Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 41 - 60 z 778

Slovenský názov:

Biologická ochrana bavlníka

Originálny názov:

Enimigos naturales delas plagas

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Beta

Minutáž:

Rok:

Anotácia:

Bez komentára nie je v katalógu.    

Tématika: 7, 58, 60, 70 Signatúra: AF 32/2002

 

Slovenský názov:

Biologická ochrana kľukvy

Originálny názov:

La Semaine Verte: La canneberrge

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

18

Rok:

2000

Anotácia:

Produkcia kľukvy je v Kanade v plnom prúde. Metódy pestovania takzvanej biologickej kľukvy sú síce zložitejšie ako pri tradičnom pestovaní, ale patrí im budúcnosť. Film dokumentuje, ako sa dá biologickými prostriedkami chrániť táto pre Kanadu významná rastlina.    

Tématika: 4, 7, 56, 60, 64, 71 Signatúra: AF 37/2001

 

Slovenský názov:

Biologická ochrana rajčiakov proti škodcom

Originálny názov:

–-

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

1993

Anotácia:

Film ukazuje na najdôležitejších škodcov a ich charakteristické symptómy v pestovaní paradajok v skleníku. poukazuje i na priaznivo pôsobiaci hmyz (parazity a predátori), na najdôležitejšie prvky ich vývoja a činnosti.    

Tématika: 4, 23, 60, 70, 81 Signatúra: AF 4/1994, a

 

Slovenský názov:

Biologická ochrana rastlín

Originálny názov:

Biologická ochrana rostlin

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

1993

Anotácia:

Program o využití alternatívnych metód ochrany rastlín. Oboznamuje s jednotlivými škodcami a ich predátormi, využiteľnými v biologickom boji.    

Tématika: 4, 58 Signatúra: AF 6/1995

 

Slovenský názov:

Biologická ochrana rastlín

Originálny názov:

El arte de enfermar a las plagas: Control biologico

Krajina:

Mexiko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

9

Rok:

2003

Anotácia:

Pre človeka je cudzopasníkom akýkoľvek organizmus, ktorý napáda rastliny, o ktoré sa stará. Imitujúc biologickú kontrolu v prírode sa používajú proti týmto cudzopasníkom ich prirodzení nepriatelia – organizmy, ktoré spôsobia ich ochorenie alebo ich napádajú. Výskumníci v oblasti rastlinných a živočíšnych vied využívajú pri svojej práci na Universidad de Colima tento prírodný princíp a prispievajú tak k ochrane životného prostredia pri súčasnom dosahovaní vysokej úrody najkvalitnejších plodín pre výživu obyvateľstva.     

Tématika: 7, 56, 60, 64, 79, 83 Signatúra: AF 29/2004

 

Slovenský názov:

Biologická stratégia patogénov repy

Originálny názov:

Wurzelfäulen – Biologische strategien von Fäulnis-Erragern

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

10

Rok:

2005

Anotácia:

Medzi pôdne patogénny, ktoré spôsobujú hnitie cukrovej repy patria Rhizoctopia solani, Fusarium oxysporum a Aphanomyces cochlioides. Na využitie energie uchovanej v cukrovej repe preberajú tieto patogénny rôzne stratégie. Rhizoctopia solani sa špezializuje na infekčné štruktúry, Fusarium oxysporum uvoľňuje toxíny, ktoré podporujú hubový rast v rámci vaskulárneho systému repy, a spôsob infekcie Aphanomyces cochlioides je charakterizovaný fenáciou samohybných zoospór. Rôzne biologické stratégie sú podrobne zobrazené, s následným zameraním na metódy riadenia agronomického ochorenia vrátane rezistencie rastlín.     

Tématika: 54, 58, 60, 81 Signatúra: AF 11/2006

 

Slovenský názov:

Biologický boj o citrusy

Originálny názov:

Lucha biologica en citricos

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

UMATIC-H

Minutáž:

22

Rok:

1995

Anotácia:

V roku 1993 sa v Španielsku objavila choroba citrusov, ktorú spôsobuje motýľ Phyllocnistis citrella. To prinútilo pestovateľov zaoberať sa problémom komplexnejšej liečby. Opisuje spôsoby biologickej kontroly a boja pomocou prirodzených nepriateľov, ktoré nezaťažujú ekosystém.    

Tématika: 4, 9, 58, 68 Signatúra: AF 22/1995

 

Slovenský názov:

Biologický boj proti škodcovi borovíc

Originálny názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

20

Rok:

2010

Anotácia:

Účinná ochrana proti chrobákovi Bursaphelenchus xilophilus - škodcovi borovíc, ale aj proti ďalším škodcom dreva, je pomocou hlístovcov, ktoré na nich parazitujú a likvidujú ich.    

Tématika: Lesníctvo, lesy, borovice, hmyz, škodca, biologický boj Signatúra: AF4/2010

 

Slovenský názov:

Biomasa ako palivo

Originálny názov:

Energie pro 21. století, 4. díl: Biomasa, aneb odpady jeho palivo

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

2000

Anotácia:

Stohy nevyužitej slamy, pomaly hnijúce na poliach, haldy vetiev, kmienkov a kôry, znečisťujúcich les po ťažbe dreva a mnoho ďalšieho spáliteľného odpadu kdekoľvek v ČR - to sú zdroje nevyužitej energie. Na príkladoch zo zahraničia film približuje spôsoby, akými sa rôzne druhy biomasy spracúvajú alebo priamo využívajú na vykurovanie alebo výrobu elektrickej energie. Divák sa oboznámi aj s niektorými príkladmi spaľovania biomasy.    

Tématika: 7, 10, 14, 15, 38, 60 Signatúra: AF 28/2001

 

Slovenský názov:

Biomasa na vykurovanie dedín a miest

Originálny názov:

Biomasa pro vytápění v obcích a městech

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

30

Rok:

2002

Anotácia:

Využitie biomasy má v súčasnosti obrovské rezervy, čo sa v budúcnosti musí zmeniť. Bude to nevyhnutné nielen kvôli zvyšujúcim sa cenám za fosílne palivá, ale aj kvôli tomu, že ide o obnoviteľný zdroj energie. Bystřice nad Perštejnem je v súčasnosti najväčšou spaľovňou biomasy v Českej republike.     

Tématika: 10, 15, 60 Signatúra: AF 19/2003

 

Slovenský názov:

Biomasa – živá energia

Originálny názov:

Energie pro 21. století, 4. díl: Biomasa, aneb odpady jeho palivo

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

21

Rok:

1995

Anotácia:

Program sa zaoberá energetickým využitím biomasy, najmä odpadov rastlinného a živočíšneho pôvodu z domácich ekologických zdrojov. Uvádza rôzne technológie a konkrétne príklady z praxe. Zdôrazňuje ekologický a ekonomický význam využitia biomasy.    

Tématika: 13, 14, 60 Signatúra: AF 28/1996

 

Slovenský názov:

Biomes: Listnatý les mierneho pásma

Originálny názov:

BIOMES: TEMPERATE DECIDUOUS FOREST

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

13

Rok:

1989

Anotácia:

Dokumentárny film ukazuje, ako rozličné druhy listnatých stromov ovplyvňujú vrstvu bylín pod nimi a zvieratá, ktoré závisia jedno na druhom čo sa týka potravy a prístrešku.    

Tématika: 13, 38 Signatúra: AF 1/1991

 

Slovenský názov:

Bionafta - výroba a použitie

Originálny názov:

Bionafta - výroba a užití

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1994

Anotácia:

Program je venovaný výrobe a možnostiam využitia bionafty v Českej republike.    

Tématika: 4, 7, 71 Signatúra: AF 7/1995

 

Slovenský názov:

Bioorganické poľnohospodárstvo v Stredomorí

Originálny názov:

mediterranean bio-organic agruculture

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

40

Rok:

2000

Anotácia:

Film dokumentuje rozvoj bioorganického poľnohospodárstva v Stredomorí. Oboznamuje s rôznymi pestovateľskými postupmi, ktoré sú nielen v súlade s bioorganickým hospodárením na pôde, ale nemajú na životné prostredie negatívny vplyv.    

Tématika: 4, 8, 13, 54, 58, 60, 83 Signatúra: AF 11/2001

 

Slovenský názov:

Biopalivo z repky

Originálny názov:

Biopalivo z rzepaku

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

DV-mini

Minutáž:

14

Rok:

2003

Anotácia:

Film predstavuje možnosť produkcie paliva z repky olejnatej využívaním poľských surovín. Prezentuje a hovorí o všeobecnej schéme produkcie biopalív. V prvej časti filmu je prezentovaný proces výroby biopaliva v rámci uzavretého cyklu na základe príkladu malého závodu, ktorého denná produkcia dosahuje niekoľko stoviek litrov. V druhej časti filmu je zdôraznený problém správneho zberu a skladovania vhodného množstva surovín (repky olejnatej). Takisto ukazuje moderné systémy skladovania repky olejky, závody na lisovanie oleja technologické linky na čiastočnú rafináciu ako aj esterifikačný závod, kde sa produkuje biopalivo    

Tématika: 7, 15, 44, 60, 71 Signatúra: AF 43/2004

 

Slovenský názov:

Bioplyn namiesto zemného plynu – domáca energia od roľníkov

Originálny názov:

Biogas

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

9

Rok:

2007

Anotácia:

Veľká šanca – a pestovanie energetických rastlín je iba v začiatkoch. Profesor Zeddies z univerzity v Hohenheime ukazuje cirok, ktorý poskytuje o 50 % viac bioplynu ako kukurica. Roľníci čakali už iba na takéto rastliny. Firma Schmack Biogas v bavorskom Schwandorfe prednedávnom zdvojnásobil počet svojich zamestnancov na 350. Majiteľ Ulrich Schmack pred dvanástimi rokmi postavil prvé zariadenie na výrobu bioplynu – dnes vyváža až po USA, je lídrom v technológii výroby bioplynu.    

Tématika: 7, 15, 42, 60, 67 Signatúra: AF 16/2007

 

Slovenský názov:

Biosferická rezervácia Montseny

Originálny názov:

Monstseny Reserva de la Biosfera

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2007

Anotácia:

Pohorie Montseny sa nachádza 50 km severne od Barcelony a 20 km od Stredozemného mora. V r. 1978 UNESCO ho vyhlásilo za biosferickú rezerváciu.    

Tématika: Stredomoerie, UNESCO, životné prostredie, prírodné rezervácie, ekológia, ekosystémy, biotopy Signatúra: AF2/2008 AF2/208a

 

Slovenský názov:

Biotechniky v chove zveri

Originálny názov:

Biotechniky v chove zveri

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

26

Rok:

2004

Anotácia:

Úlohou pracovníkov štátnych lesov TANAPu a Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach je v súčasnosti očistiť genofond jeleňa karpatského od znakov, ktoré sa dostali do populácie na prelome 19. 20. storočia, introdukovaním sibírskych maralov a amerických wapiti. Len komplexná a cielená starostlivosť môže zabezpečiť dobrý kondičný a zdravotný stav, reprodukciu a vysoký prírastok zveri. Práve metódami takejto starostlivosti a selektívnym výberom jedincov pre ďalší chov sa zaoberá aj Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre. Film oboznamuje aj s vplyvom zveri na životné prostredie, napríklad na škody spôsobené ohryzom a spôsobmi prevencie.     

Tématika: 7, 12, 16, 29, 66, 78, 83 Signatúra: AF 18/2004a

 

Slovenský názov:

Biotechniky v reprodukcii hospodárskych zvierat

Originálny názov:

Biotechniques in the reproduction of farm animals

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

23

Rok:

2000

Anotácia:

Pri súčasnej intenzívnej veľkovýrobe nie je možné spoliehať sa na prirodzené rozmnožovanie zvierat. Biotechniky v reprodukcii hospodárskych zvierat sú jedinou možnou alternatívou a zárukou, že do chovu sa dostávajú len jedince s požadovanými vlastnosťami.    

Tématika: 7, 66 Signatúra: AF 5/2000

 

Slovenský názov:

Boj proti BSE

Originálny názov:

FIGHT AGAINST BSE

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

21

Rok:

2005

Anotácia:

Keďže výskyt BSE je značne rozšírený a miera úmrtnosti je 100%, film sa zameriava na možné preventívne opatrenia proti BSE a vysvetľuje ako sa BSE prenáša.     

Tématika: 22, 25, 74, 82 Signatúra: AF 32/2006

 

Strana 3 z 39
  

Doplnkové informácie