Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 21 - 40 z 778

Slovenský názov:

Podmorský svet I.

Originálny názov:

UNDERSEA HOMES – PART 1

Krajina:

-

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

mini DV

Minutáž:

20

Rok:

-

Anotácia:

Dokument odkrýva tajomstvo života rýb a toho, kde a ako žijú v oceáne. Od najmenších makrotvorov po túlavých obrov oceánu. Sledujte živočíchy, ako si stavajú a bránia svoje domovy, ako sa v podmorských škôlkach starajú o ďalšie generácie, ako sa pária. Filmovalo sa v Papui Novej Guinei, Indonézii, vo východnom Pacifiku, južnom Indickom oceáne, severnom Atlantiku, Červenom mori i na Bahamách. Film obsahuje celú škálu oceánov planéty, ukážkových tvorov a ich správania, ktoré sa doteraz nikomu nepodarilo nafilmovať.     

Tématika: 5, 12, 13, 63, 76, 83 Signatúra: AF 8/2006

 

Slovenský názov:

Podmorský svet II.

Originálny názov:

UNDERSEA HOMES – PART 2

Krajina:

-

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Mini DV

Minutáž:

20

Rok:

-

Anotácia:

Dokument odkrýva tajomstvá života rýb a toho, kde a ako žijú v oceáne. Od najmenších maktrotvorov po túlavých obrov oceánu. Sledujte živočíchy, ako si stavajú a bránia svoje domovy, ako sa v podmorských škôlkach starajú o ďalšie generácie, ako sa pária. Filmovalo sa v Papui Novej Guinei, Indonézii, vo východnom Pacifiku, južnom Indickom oceáne, severnom Atlantiku, Červenom mori i na Bahamách. Film obsahuje celú škálu oceánov planéty, ukážkových tvorov a ich správania, ktoré sa doteraz nikomu nepodarilo nafilmovať.     

Tématika: 5, 12, 13, 63, 76, 83 Signatúra: AF 9/2006

 

Slovenský názov:

Predávať kvalitu

Originálny názov:

vender a qualidade

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

VHS, Betacam

Minutáž:

10

Rok:

-

Anotácia:

Výukový program pre všetkých ľudí, ktorí pracujú v potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve – od farmára až po spotrebiteľa    

Tématika: 19, 54, 56 Signatúra: AF 3/1996

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Nezhody pre vodu

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 5: Waters of Discort

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Piata časť cyklu načrtáva úlohu zásob vody ako potenciálnych zdrojov konfliktov na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.    

Tématika: 67, 76 Signatúra: AF 14/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Testovanie krajných možností

Originálny názov:

Der drustige Planet – Teil 3: Testing the Limits of Possibility

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Tretia časť cyklu o projektoch veľkých vodných diel posudzuje grandiózne hydrologické diela a otázky ich efektívnsti alebo ich potreby.     

Tématika: 71, 76 Signatúra: AF 10/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Voda pre mestá

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 2: Water for the Cities

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Druhá časť cyklu sa zaoberá problémami s dodávkami vody pre milióny ľudí žijúcich na malom priestore.    

Tématika: 67, 71, 76 Signatúra: AF 12/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Voda pre polia

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 1: Water

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

27

Rok:

-

Anotácia:

Seriál Smädná planéta komplexne uvádza vedecké ako aj politické problémy súvisiace s vodou ako surovinou. Mnohí vedci hovoria, že do roku 2050 bude pre ľudstvo dôležitejšia ako ropa. Aké sú prírodné a ľudské príčiny celosvetovej vodnej krízy? Aké finančné a technické príspevky môže Nemecko poskytnúť na boj s týmto problémom? Film uvádza možné riešenia a príklady a modely pre trvalo udržateľné ekonomiky z celého sveta. Tieto opisujú aj úspešný rozvoj spolupráce medzi severom a juhom. Takisto uvádzajú metódy, ktoré by sa mohli preniesť do iných regiónov, čo by mohlo viesť k zintenzívneniu spolupráce juh – juh a poskytnúť praktické body na stimulovanie dialógu medzi kultúrami. Prvá časť Poľnohospodárstvo zobrazuje environmentálne škody spôsobené zavodňovaním.     

Tématika: 13, 14, 54, 67, 71, 76, 83 Signatúra: AF 11/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Voda pre zisk

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 4: Water for Profit

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Štvrtá časť cyklu skúma úlohu vody ako tovaru na svetovom trhu a v politike z pozície sily.    

Tématika: 14, 67, 76 Signatúra: AF 13/2005

 

Slovenský názov:

Smädná planéta – Vodné vízie

Originálny názov:

Der durstige Planet – Teil 6: Watery Visions

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BETA

Minutáž:

26

Rok:

-

Anotácia:

Šiesta časť cyklu sa zaoberá víziami a priekopníckymi snahami o trvalo udržateľný rozvoj a hospodárenie s vodnými zdrojmi na celom svete.    

Tématika: 71, 76 Signatúra: AF 8/2005

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v USA – hospodárenie s vodou

Originálny názov:

SUSTAINABLE AGRICULTURE – WATERSHED MANAGEMENT

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS-NTSC

Minutáž:

16

Rok:

-

Anotácia:

Ďalší z filmov seriálu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve čerpá z bohatých skúseností amerických farmárov, ktorí roky zápasia o každú kvapku vody najmä v polopúštnych oblastiach krajiny. Systém závlahového hospodárstva nadväzuje na akumuláciu zrážkovej vody, budovanie vodných nádrží a hľadanie podpovrchových zdrojov životodarnej tekutiny. Ich skúsenosti sú aplikovateľné aj v oblasti Číny, pre ktorú bol seriál natočený, zápasiacu s rovnakými problémami.     

Tématika: 19, 54, 64, 67, 71, 76 Signatúra: AF 15/2002

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v USA – hospodárne využívanie vody

Originálny názov:

SUSTAINABLE AGRICULTURE – WATER CONSERVATION

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS-NTSC

Minutáž:

16

Rok:

-

Anotácia:

Zadržiavanie vody v krajine a jej následné využívanie má pre život ľudí v regiónoch kľúčový význam. Film oboznamuje s históriou a súčasnosťou budovania vodných nádrží a ďalších vodných diel v USA, při aj so závlahovým hospodárstvom v poľnohospodárskej výrobe.     

Tématika: 11, 19, 54, 64, 67, 71, 76 Signatúra: AF 8/2002

 

Slovenský názov:

Vínna cesta

Originálny názov:

Vinhos Verdes

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

bez komentára

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

6

Rok:

-

Anotácia:

Videoprogram predstavuje v stručnosti jednotlivé vinárske oblasti Portugalska    

Tématika: 68, 75 Signatúra: AF 2/2003

 

Slovenský názov:

Tepuy

Originálny názov:

TEPUY

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

61

Rok:

---

Anotácia:

Filmový dokument Pavla Barabáša je strhujúcim príbehom odohrávajúcim sa hlboko uprostred orinockého pralesa vo Venezuele. TEPUY – strhujúci filmový dokument o objavovaní tajov najväčšej kremencovej jaskyne sveta. Vďaka jeho nedostupnosti sa tu zachovali prehistorické formy života, staré milióny rokov. V gigantickom labyrinte najstarších hornín sveta vyleptali kolónie bizarných organizmov najväčšiu kremencovú jaskyňu na svete. Skupina slovenských a českých jaskyniarov a nadšencov sa vydala na nebezpečnú expedíciu do tohto trezoru času, kam človek doteraz neprenikol... V mohutnom podzemí odhaľujú stratený svet. Nájdu však viac otázok ako odpovedí...    

Tématika: 13, 37, 83 Signatúra: AF 27/2007

 

Slovenský názov:

Konope v Pyrenejach

Originálny názov:

el caňamo en el Pirineo

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

29

Rok:

1966

Anotácia:

V Pyrenejach v dedinke San Jean del Plan pestujú konope stáročia. Tradičnú technológiu jeho pestovania a spracovania, ktorú etnografický film dokumentuje, udržiavajú dodnes.    

Tématika: 60, 68, 71 Signatúra: AF 30/1997

 

Slovenský názov:

Potraviny v Mozambiku

Originálny názov:

A Seca – Um Homem Prevenido Vale

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1977

Anotácia:

Problémy so zabezpečením potravín sú v suchých oblastiach Mozambiku existenčnou otázkou. Dôležité pritom je dopestovať potraviny na mieste a nie dovážať ich.    

Tématika: 1, 56 Signatúra: AF 17/1997

 

Slovenský názov:

Cesta k zdravým paznechtom

Originálny názov:

THE WAY TO HEALTY HOOPS

Krajina:

Švédsko

Jazyk:

švédsky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

15

Rok:

1986

Anotácia:

Švédski poľnohospodári venujú veľkú pozornosť svojmu hovädziemu dobytku. Choroby, ktoré môžu postihnúť paznechty sú uvádzané osobitne.    

Tématika: 29, 74, 82 Signatúra: AF 2/1990

 

Slovenský názov:

Krajiny, vidiečania, krajina

Originálny názov:

PAYS, PAYSANS, PAYSANGES

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

12

Rok:

1987

Anotácia:

Prieskum rozloženia krajiny a zloženie pôdy sú veci dôležité pre rozvrhnutie polí, poľnohospodárskych stavieb, atd.    

Tématika: 53, 58 Signatúra: AF 4/1990

 

Slovenský názov:

Ako bača na mesiaci

Originálny názov:

COMME UN BERGER SUR LA LUNE

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

15

Rok:

1988

Anotácia:

Film nám hovorí o rozličných výhodách a nevýhodách chovu rôznych druhov zvierat v horách.    

Tématika: 46, 48, 50, 82 Signatúra: AF 1/1990

 

Slovenský názov:

Borovica Pinus radiata

Originálny názov:

RADIATA PINE AGROFORESTRY

Krajina:

Nový Zéland

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

A, video PAL/SECAM UMATIC L-H, II

Minutáž:

Rok:

1988

Anotácia:

Film približuje vývoj a históriu poľnohospodársko-lesníckych meliorácií na Novom Zélande, pri ktorých sa uplatňuje borovica radiata. Všetky aplikácie tohoto melioračného systému (lesné pastviny, stromy na pastvinách, produkčné lesné pásy) majú jeden cieľ - zvýšenie celkovej produktivity a ziskov "1989" - Veľká cena festivalu - MAGNA MATER - cena vlády SSR    

Tématika: 38, 54 Signatúra: AF 1/1989

 

Slovenský názov:

Cukrová trstina

Originálny názov:

CAŇA DE AZÚCAR

Krajina:

Uruguaj

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

C, Video - UMATIC

Minutáž:

15

Rok:

1988

Anotácia:

Videofilm predstavuje technológiu pestovania cukrovej trstiny v Uruguaji, v krajine teplejších oblastí. Vďaka technickému prínosu sa dajú prekonať podmienky, ktoré sú pre pestovanie nepriaznivé a možno získať prijateľné a rentabilné výnosy. \"1989\" - Veľká cena festivalu - MAGNA MATER -ceny vlády SSR    

Tématika: 60 Signatúra: AF 2/1989

 

Strana 2 z 39
  

Doplnkové informácie