Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 181 - 200 z 778

Slovenský názov:

Lesy Vysočiny

Originálny názov:

Lesy Vysočiny

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

1995

Anotácia:

Českomoravská vrchovina je imisiami najmenej poškodenou oblasťou Českej republiky. Snímka Ministerstva poľnohospodárstva ČR sa zaoberá tradičnými metódami hospodárenia, obnove porastov a ich ochranou sice negatívnymi vplyvmi.    

Tématika: 14, 38 Signatúra: AF 11/1996

 

Slovenský názov:

Lužné lesy nad sútokom

Originálny názov:

Lužní lesy nad soutokem

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

1995

Anotácia:

Po stáročia sa spoluprácou človeka a prírody vytrácal jedinečný komplex lužných lesov na sútoku Dyje , Kyjovky a Moravy. Spája v sebe zdanlivé protiklady . krásu a pestrosť divočiny s intenzívnym hospodárskym využívaním. Do ekologickej rovnováhy tohto ekosystému však zasiahla regulácia rieky výstavbou novomlynských nádrží, ktoré ukončili pravidelné záplavy. Následný pokles hladiny podzemnej vody spôsobil vysychanie lužného lesa. Preto za posledných päť rokov tu robili lesníci rozsiahlu revitalizáciu, ktorej cieľom je vrátiť do lesa vodu a obnoviť tak pôvodnú druhovú rozmanitosť biotopu.    

Tématika: 13, 38, 41, 76 Signatúra: AF 13/1996

 

Slovenský názov:

Motukwe - náš svet dažďa

Originálny názov:

Motukwe - Unsere Regenwelt

Krajina:

Rakúsko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

45

Rok:

1995

Anotácia:

Na začiatku nášho výskumu žili Eipovia v Novej Guinei ako pôvodní neolitickí šľachtitelia. Ich nástroje boli vyrobené z dreva, kostí, zubov a kameňa a horizont ich osobných zážitkov bol zúžený len na pár údolí. Ich svetom boli pohoria (Motukwe), týčiace sa do výšky 4500 m, zmáčané vodou, v ktorých nachádzali dostatok potravy. Tento film nám približuje fakty zo života týchto ľudí, ktorých nám predstavuje ako inteligentných, poznania chtivých, priateľských a životaschopných, žijúcich v rodinných zväzkoch v rámci komunity svojich osád.    

Tématika: 5, 67, 79, 83 Signatúra: AF 22/1996

 

Slovenský názov:

Na programe sú: pistácie , olivový olej a cesnak

Originálny názov:

Die Sendung mit der Maus: Pistazien/OlivenÖl/Knoblauch

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

24

Rok:

1995

Anotácia:

Armín a Christoph vysvetľujú všetko o pistáciách, olivovom oleji a cesnaku.    

Tématika: 42, 44, 60 Signatúra: AF 23/1996

 

Slovenský názov:

Napojme pramene

Originálny názov:

Napojme pramene

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

22

Rok:

1995

Anotácia:

Film prináša nové pohľady na zaistenie pitnej vody a prehodnocuje hydromelioračné zásahy do krajiny.    

Tématika: 10, 13, 56, 76, 83 Signatúra: AF 9/1996

 

Slovenský názov:

Návraty

Originálny názov:

Návraty

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

23

Rok:

1995

Anotácia:

Videofilm sa zaoberá príčinami výstavby Vodného diela Gabčíkovo a jeho dôsledkami, vplyvom na kvalitu vody, stav rýb, výskyt vtáctva a ďalších voriem života.    

Tématika: 13, 15, 63, 76, 77, 83 Signatúra: AF 10/1996

 

Slovenský názov:

Opeľovanie ovocných drevín

Originálny názov:

opylení ovocných dřevin

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

1995

Anotácia:

Film oboznamuje s formami opeľovania ovocných drevín, pričom zdôrazňuje úlohu včiel pri dosahovaní optimálnej úrody.    

Tématika: 47, 60, 73 Signatúra: AF 18/1996

 

Slovenský názov:

Otvorenie lovu homárov

Originálny názov:

L´ouverture de la peche au homard

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

U-MATIC L

Minutáž:

15

Rok:

1995

Anotácia:

Začiatok sezóny homárov je každoročne veľkou udalosťou. Oficiálny začiatok je vlastne začiatkom pretekov. Hoci rybári majú moderné plavidlá, technológia lovu - do klietok, ktorých môže loď uložiť do mora maximálne 300, sa nezmenila.    

Tématika: 63, 76 Signatúra: AF 21/1995

 

Slovenský názov:

Pálenie vápna

Originálny názov:

A Queima de cal

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

28

Rok:

1995

Anotácia:

Tradičná metóda na výrobu vápna, aby boli vidiecke domy krásne a čisté. Kolektívna prác žien a mužov, odrážajúca tradície a rituály vidieckej komunity.    

Tématika: 67, 71 Signatúra: AF 4/1995

 

Slovenský názov:

Perspektívy – Biodiverzita

Originálny názov:

PERSPECTIVE – BIODIVERSIT

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC L

Minutáž:

30

Rok:

1995

Anotácia:

Bohatstvo našej planéty a života na nej je podmienené obrovskou pestrosťou živých organizmov. Táto diverzita, čiže biologická rôznorodosť je zárukou obehu oxidu uhličitého v biosfére, môže eliminovať nepriaznivé zásahy človeka do prírody. Redukcia biodiverzity môže mať nezvratné následky pre celú planétu.    

Tématika: 6, 83 Signatúra: AF 59/1995

 

Slovenský názov:

Perspektívy – repka olejná

Originálny názov:

PERSPECTIVE – PLANT FACTOR Y

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC L

Minutáž:

30

Rok:

1995

Anotácia:

Repka olejná je perspektívnou rastlinou, ktorá môže v mnohých smeroch nahradiť suroviny, doteraz získané z fosílnych palív. Uplatňuje sa tiež vo farmaceutickom priemysle. Z hľadiska ochrany životného prostredia sú významné biodegradovateľné plasty, vyrobené z tejto rastliny.    

Tématika: 58, 83 Signatúra: AF 30/1995

 

Slovenský názov:

Perspektívy – riasy

Originálny názov:

PERSPECTIVE – AIGAE

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC L

Minutáž:

30

Rok:

1995

Anotácia:

Riasy patria medzi najstaršie rastliny na našej planéte. Morské riasy sa v súčasnosti čoraz častejšie využívajú v spracovateľskom priemysle. Film oboznamuje s ich spracovaním a využitím vo farmaceutickom priemysle, potravinárstve a upozorňuje aj na ich toxicitu.    

Tématika: 56, 60, 76 Signatúra: AF 28/1995

 

Slovenský názov:

Perspektívy malých vodných elektrární

Originálny názov:

Perspektivy malých vodních elektráren

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1995

Anotácia:

Program sa zaoberá využitím malých vodných zdrojov na výrobu energie. Uvádza konkrétne realizované projekty v Českej republike a zamýšľa sa nad ekologickými aj ekonomickými aspektmi využitia malých vodných zdrojov.    

Tématika: 13, 14, 15, 76 Signatúra: AF 7/1996

 

Slovenský názov:

Pestovanie bavlny

Originálny názov:

Producao do Algodao

Krajina:

Mozambik

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1995

Anotácia:

Pestovanie bavlny v Mozambiku nie je veľmi mechanizované, no umožňuje domorodým obyvateľom vyžiť z tejto činnosti a dosahovať dobrú úrodu. Ich životnú úroveň to dokonca pozdvihlo viac při pestovanie obilia.    

Tématika: 58, 71 Signatúra: AF 38/1995

 

Slovenský názov:

Pestovanie ryže s využitím chovu živočíchov

Originálny názov:

Rice – field culture technology

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

20

Rok:

1995

Anotácia:

Tradičné pestovanie ryže v Číne je úzko spojené aj s chovom rýb a vodných živočíchov na ryžových poliach. Vyžaduje to však špeciálne postupy pri ochrane a ošetrovaní. Výsledkom je vyššia úroda ryže i väčšia produkcia rýb.    

Tématika: 11, 13, 54, 60, 63, 76 Signatúra: AF 19/1997

 

Slovenský názov:

Pestovanie zemiakov v Andách

Originálny názov:

Patate vizi e virtú di un alimento molti speciale

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

24

Rok:

1995

Anotácia:

Zaujímavý film o rozsiahlom a rozmanitom pestovaní zemiakov v celej Južnej Amerike. Je založený na komentári a vysvetľovaní jednak miestnych obyvateľov a jednak kvalifikovaných odborníkov. Film je ukážkou bohatstva zdrojov v tých najchudobnejších krajinách.    

Tématika: 37, 60, 67, 71, 81 Signatúra: AF 10/1997

 

Slovenský názov:

Poľovačka v stredoslovenských lesoch

Originálny názov:

Poľovačka v stredoslovenských lesoch

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

18

Rok:

1995

Anotácia:

Film propaguje a predstavuje bohatstvo stredoslovenských lesov, život, chov a reguláciu počtu zveri v srdci Slovenska, jej vysokej európskej hodnoty.    

Tématika: 12, 13, 38, 83 Signatúra: AF 12/1996

 

Slovenský názov:

Portské víno

Originálny názov:

port wine

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1995

Anotácia:

Víno, dorábané v regióne Alto Douro na severe Portugalska, je v súčasnosti jedným z najvyhľadávanejších na európskom trhu. Dokumentárny film oboznamuje s oblasťou, kde sa portské víno dorába, aj s technológiou jeho výroby.    

Tématika: 56, 60, 68, 71, 75 Signatúra: AF 23/1997

 

Slovenský názov:

Prečo Salmag s bórom?

Originálny názov:

Diaczego SALMAG z borem?

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

1995

Anotácia:

Inštruktážny film o vplyve bóru na rast poľnohospodárskych plodín    

Tématika: 60 Signatúra: AF 1/1996

 

Slovenský názov:

Rozmnožovanie magnólií

Originálny názov:

mikropropagation of magnolia

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky, anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1995

Anotácia:

Videofilm sa zaoberá problematikou rozmnožovania magnólií využitím biotechnologických metód.    

Tématika: 7, 60, 80 Signatúra: AF 5/1996

 

Strana 10 z 39
  

Doplnkové informácie