Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 101 - 120 z 778

Slovenský názov:

České rybnikárstvo - Život rybníka

Originálny názov:

České rybnikářství - Život rybníka

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1998

Anotácia:

Vedecký dokument o českom rybnikárstve. Jeho druhá časť oboznamuje s ekologickými pomermi rybníkov a predstavuje ich flóru a faunu.    

Tématika: 10, 13, 63 Signatúra: AF 3/1999

 

Slovenský názov:

České rybnikárstvo – Tradícia

Originálny názov:

České rybnikářství - Tradice

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1998

Anotácia:

Vedecký dokument o českom rybnikárstve. Jeho prvá časť oboznamuje s tradíciami tejto činnosti.    

Tématika: 10, 63 Signatúra: AF 3/1999

 

Slovenský názov:

Čičovské mŕtve rameno

Originálny názov:

Čičovské mŕtve rameno

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

26

Rok:

1998

Anotácia:

Film zobrazuje národnú prírodnú rezerváciu v celom dunajskom ekosystéme s dôrazom na porovnanie stavu fauny a flóry v priebehu rokov.    

Tématika: 13, 76 Signatúra: AF 18/1999

 

Slovenský názov:

Čierna zver

Originálny názov:

Čierna zver

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

2001

Anotácia:

Diviak lesný je na Slovensku významnou poľovnou zverou. Starší poľovníci ho nazývajú aj čiernou zverou. Vie sa dobre prispôsobiť antropizovanej krajine. Videofilm zachytáva život jednej diviačej čriedy.    

Tématika: 12, 16, 38, 66 Signatúra: AF 18/2003

 

Slovenský názov:

Čipy na poli: ďalšia agrárna revolúcia

Originálny názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

29

Rok:

2009

Anotácia:

Obrovský kombajn ide precízne rovno ako šnúra po línii k horizontu. Stroj je riadený počítačom, vedľa na poli sa v riadkoch mihajú malé poľné roboty a odstraňujú z poľa burinu. Na okraji poľa stoja nákladné autá. Vozidlá sú poháňané vodíkom, ktorý je vyrábaný prúdom zo solárnych kolektorov na statku. Roľník to všetko riadi počítačom v kancelárii. Z farmy sa stala plnoautomatická potravinová fabrika. Farma budúcnosti by mala vyrábať výnosnejšie, pretože už dnes sa roľníci nachádzajú v tvrdom konkurenčnom boji na globálnom trhu.    

Tématika: Poľnohosopdárstvo, rastlinná výroba, mechanizmy, technológie, farmárstvo, ekonomika, demografia Signatúra: AF17/2010

 

Slovenský názov:

Človek a ošípaná - príbeh v šiestich kapitolách

Originálny názov:

Mensch und Schwein – Eine Geschichte in sechs Kapiteln

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

8

Rok:

1995

Anotácia:

V Nemecku neprejde ani deň bez toho, aby ľudia nekonzumovali bravčové mäso. Príspevok s názvom "Človek a bravčovina", ktorý bol pôvodne vytvorený pre časopis "Markt" (WDR), je venovaný ekologickým škodám spôsobeným intenzívnou živočíšnou výrobou, prezentuje však i možnú a rozumnú alternatívu, ktorú však konzumenti neprijímajú.    

Tématika: 13, 42, 45, 56, 79, 82 Signatúra: AF 15/1996

 

Slovenský názov:

Čo majú rakety spoločné s veľkými rybami

Originálny názov:

Fischerei 3: Was Raketen mit grossen Fishen zu tun haben

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

5

Rok:

2004

Anotácia:

O zmysle a úžitku letov do vesmíru s ľudskou posádkou sa diskutuje vášnivo. Ale pre ryby z pobrežia Floridy je americká kozmonautika v každom prípade osožná. Od roku 1962 je totiž okolie kozmodrómu Cape Canaveral uzavretou zónou, aby sa zabezpečila bezpečnosť štartov rakiet, z čoho profitujú zvieratá, žijúce v mori a močiaroch okolo Cape.     

Tématika: 12, 13, 67, 76, 83 Signatúra: AF 40/2004

 

Slovenský názov:

Dar pre Efraina

Originálny názov:

LEGACY FOR EFRAIN

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1995

Anotácia:

Zo svahov Ánd v Bolívii po Vražedné polia v Kamboži a malé farmy v Apalačských vrchov, nachádzajú strádajúce rodiny novú nádej – a to v podobe zvierat. Dobytok ako kozy, kravy, vodné byvoly a lamy hrajú podstatnú úlohu pri plnení potrieb ľudí na celom svete. Poskytujú obživu a veľmi potrebný príjem. Film ukazuje najlepším možným spôsobom dosiahnutý pokrok: rodiny a spoločenstvá pracujú v partnerstve, aby pomohli deťom zdravo a plnohodnotne žiť, podporili rodiny a starali sa pôdu.     

Tématika: 11, 25, 36, 37, 63, 67, 82 Signatúra: AF 4/2003

 

Slovenský názov:

Darfúr - zem, vietor, oheň

Originálny názov:

Earth report: Darfur- earth, wind and fire

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

23

Rok:

2005

Anotácia:

Za frontovou líniou v Darfúre, v oblastiach kontrolovanými rebelami, má možnosť divák skúmať súvislosť medzi súčasnou krízou v Darfúre a postupným zhoršovaním životného prostredia.    

Tématika: Životné prostredie, sociológia, demografia, kríza Signatúra: AF53/2008 AF53/2008a

 

Slovenský názov:

Dehtář

Originálny názov:

Dehtář

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

2000

Anotácia:

Rybárstvo patrí k najstarším povolaniam človeka. Má v sebe kus poézie, ale aj veľa úskalí. Jesenný výlov rybníka je veľké divadlo pre zvedavcov. 220 hektárová vodná nádrž Dehtář začína vydávať svoje bohatstvo. Cieľom videofilmu je poukázať na závislosť človeka - rybára od prírody a jej darov.    

Tématika: 63, 67, 76 Signatúra: AF 31/2001

 

Slovenský názov:

Deň na salaši

Originálny názov:

DEŇ NA SALAŠI

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

bez komentára

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

15

Rok:

1996

Anotácia:

Lyrický dokument bez komentovaného sprievodu o tradičnom salašníckom spôsobe chovu oviec a spracovaní ich produktov.    

Tématika: 19, 46, 48, 66, 82 Signatúra: AF 12/1997

 

Slovenský názov:

Deväť a pol: Voda

Originálny názov:

Neuneinhalb: Wasser

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

10

Rok:

2007

Anotácia:

Relácia Deväť a pol prináša aktuálne správy. Z obrovskej záplavy správ si Grsa Dankwerth vyberá jednu tému, na ktorú si podobnejšie posvieti. V Nemecku tečú litre vody z vodovodného kohútika, ale v niektorých krajinách je čistá pitná voda veľmi vzácna. Obyvatelia v hospodársky rozvinutých krajinách otočia kohútikom a voda tečie- ako dlho chcú. Nie je tomu tak všade, v iných krajinách je čistej pitnej vody taký nedostatok, že je vzácna ako zlato. Preto je každoročne vyhlásený svetový deň vody, počas ktorého experti diskutujú o tomto probléme. Platí totiž, že bez vody nie je nič!    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, potravinárstvo, sociológia, demografia Signatúra: AF32/2008 AF32/2008a

 

Slovenský názov:

Deväťapol: Dažďový prales 1

Originálny názov:

Neuneinhalb: Regenwald 1

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

11

Rok:

2008

Anotácia:

Každé nedeľné predpoludnie vysvetľuje relácia Deväťapol aktuálnu tému tak, že ju pochopia aj dospelí. Z obrovskej záplavy správ týždňa si Gesa Dankwerth a Mertin Butter vyberú tému a podrobne ju preskúmajú pod lupou. Nolberto má 13 rokov a patrí do kmeňa Awá Indiánov. Žije so svojou rodinou uprostred dažďového pralesa v Ekvádore. Malin ich tam navštívila a zistila, ako žijú Awá Indiáni v džungli. Kde chodé Nolberto do školy, či má vlastnú izbu a čo dostane na stôl na obed. Okrem toho sa dozvieme, prečo je Nolbertov domov ohrozený.    

Tématika: Ekvádor, dažďový prales, Indiáni, demografia, sociológia, džunľa, bieda, životné podmienky Signatúra: AF20/2009

 

Slovenský názov:

Diagnóza pomocou rýľa

Originálny názov:

Spade diagnosis

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

16

Rok:

1990

Anotácia:

Znalosť pôdnej štruktúry a profilov ovplyvňujú hnojenie, úrodnosť pôdy a výnosy.    

Tématika: 58 Signatúra: AF 3/1991

 

Slovenský názov:

Diera v oblohe

Originálny názov:

THE HOLE IN THE SKY

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

28

Rok:

2006

Anotácia:

Film z cyklu Neskoré ponaučenie z včasných varovaní. Snaha o získanie nových chemických zlúčenín sa vždy javila ako fascinujúca výprava a chemický vynález predstavoval niekoľko významných technologických krokov vpred – aj keď nie bez nepredvídateľných a hrozných následkov. Už v roku 1974 dvaja americkí vedci publikovali teóriu, ktorá tvrdila, že očividne škodlivé plyny, používané v chladničkách a sprejoch, ničia ochrannú a krehkú ozónovú vrstvu v atmosfére. Ak by sa táto teória ukázala ako pravdivá, neznamenalo by to iba podstatné zvýšenie počtu tých, ktorí ochorejú na rakovinu kože, ale má tiež nezmerateľné dôsledky pre výrobu potravín. Takže počas niekoľkých rokov sa vedci na celom svete snažili o získanie dôkazu o platnosti tejto teórie – ale bez úspechu. Predsa však, ak by sa preukázala táto teória, ľudstvo by bolo postavené ešte pred ďalšieu fatálnu dilemu. Ako by sme mali reagovať na také upozornenie, ktoré bolo doposiaľ hlavne teoretické?    

Tématika: 22, 28, 34,56,61, 71, 83 Signatúra: AF 20/2007/e

 

Slovenský názov:

Dipól

Originálny názov:

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

2009

Anotácia:

Dipól je skutočný príbeh ochrany prírody zo súostrovia Pulau Banyak. Nachádza sa južne od územia Aceh indonézskeho ostrova Sumatra. Koralové útesy boli zničené: museli najprv čeliť ničivej sile tsunami v r. 2005 a o 3 mesiace neskôr boli ostrovy zasiahnuté zemetrasením so silou 8,8 na Richterovej stupnici. Celé súostrovie sa vychýlilo. Pomoc ponúkla Svetová banka. Hradila rekonštrukciu ciest. Veľká časť súostrovia je stále v stave, v akom ho zanechalo zemetrasenie v r. 2006. Ostrovy so svojou zeleňou a bielymi pieskovými plážami pripomínajú raj. Na ostrove Bangkaru nájdete najväčšiu pláž celej oblasti Aceh a Sumatra, kde prichádzajú korytnačky klásť vajcia. Zabezpečený je vzdelávací program v angličtine a pamútá sa na turizmus.    

Tématika: Indonézia, Sumatra, príroda, katastrofy, koraly, demografia, sociológia, turizmus, ochrana prírody Signatúra: AF30/2010

 

Slovenský názov:

Divo rastúca ryža

Originálny názov:

THE WILD RICE

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS, Betacam

Minutáž:

12

Rok:

1996

Anotácia:

Ryža, ktorú jeme, pochádza z viacerých krajín: Thajska, Japonska, Indie, ale divo rastúca sa nachádza aj v Kanade. Voľne už stáročia rastie v jazerách v Manitobe a v Ontariu, ale až v posledných dvadsiatich rokoch je tu začali systematicky zberať. Dnes sa dokonca pestuje v Saskatchewane - približne 1,5 milióna kilogramov ročne. Ide na odbyt, pretože ľudia žiadajú zdravú a prirodzenú stravu.    

Tématika: 56, 60, 76, 79 Signatúra: AF 19/1996

 

Slovenský názov:

Divočina v Budapešti

Originálny názov:

Budapest vadon

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

maďarsky, anglické titulky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

34

Rok:

2006

Anotácia:

Aké je to žiť v Budapešti? Odpoveď na túto otázku sa nachádza veľmi ťažko. No len ak sa pýtate ľudí? Ak vezmeme do úvahy každého tvora, všetkých obyvateľov tohto krásneho mesta – malých aj veľkých, zistíme, že ľudia predstavujú len drobnú menšinu. ˇ4i sa nám to páči alebo nie, počty ľudí prevyšujú iné tvory. V tomto meste žijú stvoky utajených cicavcov, tisícky plachých vtákov, milióny prispôsobivých bezstavovcov, stále zelené rastliny a miliardy záhadných mikróbov všetkých možných druhov. Títo sa tiež radia medzi Budapešťanov. A na Vašu otázku všetci svorne odpovedia: Je to ohromná zábava!    

Tématika: 6, 12,13, 39, 40, 60, 67, 77, 83 Signatúra: AF 25/2007

 

Slovenský názov:

Dnešné Japonsko

Originálny názov:

Dnešní Japonsko

Krajina:

Japonsko

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

15

Rok:

1996

Anotácia:

Film z cyklu Dnešné Japonsko, zameraného na ekonomiku japonskej rodiny, sa zaoberá najtradičnejšou potravou Japoncov - ryžou, ktorej spotreba však dnes v krajine klesá. Japonská ryža je pritom najdrahšia na svete, čo je spôsobené uzavretosťou poľnohospodárskeho sektoru. Druhou najdôležitejšou potravou sú ryby.    

Tématika: 14, 33, 54, 56, 60, 63, 67, 79 Signatúra: AF 26/1997

 

Slovenský názov:

Dobrodružstvo antibiotík-Mikróby vracajú úder

Originálny názov:

The antibiotic adventure-The microbes strike back

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

franc.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

53

Rok:

2008

Anotácia:

Vďaka antibiotikám stále odolnejšie baktérie pokračujú vo svojom nemilosrdnom dobývaní sveta. Kým si ľudské bytosti uvedomia ako funguje obranyschopnosť a prenos génov, bude už neskoro. Film "Dobrodružstvo antibiotík" zachytáva jeden z najzaujímavejších príbehov večného boja človeka s mikróbami. Pri zmene pozornosti z ľudskej poločnosti na spoločnosť mikróbov popisuje film útoky, odvety a protiútoky vedené s pomocou enzýmov a molekulýrnych púmp vyvinutých oboma bojujúcimi stranami za účelom zmariť vojnové úsilia ich protivníka.    

Tématika: Mikrobiológia, baktérie, choroby ľudí a zvierat, sociológia, demografia Signatúra: AF58/2008 AF58/2008a

 

Strana 6 z 39
  

Doplnkové informácie