Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 161 - 180 z 778

Slovenský názov:

Feromóny - chemická reč hmyzu

Originálny názov:

Feromóny - chemická reč hmyzu

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

C, Betacam

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Funkcia a využitie feromónov. "1993" - Veľká cena festivalu - MAGNA MATER - cena vlády SR    

Tématika: 23, 70 Signatúra: AF 5/1993

 

Slovenský názov:

Fotónový farmár

Originálny názov:

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

holand.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

9

Rok:

2010

Anotácia:

Mnohí farmári vyrábajú trvalo udržateľnú energiu, no nedokážu ju skladovať. Fotónový farmár vyrába energiu pomocou solárnych panelov a uskladňuje ju hocikde, kde chce. Film ukazuje prvého fotónového farmára na svete a batériu VRB (Vanadium Redoxflow Battery - vanádiová batéria s oxidačno redukčným tokom), ktorú používa na skladovanie elektriny.    

Tématika: Farmárstvo, výroba, elektrina, skladovanie, demografia, solárne panely Signatúra: AF18/2010

 

Slovenský názov:

Francúzsko dnes 12/89 (magazín o víne)

Originálny názov:

AUJOURD´HUI EN FRANCE 12/89

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

25

Rok:

1989

Anotácia:

V bordeauxských viniciach sa objavujú noví majitelia. Jean-Michel Cazes, majiteľ Lynch-Bages a zástupcovia poisťovacej spoločnosti ACA, vysvetľuje, prečo veľké francúzske a zahraničné finančné spoločnosti investujú do vybraných francúzskych vín.    

Tématika: 20, 47, 75 Signatúra: AF 4/1991

 

Slovenský názov:

Fuzarióza pšenice

Originálny názov:

Fusarium – Krank heiten des Weizens

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

13

Rok:

2003

Anotácia:

Huby druhu Fusarium majú celosvetový dopad na ekonomiku, pretože spôsobujú straty na výnosoch a produkujú mykotoxíny, ktoré môžu spôsobiť silnú otravu, ak ich skonzumuje človek alebo dobytok. Tento film popisuje životný cyklus druhov Fusarium culmorum a F. graminearum (telemorf. Gibberella zeae) s použitím 3D počítačových animácií v kombinácii so skutočným obrazom. Najmä spôsob infekcie, ako aj epidemiologické šírenie nákazy sú podané veľmi vyčerpávajúco. Keďže je náročné regulovať choroby spôsobené hubou Fusarium pomocou fungicídov, ukazuje tento film aj účinné agronomické prostriedky boja proti chorobám v oblasti produkcie pšenice.    

Tématika: 14, 22, 26, 56, 60 Signatúra: AF 10/2004 a, b

 

Slovenský názov:

Generácia

Originálny názov:

Generácia

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Film odvážlivcoch, obrábajúcich navrátenú pôdu v rámci reštitúcií. O tom, že zdediť možno bohatstvo, ale i problémy a veľký kus zodpovednosti.    

Tématika: 58, 66, 67 Signatúra: AF 6/1993

 

Slovenský názov:

Genetické modifikace plodin - z cyklu PORT/Brány poznání

Originálny názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

čes..

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2007

Anotácia:

Za plodinami so zmenenými génmi sa vydal štáb PORTu. S Michaelom nahliadneme do polí aj do laboratórií zaujímavých výskumných pracovísk, kde sa venujú vedci ďalšiemu vývoju technológie genet. modofikácií. Dozvieme sa napr. aj to, aké úspechy s kukuricou majú farmári v Afrike.    

Tématika: Rastlinná výroba, technológie, genetika, GMO, biotechnológie, veda Signatúra: AF23/2008 AF23/2008a

 

Slovenský názov:

Genetické zdroje rastlín

Originálny názov:

Genetické zdroje rastlín

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

19

Rok:

1998

Anotácia:

Génová banka pri Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch je zariadenie, ktoré sa venuje vyhľadávaniu a zberu rastlinných génových fondov, ich triedeniu, krátkodobému aj dlhodobému uchovávaniu - uskladňovaniu pre potreby dnešných i budúcich generácií. Svoje fondy semien však dáva k dispozícii pre prax bežnej výživy a výskumu    

Tématika: 21, 60, 79 Signatúra: AF 20/1999

 

Slovenský názov:

Genéza vína v Rakúsku

Originálny názov:

THE GENESIS OF WINE IN AUSTRIA

Krajina:

Rakúsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS, Betacam

Minutáž:

45

Rok:

1988

Anotácia:

Najušľachtilejšia vínna réva v Európe rastie medzi 40. a 50. stupňom severnej zemepisnej šírky. Film dokumentuje pestovanie tejto plodiny v Rakúsku a jej spracovanie a výrobu kvalitného vína.    

Tématika: 59, 71, 75 Signatúra: AF 23/1999

 

Slovenský názov:

Háďatká na repe

Originálny názov:

Der Rübenzsystem Nematode Heterodera schachtii

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

13

Rok:

2004

Anotácia:

Škodca, ktorý predstavuje pre úrodu cukrovej repy najväčšiu hrozbu, obzvlášť na teplých a dostatočne vlhkých pôdach, sa volá Heterodera schachtii. S pomocou fascinujúcich trojdimenzionálnych počítačových animácií tento film ukazuje celý životný cyklus tejto repnej cystickej nematódy – od vyliahnutia mladých jedincov, infekcie koreňov cukrovej repy, zavedenia systémov zásobovania buniek (syncytia) až po vývin dospelých samčích a samičích jedincov, po ktorom nasleduje oplodnenie a tvorba cýst. Film vysvetľuje aj tradičné spôsoby boja proti tejto chorobe, ako je dlhodobé striedanie s nehostiteľskými plodinami a pestovanie niektorých druhov nástražných plodín, z ktorých najvýznamnejšie sú nematódam odolné odrody horčice a reďkovky.    

Tématika: 7, 56, 58, 60, 70, 81 Signatúra: AF 13/2004a

 

Slovenský názov:

Halali

Originálny názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

27

Rok:

2008

Anotácia:

Magazín pre priateľov poľovníctva a prírody. Krátka sonda do života diviačej zveri. V ktorom období života je voľne žijúca diviačia zver nebezpečná pre človeka, aké sú jej potravinové nároky. Magazín obsahuje príspevky o klasickom more a nechýba dobrá rada, v ktorej výskumný pracovník radí ako chrániť plodiny pred atakom diviakov.    

Tématika: Slovensko, živočíchy, divá zver, poľovníctvo, životné prostredie, výživa, ekológia, choroby, ochrana Signatúra: AF67/2008 AF67/2008a

 

Slovenský názov:

Hasme, čo nás páli!

Originálny názov:

Hasme, čo nás páli!

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1993

Anotácia:

Tromi etapami vystihuje film lesný požiar, následné zisťovanie škôd a určitú beznádej, ktorá v tretej etape vyúsťuje do snahy opätovne vrátiť život do požiarom zničených lesov. Zobrazuje biologické a technické aspekty odstraňovania následkov lesných požiarov.    

Tématika: 38, 57 Signatúra: AF 6/1994

 

Slovenský názov:

Hlavátka podunajská

Originálny názov:

Hlavátka podunajská

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

26

Rok:

1996

Anotácia:

Prírodovedný dokumentárny film o živote kráľovnej slovenských horských tokov - hlavátke podunajskej.    

Tématika: 13, 63, 66, 76 Signatúra: AF 16/1997

 

Slovenský názov:

Hnojenie roztokom dusičnanu amónneho

Originálny názov:

Nawoźenie roztworem seletzanomocznikowym

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

9

Rok:

1996

Anotácia:

Tento film oboznamuje s hnojením tekutými hnojivami, ktoré sa aplikuje vo forme postreku roztokom dusičnanu amónneho. Film sa tiež zameriava na prispôsobenie postrekovačov pre tento typ ošetrenia. Sú tiež zdôraznené výhody hnojenia roztokom dusičnanu amónneho pre životné prostredie a pre farmárov.    

Tématika: 24, 54, 69, 71, 83 Signatúra: AF 2/1997

 

Slovenský názov:

Hnojivo s postupným uvoľňovaním

Originálny názov:

Krajina:

Čína

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD DVD-CAM

Minutáž:

20

Rok:

2008

Anotácia:

Hnojivo s postupným uvoľňovaním (HsPU) je druh hnojiva, ktoré dlhodobo uvoľňuje v rovnakom množstve živiny vstrebávané plodinami, pomocou rozličných mechanizmov. Hnojivo má množstvo výhod a prvou z nich je zvyšovanie efektívnosti. Použitím HsPU sa redukuje množstvo hnojiva na jednu tretinu alebo na polovicu oproti obyčajnému hnojivu. Efektívne vplýva aj na neustále zvyšovanie kvality a výnosu plodín. Druhou výhodou je šetrenie energiou a ochrana životného prostredia. HsPU znižuje stratu plynov a vylúhovatenosť, ako aj účinnosť hnojiva. Po tretie, šetrí čas a námahu. Využitie hnojiva s regulovaným uvoľňovaním môže byť efektívne naplánované na obdobie rastu plodín. Uvoľňovanie živín je tak paralelné s príjmom a absorbciou živín plodinami. Hnojenie len jeden krát počas dozrievania tak viac vyhovuje potrebám plodín.     

Tématika: Poľnohospodárstvo, rastlinná výroba, hnojenie, hnojivo, životné prostredie, ochrana, pestovanie, živiny Signatúra: AF23/2009

 

Slovenský názov:

Hnojivo z termosky

Originálny názov:

Hnojivo z termosky

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1993

Anotácia:

Videosnímok o modernom prírodnom hnojive Biogamin, jeho výrobe a použití.    

Tématika: 24 Signatúra: AF 7/1993

 

Slovenský názov:

Hole Liptovskej Tepličky

Originálny názov:

Hole Liptovskej Tepličky

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1999

Anotácia:

Odborno-populárny film zobrazuje snahu o návrat k pôvodnej prírode v chránenej krajinnej oblasti Národný park Nízke Tatry.    

Tématika: 13, 66 Signatúra: AF 4/1999

 

Slovenský názov:

Horské a nížinné mokrade

Originálny názov:

Horské a nížinné mokradě

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

mini DV

Minutáž:

10

Rok:

2005

Anotácia:

Dokument z Videoatlasu našej prírody o horských a nížinných mokradiach informuje o histórii, súčasnosti a budúcnosti týchto ekosystémov a poukazuje na dôležitosť ich ochrany. Zdôrazňuje najmä ich význam pri kumulácii vody počas záplav a jej postupné uvoľňovanie v bez zrážkovom období.     

Tématika: 10, 13, 41, 76 Signatúra: AF 4/2006

 

Slovenský názov:

Hory a ľudia

Originálny názov:

Hory a lidé

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

DV cam

Minutáž:

10

Rok:

2003

Anotácia:

Film z cyklu Videoatlas naší přírody mapuje ekosystém hôr v Krkonošiach z hľadiska geologickej stavby, rôznorodosti biotopov a ich biodiverzity.    

Tématika: 6, 13, 83 Signatúra: AF 19/2005

 

Slovenský názov:

Hory, rastliny a živočíchy

Originálny názov:

Hory, rostliny a živočichové

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

10

Rok:

2003

Anotácia:

Film z cyklu Videoatlas naší přírody dokumentuje ekosystém hôr z hľadiska tzv. výškových horských pásiem. Divák sa okrem iného dozvie, ako priemerná teplota ovplyvňuje výskyt rastlín a živočíchov.     

Tématika: 12, 13, 34, 60, 83 Signatúra: AF 18/2005

 

Slovenský názov:

Hrdza listova a iné hrdze obilnín

Originálny názov:

Braunrost und andere Getreideroste

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV

Minutáž:

16

Rok:

2003

Anotácia:

Na príklade hrdze pšeničnej (Puccinia recondite f.sp. tritici) film ukazuje celý životný cyklus hrdze s použitím trojrozmerných počítačových animácií a skutočných záberov.    

Tématika: 60,709 Signatúra: AF 14/2003

 

Strana 9 z 39
  

Doplnkové informácie