Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 101 - 120 z 778

Slovenský názov:

Generácia

Originálny názov:

Generácia

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Film odvážlivcoch, obrábajúcich navrátenú pôdu v rámci reštitúcií. O tom, že zdediť možno bohatstvo, ale i problémy a veľký kus zodpovednosti.    

Tématika: 58, 66, 67 Signatúra: AF 6/1993

 

Slovenský názov:

Hasme, čo nás páli!

Originálny názov:

Hasme, čo nás páli!

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1993

Anotácia:

Tromi etapami vystihuje film lesný požiar, následné zisťovanie škôd a určitú beznádej, ktorá v tretej etape vyúsťuje do snahy opätovne vrátiť život do požiarom zničených lesov. Zobrazuje biologické a technické aspekty odstraňovania následkov lesných požiarov.    

Tématika: 38, 57 Signatúra: AF 6/1994

 

Slovenský názov:

Hnojivo z termosky

Originálny názov:

Hnojivo z termosky

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1993

Anotácia:

Videosnímok o modernom prírodnom hnojive Biogamin, jeho výrobe a použití.    

Tématika: 24 Signatúra: AF 7/1993

 

Slovenský názov:

Hron: šum vody – ramenná sústava

Originálny názov:

Hron: šum vody – ramenná sústava

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

10

Rok:

1993

Anotácia:

Popis sa nenachádza v katalógu.    

Tématika: 58 Signatúra: AF 27/1993

 

Slovenský názov:

Chráňme lesy

Originálny názov:

THE FOREST - A TREASURE TO MANTAIN

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

19

Rok:

1993

Anotácia:

Film popisuje bohatstvá a zdroje lesa a jeho úlohu pri zachovávaní životného prostredia a vidieckej krajiny a poukazuje na spôsoby zachovávania lesov a na spôsoby ich protipožiarnej ochrany. "1994" - Veľká cena festivalu - MAGNA MATER - cena vlády SR    

Tématika: 13, 38 Signatúra: AF 8/1994

 

Slovenský názov:

Integrovaná produkcia jabĺk

Originálny názov:

INTEGRATED APPLE PRODUCTIO

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1993

Anotácia:

Program o tvorbe situačného nákresu jabloňového sadu. Údržba a organizácia integrovanej produkcie ovocia, ochrane proti škodcom a chorobám, zachádzaní s ovocím a jeho uskladňovaní.    

Tématika: 47, 70 Signatúra: AF 9/1994, a

 

Slovenský názov:

Jazerný pstruh - vaša národná umelá liahareň rýb

Originálny názov:

LAKE TROUT - YOUR NATIONAL FISH

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

11

Rok:

1993

Anotácia:

Pred viac ako sto rokmi nasadili jazerné pstruhy z Veľkých jazier do Yellowstonského národného parku, dovtedy ešte neplodných jazier. Dnes majú potomkovia týchto rýb životodarnú úlohu pri zachovávaní jazerného pstruha vo Veľkých jazerách.    

Tématika: 63 Signatúra: AF 10/1994, a

 

Slovenský názov:

Koordinácia pri likvidácii lesného požiaru

Originálny názov:

GROUPS COORDINATION IN THE EXTINCTION OF FORESTRY

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Film poukazuje nato, aká je pri lokalizácii a likvidácii lesného požiaru dôležitá nielen moderná technika, ale najmä koordinácia všetkých zainteresovaných pracovníkov. Prvoradým úspechom je pritom kvalitné spojenie.    

Tématika: 36, 57 Signatúra: AF 12/1994, a

 

Slovenský názov:

Krajina návratov

Originálny názov:

Krajina návratov

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

23

Rok:

1993

Anotácia:

Poetický dokument o lužných lesoch pri Gabčíkove, do ktorých sa po napustení vodnej nádrže vrátil život - najmä vďaka naplneniu ramennej sústavy.    

Tématika: 38, 76 Signatúra: AF 13/1994, a

 

Slovenský názov:

Obnoviť dedičstvo

Originálny názov:

TO RESTORE A LEGACA - THE STRUGGLE FOR THE SNAKE RIVER S SALMON AND STEELHEAD TROUT

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

30

Rok:

1993

Anotácia:

K prosperite štátov USA patrí aj výroba elektrickej energie, čo si vyžiadalo budovanie vodných priehrad , napríklad na rieke Snake River. Dôsledkom toho bolo ohrozenie ťahu dospelých jedincov lososov. Preto tu ľudia začali s kompenzačným programom na záchranu tejto ryby, ktorého súčasťou je i umelý chov v moderných zariadeniach. Za trinásť rokov výstavby už vynaložili na tento program viac než 177 miliónov USD.    

Tématika: 7, 63, 64 Signatúra: AF 15/1994

 

Slovenský názov:

Príprava postrekovača na prácu

Originálny názov:

-

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1993

Anotácia:

Film sa zaoberá najdôležitejšími aktivitami, súvisiacimi s prípravou rozptyľovačov na prevádzku.    

Tématika: 28 Signatúra: AF 21/1994

 

Slovenský názov:

Rastlinné produkty

Originálny názov:

THE PLANT GODS

Krajina:

Kanada

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

56

Rok:

1993

Anotácia:

Tento jednohodinový dokumentárny film skúma niektoré z kľúčových problémov súvisiacich so zložitým svetom rastlinnej biotechnológie – od vysoko technických laboratórií až po trendy pestovania v Severnej Amerike – kde, ako mnohí veria, manipulácia života dáva odpoveď na naše prežitie, alebo sa predvída pokraj hospodárskeho monopolu a ekologickej katastrofy.    

Tématika: 7, 13, 60 Signatúra: AF 22/1994

 

Slovenský názov:

Regulácia poľných burín

Originálny názov:

Regulace polnÍch burin

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

22

Rok:

1993

Anotácia:

Film pojednáva o problematike zaburinenia polí a navrhuje cesty riešenia tohoto problému. Popisuje ekologické nároky jednotlivých druhov burín, ich spôsob rozmnožovania a odporúča najúčinnejšie metódy na ich elimináciu.    

Tématika: 13, 60 Signatúra: AF 23/1994

 

Slovenský názov:

Rôznorodosť prírody: Naše dedičstvo ohrození

Originálny názov:

–-

Krajina:

FAO

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

11

Rok:

1993

Anotácia:

Film sa sústreďuje na alarmujúcu stratu rastlinných a živočíšnych genetických zdrojov, na ktorých závisí naše budúce prežitie. Ilustruje význam biologickej diverzity , prácu génových bánk a konzervačných opatrení fariem v rozvojom svete.    

Tématika: 7, 60, 82 Signatúra: AF 27/1994

 

Slovenský názov:

Rybári na koni

Originálny názov:

Péchers a cheval

Krajina:

Belgicko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

11

Rok:

1993

Anotácia:

Nezvyčajným spôsobom lovu rýb je lov na koni. V plytkom mori je to možné a zaujímavé. Používal sa už v stredoveku. Dnes takto loví už len šesť rybárov.     

Tématika: 35, 63, 76 Signatúra: AF 27/1995

 

Slovenský názov:

Smutné prvenstvo

Originálny názov:

Smutné prvenství

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

1993

Anotácia:

Riešenie problematiky lesov, zasiahnutých emisiami. Z 2,6 mil. hektárov lesov Česku je len 30 % nepoškodených, za posledných desať rokov bolo potrebné vyťažiť kvôli emisiám až 50 tisíc hektárov lesa. Riešením situácie nie je len opätovné zalesňovanie odolnejšími druhmi drevín, ale najmä globálne zníženie emisií a obmedzovanie všetkých ostatných negatívnych vplyvov priemyselnej výroby.    

Tématika: 13, 38 Signatúra: AF 28/1994

 

Slovenský názov:

Starostlivosť o vidiek I.

Originálny názov:

MANAGING THE COUNTRYSEDE I.

Krajina:

Anglicko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

30

Rok:

1993

Anotácia:

„1993“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SR Program I. – Pohľad na dopad ľudskej činnosti na vidiek.    

Tématika: 13, 58 Signatúra: AF 15/1993

 

Slovenský názov:

Starostlivosť o vidiek II.

Originálny názov:

MANAGING THE COUNTRYSEDE II.

Krajina:

Anglicko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

30

Rok:

1993

Anotácia:

Program I. – Venuje sa otázkam ochrany prírody a starostlivosti o pôdu.    

Tématika: 13, 58 Signatúra: AF 16/1993

 

Slovenský názov:

Stredisko pre veterinárnu medicínu

Originálny názov:

THE CENTER FOR VETERINARY MEDICINE

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

25

Rok:

1993

Anotácia:

Podnetom tohoto programu je ukázať to, čo vlastne centrum pre veterinárnu medicínu je, čo robí, a to na základe výpovede ľudí, ktorí sú v ňom zamestnaní. Ukazuje, při centrum zabezpečuje, aby zásobovanie potravín bolo v Spojených štátoch bezpečné.    

Tématika: 64 Signatúra: AF 29/1994

 

Slovenský názov:

Syr zo Serpy

Originálny názov:

QUEJO DE SERPA

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

12

Rok:

1993

Anotácia:

Všetky kroky, ktoré sú potrebné pre výrobu dobrého tradičného ručne vyrábaného syra zo Serpy (oblasti v Portugalsku).    

Tématika: 56, 68 Signatúra: AF 18/1993

 

Strana 6 z 39
  

Doplnkové informácie