Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 141 - 160 z 778

Slovenský názov:

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku

Originálny názov:

Ekologické poľnohospodárstvo na slovensku

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

30

Rok:

2000

Anotácia:

Videofilm vyrobený s podporou programu Phare ilustruje ekologický spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat v zmysle zákona o ekologickom poľnohospodárstve 224/98 – Spracovanie a výroba biopotravín.    

Tématika: 4, 7, 13, 56, 60, 82 Signatúra: AF 25/2001

 

Slovenský názov:

Ekologický chov hospodárskych zvierat

Originálny názov:

Ekologisk djurhallning

Krajina:

Švédsko

Jazyk:

švédsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1998

Anotácia:

Správna starostlivosť o dobytok je okrem organicky vypestovanej stravy to, čo je obzvlášť dôležité v ekologickej živočíšnej výrobe. Nie všetci ekologicky pracujúci farmári sa o dobytok správne starajú. Toto je veľmi dôležitý prvok pre konzumentov ekologických výrobkov a udržanie si dôvery je veľmi dôležité pre všetkých farmárov.    

Tématika: 4, 13, 19, 25, 56, 82 Signatúra: AF 22/1999

 

Slovenský názov:

Ekonomické spoločenstvá

Originálny názov:

Economy and communion meet

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

40

Rok:

2008

Anotácia:

Film je zameraný na inovačný ekonomický projekt, v ktorom podniky - mnohé z nich poľnohospodárske a na vidieku - dávajú potreby ľudskosti do svojho podnikateľského plánu. Dokument zavedie diváka do Brazílie, Chorvátska, na Filipíny, do Argentíny, Talianska, Srbska ... a ukazuje ako si niektorí zamestnanci a podnikatelia zarábajú denne na svoj chlieb a snažia sa vytvoriť podmienky pre spravodlivosť a mier.    

Tématika: Ekonomika, poľnohospodárstavo, farmárstvo, vidiek, sociológia, demografia Signatúra: AF64/2008 AF64/2008a

 

Slovenský názov:

Elektrická energia z biomasy

Originálny názov:

Elektrická energie z biomasy

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

34

Rok:

2003

Anotácia:

Dokument poukazuje na skleníkový efekt a uplatňovanie obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň upozorňuje na decentralizáciu výroby elektrickej energie. Jedným z riešení je jej výroby z biomasy.    

Tématika: 7, 15, 34, 83 Signatúra: AF 25/2004

 

Slovenský názov:

Eliminácia rozmnožovania hmyzu sterilizáciou

Originálny názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

špan.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

12

Rok:

2009

Anotácia:

Jeden zo spôsobov biologického boja proti škodcom je sterilizácia samčekov. Tie sa dochovajú v laboratóriu a po sterilizácii ich vypustia do voľnej prírody, kde sa pária so samičkami. Z takejto kopulácie však nevzíde potomstvo a populácia škodcu sa ďalej neznásobuje. Film názorne oboznamuje s celým postupom.    

Tématika: Biológia, škodcovia, sterilizácia, reprodukcia, laboratórne metódy Signatúra: AF36/2010

 

Slovenský názov:

Energetické rastliny

Originálny názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

18

Rok:

2009

Anotácia:

Film rozpráva o 2 energetických rastlináých: vŕbe a ozdobnici. Predstavuje založenie plantáže s vŕbami a tiež kombajnový zber výhonkov malých a veľkých rastlín. Oboznamuje tiež so zberom ozdobnice využívajúc vysokotlakový baliaci lis. Časť filmu je venovaná používaniu biomasy pre energetické účely. Diskutuje o nasledujäcich témach: kombinované spaľovanie uhlia a štiepok z vŕby, závody na výroby peliet, teplárne s kotlami na spaľovanie výhonkov ozdobnice. Prináša tiež testy a merania parametrov biomasy, ktoré sa vykonávali v laboratóriách.     

Tématika: Rastlinná výroba, rastlinstvo, rastliny, vŕba, ozdobnica, pestovanie, plantáže, biomasa, energia Signatúra: AF31/2010

 

Slovenský názov:

Energia z vodíka

Originálny názov:

Der Stoff aus dem die Zukunft ist – Energie aus Wasserstoff

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam VHS

Minutáž:

43

Rok:

2000

Anotácia:

Špecialisti na energetiku premýšľajú nad prelomom v energetike, ktorý by spočíval vo využívaní solárnych obnoviteľných zdrojov na výrobu sekundárnej suroviny - vodíka. Ako by to v praxi mohlo fungovať, ukazuje film na príklade gigantických solárnych elektrární v kalifornskej púšti Mojave. Elektrolýzou by sa dalo vyrobiť obrovské množstvo vodíka, z ktorého by sa podľa aktuálnej potreby získavala energia. Automobilka BMW chce už v krátkom čase ponúknuť trhu niekoľko tisíc automobilov na vodíkový pohon. Nemecko by sa mohlo stať priekopníkom v oblasti moderného zásobovania energiou, ktoré sa na jednej strane zakladá na vodíku a na druhej na efektívnej výrobe energie, ktorá je zlučiteľná so životným prostredím a so zväčšujúcim sa podielom na obnoviteľných zdrojoch.    

Tématika: 15, 42, 64, 71, 83 Signatúra: AF 10/2001

 

Slovenský názov:

Exotické plodiny: Alternatívy pre diverzifikáciu poľnohospodárstva

Originálny názov:

Cultivos Exóticos, alternativca para diversificar la agricultura

Krajina:

Mexico

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

29

Rok:

2003

Anotácia:

Film prináša skúsenosti výrobcov, ako aj potrebné technické informácie z oblasti pestovania plodín a vysádzania lesných rastlín ako teak, industrializovateľných plodín ako orelánik, záhradníckych plodín, napríklad tekvice malangy, havajskej papriky, čínskych uhoriek, ale aj ovocinárskych plodín – pitahaje, marakuje, rambutana a okrasných plodín ako palma comedor, palma bola, či divorastúce kukurice a zaratonie.     

Tématika: 38, 47, 60, 71, 80 Signatúra: AF 1/2004

 

Slovenský názov:

Fajčenie vraždiaci návyk

Originálny názov:

Fajčenie vraždiaci návyk

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

30

Rok:

2005

Anotácia:

Závislosť na tabaku je chronické recidivujúce ochorenie, skracujúce ľudský život v priemere o 15 rokov. Na Slovensku fajčí celá tretina populácie. SR pritom dostáva dotácie na pestovanie tabaku.    

Tématika: 22, 60, 66, 67 Signatúra: AF 8/2007

 

Slovenský názov:

Fajčiarska epidémia

Originálny názov:

A SMOKING EPIDEMIC

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

28

Rok:

2006

Anotácia:

Film z cyklu neskoré ponaučenie z včasných varovaní. Počas mnohých generácií sa tabakový priemysel usiloval presvedčiť milióny ľudí, že fajčenie je úžasné, sexy a úplne neškodné. Túto svoju úlohu vykonával dobre – každý deň ľudia na celom svete vyfajčia miliardy cigariet – rok čo rok. V skutočnosti ide o jednu z najúspešnejších reklamných kampaní v histórii a to takú, v ktorej boli rozhodujúci prvkom zavádzanie, zamlčovanie a prekrúcanie skutočností. Pretože počas viac ako 50 rokov bolo dobre známou skutočnosťou, že fajčenie spôsobuje rakovinu. Napriek poklesu spotreby tabaku v rozvojových krajinách celosvetová spotreba tabaku naďalej rastie. Fajčenie je stále jednou z najčastejších príčin úmrtia na svete a počet ľudí, ktorí zomierajú kvôli fajčeniu, je v súčasnosti viac ako štyri milióny ročne. Táto epidémia, ako fajčenie nazýva Svetová zdravotná organizácia, sa zrejme nikdy neskončí.    

Tématika: 22, 60, 61, 67 Signatúra: AF 20/2007d

 

Slovenský názov:

Fantastický príbeh výkalov

Originálny názov:

The fabulous story of poop - holy dung

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

51

Rok:

2008

Anotácia:

Jedna krava dokáže ročne vylúčiť 65 000 l výkalov. Toto dokazuje aké je vyprázdňovanie dôležité. Trus, defekát, fekálie, exkrementy, stolica...zvieracie výkaly sú značne nechutnou, nie obľúbenou témou rozhovorov... Takže vždy, keď to bude možné, použijeme navoňaný krycí názov - ruža. Vo svete zvierat nie je ruža iba kvetnatý hold včerajšiemu obedu. Môže privábiť jedlo, a dokonca prezradí, kto kde je ... Ale aj ľudia majú pre používanie tejto vzácnej hmoty dobrý čuch. A vynašli mnoho využití. Hnojivá, stavebný materiál, mydlo, kozmetické prípravky, káva ... zdá sa, že ich využitie nemá konca kraja. Tak sa k nám pripojte na tejto ceste za spoznaním ich arómy...    

Tématika: Živočíšna výroba, hovädzí dobytok, technológie, hnojivá, rekultivácia, vylučovanie Signatúra: AF49/2008 AF49/2008a

 

Slovenský názov:

Farbiarske rastliny

Originálny názov:

las plantas tintóreas

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

1998

Anotácia:

Oddávna farbili obyvatelia Španielska textilné látky farbiacimi rastlinami, ktoré rástli v ich okolí. Marinoel Bache sa snaží vo svojom dome v Triste opäť oživiť všetky techniky a poznatky týkajúce sa takéhoto farbenia. Film približuje, z ktorých rastlín sa získavali farby, a oboznamuje s pracovným postupom farbenia.    

Tématika: 60, 68, 71 Signatúra: AF 5/1998

 

Slovenský názov:

Farby a tvary Arboréta Křtiny a Řícmanice

Originálny názov:

Barvy a tvary arboreta Křtiny a Řísmanice

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

22

Rok:

2001

Anotácia:

Ohromujúcu krásu tvarov a farieb drevín počas štyroch ročných období, v druhových aj stanoviskových paralelách, je možné sledovať v arborétach Školského lesného podniku Masarykův les Křtiny Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne. Dokumentárny film oboznamuje s históriou křtinského a řícmanického arboréta aj s ich pôvabnými scenériami.     

Tématika: 10, 13, 38, 67, 80, 83 Signatúra: AF 17/2002

 

Slovenský názov:

Farby hovoria

Originálny názov:

Colour Talks

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

8

Rok:

2008

Anotácia:

Morské živočíchy menia farbu podľa toho ako chcú vyzerať. Komunikujú farbami a vzormi. V preplnenom sociálnom svete maskovania a zobrazenia morské živočíchy hovoria jazykom, ktorému nerozumieme. Film odhaľuje záhadu podvodných farieb a prináša pochopenie jazyka rýb.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, aquakultúra, etológia, pohoda zvierat, morské živočíchy, ryby Signatúra: AF6/2008 AF6/2008a

 

Slovenský názov:

Farmárska revue 08/14

Originálny názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

16

Rok:

2008

Anotácia:

Farmársky magazín o tom, ako využívať eurofondy a ako dobre gazdovať na poli, v záhradke i drobnochove. Magazín sa skladá z príspevkov o rakovine zemiakov, majstrovskom kanárikovi a eurofondoch - sektorovom operačnom programe, ktorý pomáha udržiavať lúky v národnom parku Poloniny.    

Tématika: Slovensko, rastlinná výroba, choroby, ochrana, zeleninárstvo, vtáctvo, chovateľstvo, ekonomika, EÚ Signatúra: AF68/2008 AF68/2008a

 

Slovenský názov:

Farmárska revue 08/24

Originálny názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2008

Anotácia:

Farmársky magazín o tom, ako využívať eurofondy a ako dobre gazdovať na poli, v záhradke i drobnochove. Magazín sa skladá z príspevkov o vrúbľovaní, o briketách vyrobených zo slamy, o komárňanskom holubovi a pestovaní pelargónií.    

Tématika: Slovensko, farmárstvo, EÚ, ekonomika, záhradkárstvo, rastlinná výroba, chovateľstvo, energetika Signatúra: AF68/2008 AF68/2008a

 

Slovenský názov:

Farmárska revue č. 1

Originálny názov:

Farmárska revue č. 1

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

13

Rok:

2007

Anotácia:

Seriál publicistických reportáží o živote slovenských farmárov v celom spektre ich činností. Prináša praktické rady pre malých aj veľkých gazdov a každého, kto by sa chcel venovať akémukoľvek chovu alebo pestovaniu. Toto vydanie radí ako získať dotáciu z eurofondov, približuje starostlivosť o šteňatá a pestovanie hlivy ustricovej    

Tématika: 19, 66 Signatúra: AF 21/2007

 

Slovenský názov:

Farmárska revue č. 13

Originálny názov:

Farmárska revue č. 13

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

13

Rok:

2007

Anotácia:

Farmárska revue č. 13    

Tématika: 17, 19, 25, 60, 66 Signatúra: AF 23/2007

 

Slovenský názov:

Farmárska revue č. 4

Originálny názov:

Farmárska revue č. 4

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2007

Anotácia:

Seriál publicistických reportáží o živote slovenských farmárov v celom spektre ich činností. Prináša praktické rady pre malých aj veľkých gazdov a každého, kto by sa chcel venovať akémukoľvek chovu alebo pestovaniu. Toto vydanie je venované pestovaniu „čučoriedok“ (brusnica chochlíkatá), mäsovým plemenám oviec a raíd, ako si v obchode vybrať zdravé potraviny.    

Tématika: 19, 46, 56, 60, 66, 82 Signatúra: AF 22/2007

 

Slovenský názov:

Fazuľa

Originálny názov:

los boliches

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

15

Rok:

1998

Anotácia:

Enbun je malá dedinka ležiaca na začiatku údolia Hecho. Stáročia sa tu pestuje výborná fazuľa, široko známa ako "boliches". Pestovanie, zber, sušenie a použitie tejto plodiny približuje aj dokumentárny film.    

Tématika: 60, 68 Signatúra: AF 5/1998

 

Strana 8 z 39
  

Doplnkové informácie