoločenstvami, vzácnym rastlinstvom, so zachovalou zeleňou okolo lazníckych osád. Vzhľadom na mimoriadne hodnoty tohoto územia bola zaradená do siete biosférických rezervácií UNESCO.    

Tématika: 66, 83 Signatúra: AF 7/1999

 

Slovenský názov:

Zlato Altaja

Originálny názov:

Zoloto Altaja

Krajina:

Rusko

Jazyk:

rusky

Typ filmu:

Betacam, DVD

Minutáž:

30

Rok:

2006

Anotácia:

Ľudia nazvali túto zem – Altaj – zlatými horami. Ale zlato, tento cenný kov, nie je ich hlavným pokladom film hovorí o vlastnostiach hory Altaj, ktorá má divokú ochrannú moc a ako spravodlivá sila, je schopná liečiť fyzické aj psychické ľudské stavy. Ale pravdepodobne každá osoba nájde na Altaji „zlato“.    

Tématika: 43, 62, 67, 83 Signatúra: AF 32/2007

 

Slovenský názov:

Brazílsky sen – stop hladu

Originálny názov:

ZERO HUNGER: BRAZIL´S DREAM

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

19

Rok:

2003

Anotácia:

Projekt Stop hladu, ktorým FAO prináša aj Brazílčanom sen o ukončení hladu. Dokument ukazuje ako rozvojové programy pôsobia na rozdiely vo výrobe a následnej distribúcii potravín medzi obyvateľov.     

Tématika: 18, 22, 37, 56, 67 Signatúra: AF 3/2004

 

Slovenský názov:

Zeolity

Originálny názov:

Zeolity

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1993

Anotácia:

Film o jednom z najširšie aplikovateľných nerastov – zeolite. Popisuje jeho chemické a fyzikálne vlastnosti a využitie v ochrane životného prostredia, priemysle i vo všetkých odvetviach poľnohospodárskej výroby.    

Tématika: 43 Signatúra: AF 39/1994, a

 

Slovenský názov:

Zelené pľúca veľkej rieky

Originálny názov:

Zelené pľúca veľkej rieky

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

21

Rok:

1996

Anotácia:

Videofilm oboznamuje s prírodnými rezerváciami lužných lesov vnútrozemskej delty Dunaja po dostavbe Vodného diela Gabčíkovo, s vplyvom tohoto diela na okolité lesy a so štruktúrou druhovej skladby drevín.    

Tématika: 13 ,38, 41, 66, 76 Signatúra: AF 13/1997

 

Slovenský názov:

Zelené dedičstvo

Originálny názov:

Zelené dedičství

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

29

Rok:

1993

Anotácia:

Film oboznamuje s transformáciou lesného hospodárstva, rieši i závažné problémy s ekologickým ohrozením lesných ekosystémov – s dôsledkom radu negatívnych vplyvov pôsobiacich počas minulých desaťročí. Súčasné zmeny znamenajú návrat k stavovským zásadám v lesnom hospodárení, čoho výsledkom by malo byť, aby naši potomkovia prevzali lesy v čo najlepšom stave. „1994“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER“ –cena vlády SR    

Tématika: 13, 38 Signatúra: AF 37/1994, a

 

Slovenský názov:

Zdravie zo slovenských pasienkov

Originálny názov:

Zdravie zo slovenských pasienkov

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

31

Rok:

2009

Anotácia:

Film pouklazuje na význam chovu oviec pre zdravú výživu obyvateľstva.    

Tématika: Poľnohospodárstvo, Slovensko, živočíšna výroba, ovce, chov, výživa, zdravie obyvateľstva, demografia Signatúra: AF9/2009

 

Slovenský názov:

Zázračná rastlina

Originálny názov:

Zázračná rastlina

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

10

Rok:

2000

Anotácia:

Dokument ponúka riešenie pre zdevastované pôdy v okolí Jelšavy, kde sa uchytila trsť obecná, ktorá bežne rastie na vlhkých pôdach. Napriek extrémne nepriaznivým pôdnym podmienkam a suchu zaujímavosti rieky, jej režim a činnosť. Malá televízna ichtyologická expedícia po Hrone sa zamerala najmä na ekológiu tejto rieky.    

Tématika: 13, 60, 66, 83 Signatúra: AF 23/2001

 

Slovenský názov:

Zavlažovače a postrekovače pre poľnohospodárstvo

Originálny názov:

Zavlažovače a postrekovače pre poľnohospodárstvo

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

35

Rok:

1992

Anotácia:

Prehľad najnovšej závlahovej techniky, odporúčanej a používanej v podmienkach slovenského poľnohospodárstva.    

Tématika: 58, 69 Signatúra: AF 24/1993

 

Slovenský názov:

Čaro Kapadócie

Originálny názov:

Zauberland Kappadokien

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

29

Rok:

2008

Anotácia:

Kapadócia, fascinujúca sopečná krajina v strednom Turecku. Jeidnečná vďaka zvláštnym tufovým útvarom, podzemným mestom a vyzdobeným jaskynným chrámom. Región známy ako "Krajina krásnych koní" a preslávená ako súčasť Hodvábnej cesty služiacej obdchodníkom Ázie a Európy. Film S. Hillmannovej je dobrodružným pohľadom do minulosti a prítomnosti Kapadócie. Poskytuje divákom nielen úžasný prehľad nestálej a výbušnej krajiny, ale skúma aj jej povrch.    

Tématika: Stredomorie, Turecko, agroturistika, turistický ruch, sociológia, demografia, životné prostredie, Signatúra: AF44/2008 AF44/2008a

 

Slovenský názov:

Zastavíme hynutie smrečín?

Originálny názov:

Zastavíme hynutie smrečín?

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

7

Rok:

2008

Anotácia:

Krátky videodokument zameraný na problematiku odumierania smrekových lesov na Slovensku.    

Tématika: Slovenská republika, lesné hospodárstvo, lesy, stromy, smreky, hynutie, choroby, škodcovia Signatúra: AF35/2009

 

Strana 1 z 39
  

Doplnkové informácie