Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 41 - 60 z 778

Slovenský názov:

Genéza vína v Rakúsku

Originálny názov:

THE GENESIS OF WINE IN AUSTRIA

Krajina:

Rakúsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS, Betacam

Minutáž:

45

Rok:

1988

Anotácia:

Najušľachtilejšia vínna réva v Európe rastie medzi 40. a 50. stupňom severnej zemepisnej šírky. Film dokumentuje pestovanie tejto plodiny v Rakúsku a jej spracovanie a výrobu kvalitného vína.    

Tématika: 59, 71, 75 Signatúra: AF 23/1999

 

Slovenský názov:

Lesy v Eberswalde

Originálny názov:

Sie Walder von Eberswalde

Krajina:

DDR

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

C, Video PAL VHS

Minutáž:

23

Rok:

1988

Anotácia:

Populárno-vedecký film o krajine a lesných formách, v Eberswalde, o rozmanitej a veľmi zodpovednej činnosti pracovníkov Štátnych lesov a Výskumného ústavu lesného hospodárstva v Eberswalde, o ich podnetoch na zlepšenie možností rekreácie a kultúrneho využitia obyvateľstva.    

Tématika: 38 Signatúra: AF 4/1989

 

Slovenský názov:

Nežiadúci sprievodcovia človeka - o kliešťoch

Originálny názov:

Nežádoucí prúvodci člověka - o klíšťatech

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

24

Rok:

1988

Anotácia:

Program je venovaný kliešťom a roztočom, ich životným prejavom, nebezpečenstvu a škodám, ktoré spôsobujú človeku. Pripomína sa i prevencia ochorení a prenesenie nákaz.    

Tématika: 70 Signatúra: AF 5/1989

 

Slovenský názov:

Vzchopenie sa Afriky

Originálny názov:

AN AFRIKAN RECOVERY

Krajina:

OSN

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, Video PAL, L – H

Minutáž:

27,5

Rok:

1988

Anotácia:

Po katastrofálnom suchu v polovici 80. rokov, ktoré ešte stále máme v pamäti, sa ľudia Afriky snažia vrátiť všetko do pôvodných koľají. Tento dokument sa zameriava na Nigériu, kde štát hľadá nové cesty, aby sa už nikdy neopakovala prežitá tragédia.    

Tématika: 58 Signatúra: AF 10/1989

 

Slovenský názov:

Vzrast chovu dobytka

Originálny názov:

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN GANADER

Krajina:

Uruguaj

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

E, Video UMATIC

Minutáž:

7,5

Rok:

1988

Anotácia:

Základom uruguajského chovu dobytka sú pastviny. Videofilm nám zobrazuje techniku, ktorá umožňuje zvýšenie výroby krmív, a tým zvyšuje produkciu sektoru, ako v počte zvierat, tak aj v množstve vybavenia. Nevyhnutným predpokladom je práve správne využívanie prírodných a zavedených pastvín v tejto teplejšej zóne.    

Tématika: 52 Signatúra: AF 2/1989

 

Slovenský názov:

Biomes: Listnatý les mierneho pásma

Originálny názov:

BIOMES: TEMPERATE DECIDUOUS FOREST

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

13

Rok:

1989

Anotácia:

Dokumentárny film ukazuje, ako rozličné druhy listnatých stromov ovplyvňujú vrstvu bylín pod nimi a zvieratá, ktoré závisia jedno na druhom čo sa týka potravy a prístrešku.    

Tématika: 13, 38 Signatúra: AF 1/1991

 

Slovenský názov:

Dôkaz prítomnosti ťažkých kovov v hubách za pomoci atómovej absorpčnej spektroskopie

Originálny názov:

Nachweis von schwermetallen in pilzen mit hilfe der atomabsorptionsspektroskopie

Krajina:

Rakúsko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

C, VIDEO PAL-UMATIC

Minutáž:

14

Rok:

1989

Anotácia:

Atómová absorpčná spektroskopia je veľmi často používanou analytickou metódou na dokázanie prítomnosti stopového množstva ťažkých kovov biologickom materiále. Na príklade voľne rastúcich jedlých húb, ktoré pre svoju schopnosť kumulácie slúžia ako bioindikátory záťaže životného prostredia, je divák oboznámený s prípravou vzoriek a s analytickou metódou. Na záver sú uvedené výsledky merania obsahu olova a kadmia v hubách a príslušných pôdnych vzorkách z rôzne zaťažených oblastí. „1989“ - Veľká cena festivalu –MAGNA MATER – cena vlády SR    

Tématika: 13 Signatúra: AF 3/1989

 

Slovenský názov:

Francúzsko dnes 12/89 (magazín o víne)

Originálny názov:

AUJOURD´HUI EN FRANCE 12/89

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

25

Rok:

1989

Anotácia:

V bordeauxských viniciach sa objavujú noví majitelia. Jean-Michel Cazes, majiteľ Lynch-Bages a zástupcovia poisťovacej spoločnosti ACA, vysvetľuje, prečo veľké francúzske a zahraničné finančné spoločnosti investujú do vybraných francúzskych vín.    

Tématika: 20, 47, 75 Signatúra: AF 4/1991

 

Slovenský názov:

Perspektíva – Prírodná továreň

Originálny názov:

PERSPECTIVE. NATURAL FACTORY

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

17

Rok:

1989

Anotácia:

Vo zvláštnom svete biotechnológií sa zvieratá a iné živé organizmy môžu stať minitovárňami. Produkujú životne dôležité čisté vakcíny a iné látky potrebné v lekárstve. Stačí drobná při v génoch, v onom kóde života, a ovca začne vo svojom mlieku vylučovať hodnotný faktor krvnej zrážanlivosti u človeka. Podobne sa už využívajú aj húsenice a kvasinky. To však je len začiatok.    

Tématika: 7, 21 Signatúra: AF 7/1990

 

Slovenský názov:

Politika európskych spoločenstiev

Originálny názov:

E.C.POLITICY LAND RESOURCES END NATURE

Krajina:

Írsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

13

Rok:

1989

Anotácia:

Ochrana pôdy a prírody v Európe je v popredí záujmu ekologickej politiky Európskych spoločenstiev. Uplatňovanie tejto politiky je však spojené s radom problémov a konfliktov. Konkrétna situácia v súvislosti s uplatňovaním tejto politiky sa popisuje na príklade dvoch odlišných oblastí v Európe – dubových lesov Dehessa v Extremadure v Španielsku a Shanonských nív v Írsku. Program je časťou šesťdielneho súboru.    

Tématika: 13, 38 Signatúra: AF 9/1990

 

Slovenský názov:

Skupinový chov modrých rýb

Originálny názov:

PEIX BLAU, EL SABOR DE LA MEDITERRANIA

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

C, Video-PAL/SECAM, VHS

Minutáž:

20

Rok:

1989

Anotácia:

Skupinový chov modrých rýb.    

Tématika: 63, 76 Signatúra: AF 8/1989

 

Slovenský názov:

Tri plné vrecia

Originálny názov:

3 BAGS FULL

Krajina:

Írsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U – MATIC

Minutáž:

17

Rok:

1989

Anotácia:

Videofilm sa zaoberá záchovným poľnohospodárstvom v Tanzánii. Pretože je film určený školákom, pozerá sa na systém záchovného poľnohospodárstva, zaručujúceho roľníkovi minimálnu obživu, očami detí. Dokazuje, že i drobné zdokonalenie metód hospodárenia vedie k veľkým zmenám v živote roľníkov.    

Tématika: 54, 67 Signatúra: AF 10/1990

 

Slovenský názov:

Víno z Vouvray

Originálny názov:

LE VIN DE VOUVRAY

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

C, U-MATIC

Minutáž:

7

Rok:

1989

Anotácia:

Dokumentárna snímka o aktuálnych problémoch francúzskeho vinárstva – technológie pestovania, zberu a spracovania hrozna.    

Tématika: 20, 47, 56, 75 Signatúra: AF 4/1991

 

Slovenský názov:

Využitie teplej vody

Originálny názov:

LE SCOPERTE DELL´ ACQUA CALDA

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

C, Video - UMATIC

Minutáž:

10

Rok:

1989

Anotácia:

„1989“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SSR Využitie odpadového tepla z tepelných elektrární a teplární v poľnohospodárstve a chove rýb.    

Tématika: 15, 58, 63, 76 Signatúra: AF 9/1989

 

Slovenský názov:

Zelený veľký čínsky múr

Originálny názov:

THE GREEN GREAT WALL

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

20

Rok:

1989

Anotácia:

Popisuje sa význam zriaďovania ochranných zelených pásov v severných, severovýchodných a severozápadných oblastiach Číny.     

Tématika: 11, 13, 83 Signatúra: AF 11/1990

 

Slovenský názov:

Budujeme lepší zajtrajšok

Originálny názov:

BUILDING A BETTER TOMORROW

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, U-MATIC

Minutáž:

24

Rok:

1990

Anotácia:

Lesná služba USA každým rokom využíva pomoc tisícok dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na plnení hlavného poslania tejto organizácie - na ochrane lesov a stepí. Možno si vybrať zo škály programov - od programov pre mladých až po špeciálne programy pre staršiu generáciu. Organizujú sa špeciálne jednoúčelové pracovné skupiny, existujú i špeciálne programy pre dobrovoľníkov - cyklistov. I keď ide o dobrovoľnú prácu, nikto neostáva bez odmeny ako vysvetľujú priami účastníci.    

Tématika: 13, 38 Signatúra: AF 2/1991

 

Slovenský názov:

Diagnóza pomocou rýľa

Originálny názov:

Spade diagnosis

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

16

Rok:

1990

Anotácia:

Znalosť pôdnej štruktúry a profilov ovplyvňujú hnojenie, úrodnosť pôdy a výnosy.    

Tématika: 58 Signatúra: AF 3/1991

 

Slovenský názov:

Kukurica kompaktného tvaru – nová odroda s vynikajúcimi vlastnosťami

Originálny názov:

Compact shaped maize a new variety with superior feature

Krajina:

Čína

Jazyk:

čínsky

Typ filmu:

Umatic

Minutáž:

20

Rok:

1990

Anotácia:

Kukurica nových odrôd, ktorá je už dlhé roky číslo jedna v Číne sa nazýva kukurica kompaktného tvaru. 1991 - Veľká cena festivalu MAGNA MATER - cena vlády SR    

Tématika: 11, 60 Signatúra: AF 5/1991

 

Slovenský názov:

Ochrana podzemných vôd: tri príbehy

Originálny názov:

POWER TO PROTECT: THREE STORIES ABOUT GROUNDWATER

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, U-MATIC

Minutáž:

28

Rok:

1990

Anotácia:

Film vysvetľuje, čo musí obec urobiť pre ochranu svojich vodných zdrojov. Uvádza skúsenosti troch rôznych obcí (vidieckej, prímestskej a plne urbanizovanej) v Novom Anglicku v USA: Ide vlastne o návod, ako si obce môžu vypracovať účinný program ochrany podzemných vôd, prípadne prehodnotiť už existujúce programy. Obce, uvádzané v programe, môžu slúžiť ako príklad pre všetky ďalšie obce, ktoré si nevedia dať rady s ekologickou problematikou okolo podzemných vôd. Podmienkou úspešného riešenia je úzka spolupráca všetkých miestnych zložiek.     

Tématika: 76 Signatúra: AF 7/1991

 

Slovenský názov:

Perspektíva – Huby – priatelia a nepriatelia

Originálny názov:

PERSPEKTIVE: FUNGI – FRIEND AND FOE

Krajina:

Anglicko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

27

Rok:

1990

Anotácia:

Životný cyklus húb celkom závisí od organickej hmoty iných organizmov, rastlinných a živočíšnych. Huby nie sú len parazity – často sú potrebné a nevyhnutné pre správne fungovanie hostiteľského organizmu. Tento symbolický vzťah možno využiť při biologický prostriedok v boji proti škodcom, v ovplyvňovaní rastu stromov a plodín, při aj pre výrobu chemických látok a liečebných preparátov budúcnosti.    

Tématika: 26 Signatúra: AF 6/1990

 

Strana 3 z 39
  

Doplnkové informácie