Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 21 - 40 z 778

Slovenský názov:

Arabské púšte: Večné prínosy a problémy vysušovania

Originálny názov:

THE ARABIAN DESERTS: THE EVERLASTING GIVING AND THE CHALLENGE OF DESERTIRFICATION

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

MiniDV

Minutáž:

30

Rok:

2007

Anotácia:

Film je skromným príspevkom púštnym priestorom, ktoré tvoria viac ako 90 % povrchu arabských krajín, kde žilo a žije množstvo ľudí ponúkajúcich svoje večné dary matke zeme a celému ľudstvu. Film bol filmovaný na púšťach a stepiach 7 krajín v regióne. Je smutný, ale s optimistickou básňou vyzývajúcou ľudstvo o spojenú snahu bojovať proti vysušovaniu, obnovu prírodného ekosystému na celosvetovej úrovni.    

Tématika: 8, 13, 83 Signatúra: AF 47/2007

 

Slovenský názov:

Aranžovanie zo suchých rastlín

Originálny názov:

kompozycje z suchych roślin

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1998

Anotácia:

Kompozície zo sušených kvetov sú vhodné na dekoráciu príbytkov a kancelárií nezávisle od ročného obdobia. Film ukazuje, ako sa tieto kompozície dajú zhotoviť doma pri využití rôznych foriem architektúry.    

Tématika: 60 Signatúra: AF 18/1998

 

Slovenský názov:

Bača Jano Červeň

Originálny názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

24

Rok:

2008

Anotácia:

Od stredoveku patrí chov oviec na salašoch neodmysliteľne ku koloritu horskej krajiny Slovenska. Romantika alebo tvrdá realita? Dokument. film o sile prírody, pokore, úcte k tradíciám, ale hlavne o človeku a jeho práci v premenách času.    

Tématika: Slovensko, živočíšna výroba, ovčiarstvo, ovce, pasienkový chov, životné prostredie, demografia Signatúra: AF70/2008 AF70/2008a

 

Slovenský názov:

Banánové vojny

Originálny názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

53

Rok:

2008

Anotácia:

Ovocie, ktoré zač. 20. storočia sotva kto poznal, dnes je najkonzumnejším a najpestovanejším ovocím na svete. Banán. Aj najvyvážanejším? Znovu: hovoríme o banáne s ročnou produkciou 13 mil. ton za 6 miliárd dolárov. Film rozpráva o hospodárskom konflikte, ktorý mal trvať viac ako 100 rokov. Príbeh "Banánové vojny" je hĺbkovou analýzou skutočnosti. Súčasné vyšetrovanie na zemi vrhá svetlo na dôsledky rozhodnutí technokratov, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú každodenný život ľudí, ktorých prežitie závisí od pestovania banánov. Archívne zábery dávajú súčasné konflikty do historického kontextu. Film odhaľuje fungovanie a dôsledky medzin. obchodu, ktoré viedli k tomu, čo dnes poznáme ako globalizáciu.    

Tématika: Rastlinstvo, ovocie, banány, pestovanie, produkcia, demografia, obchod, globalizácia Signatúra: AF51/2010

 

Slovenský názov:

Banka semien

Originálny názov:

Krajina:

Švajčiarsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

86

Rok:

2009

Anotácia:

V nórskom meste sa stretli politici z celého sveta, aby oslávili otvorenie prvej svetovej banky semien. Trezor bude uchovávať 4,5 mil. vzoriek semien a zabezpečí neprerušenú existenciu biodiverzity. Vo filme budeme počuť vedcov, ktorí sú za týmto ambicióznym projektom a preskúmame realitu boja proti hladu.     

Tématika: Rastlinná výroba, rastliny, semená, biodiverzita, potravinárstvo, potravinová bezpečnosť, potravinové plodiny Signatúra: AF2/2010

 

Slovenský názov:

Bezpečne s pesticídmi

Originálny názov:

AFETY IN THE USAE OF PESTICIDES

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

20

Rok:

1994

Anotácia:

Bezpečnostné pravidlá pre používanie a aplikáciu pesticídov v poľnohospodárstve. Environmentálne ťažkosti spôsobené používaním pesticídov.    

Tématika: 13, 49, 60 Signatúra: AF 3/1994

 

Slovenský názov:

Bezpečnejšie poľnohospodárstvo s integrovaným bojom proti škodcom

Originálny názov:

SAFER AGRICULTURE WITH INTEGRATED PEST MANAGEMENT

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, Betacam

Minutáž:

11

Rok:

1993

Anotácia:

Naše životné prostredie a ekosystém , v ktorom žijeme, sú veľmi dôležité a my ich musíme ochrániť. Poľnohospodárstvo môžeme urobiť bezpečnejšie využitím určitých metód, ako aj integrovaný boj proti škodcom. „1993“ - Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SR    

Tématika: 13, 54 Signatúra: AF 3/1993

 

Slovenský názov:

Bezpečnosť osôb při hasení lesných požiarov

Originálny názov:

NEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL EN LA EXTINCIOÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

C UMATIC

Minutáž:

15

Rok:

1992

Anotácia:

Didaktický dokument, ktorý vysvetľuje bezpečnosť osôb pri hasení lesných požiarov.    

Tématika: 38, 57 Signatúra: AF 4/1993

 

Slovenský názov:

Bezpečnosť práce pri hnojení a ochrane rastlín

Originálny názov:

Ochrana róstlin i nawozenie

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

15

Rok:

1994

Anotácia:

Videoprogram oboznamuje so základnými zásadami dodržiavania bezpečnosti práce při práci s poľnohospodárskymi mechanizačnými prostriedkami, agrochemikáliami – najmä při ich aplikácii.    

Tématika: 28,58 Signatúra: AF 26/1995

 

Slovenský názov:

Bezpečnosť práce pri ochrane rastlín

Originálny názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Film oboznamuje s bezpečnou aplikáciou produktov určených na ochranu obila a ochranným oblečením určeným na všetky typy ich aplikácie.    

Tématika: 60, 69 Signatúra: AF 2/1994

 

Slovenský názov:

Bezpečnosť práce v poľnohospodárstve: Prevádzkovanie poľnohospodárskych strojov a nástrojov

Originálny názov:

Uzytkowanie maszyn i narzedzi do prac polowych

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

1994

Anotácia:

Inštruktážny film o príčinách nehôd v poľnohospodárstve a doporučenia, ktorých dodržiavaním sa stáva práca s poľnohospodárskymi strojmi a nástrojmi bezpečnejšia.    

Tématika: 53, 68 Signatúra: AF 5/1995

 

Slovenský názov:

Bhután - Hľadanie šťastia

Originálny názov:

Bhután - Hľadanie šťastia

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

33

Rok:

2008

Anotácia:

Hovorí sa, že na Bhután zabudli ľudia, ale nikdy nie bohovia. Starodávne horské kráľovstvo učupené medzi indickým Assámom a čínskym Tibetom domorodci nazývajú po svojom-Zem hrmiaceho draka. Putovanie zabudnutou krajinou, v ktorej ľudia uctievajú všetko živé, je rozprávaním o šťastí. Vnútorný pokoj tu je cennejší než zhon za mtériou sveta a harmónia s prírodou sú všetkému nadradené princípy. Dobrý kráľ sa stará o blaho poddaných. Namiesto hrubého domáceho produktu presadzuje hrubé domáce šťastie. Je to akoby rozprávkový svet. Malé himalájske kráľovstvo si totiž v krehkom ponímaní šťastia zvolilo zvláštnu cestu. Možno, že správnu. Zatiaľ...    

Tématika: India, Čína, demografia, sociológia, životné prostredie, krajina, prírodné podmienky Signatúra: AF15/2009

 

Slovenský názov:

Biele Kordilliery, rieky z ľadu

Originálny názov:

Cordillere Blanche, les Rivieres de Glace

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

52

Rok:

2003

Anotácia:

Už od nepamäti boli obyvatelia andských údolí a pobrežia Pacifiku v Peru závislí na zdrojoch vody, pochádzajúcich z ľadovcov v Kordillierach, ktoré kompenzovali nedostatok zrážok v období sucha. Dnes sa však objavuje zaujímavý paradox: klimatickým otepľovaním sa ľadovce – početné ale malé – rýchlo topia a to tempom, ktoré spôsobuje ich miznutie v relatívne krátkom čase. Toto roztápanie predstavuje skutočné nebezpečenstvo, lebo horské jazerá a plesá sa formujú a zväčšujú. V oblasti seizmickej aktivity, kde sú zosuny ľadu a hornín časté, môže pretrhnutie plies vyvolať tsunami – prívalovú vlnu s ničivými následkami pre andskú populáciu. Navyše súčasné roztápanie ľadu má neprirodzený efekt – vody sa zdá myť dostatok a ľudia neberú dostatočne vážne riziko, ktoré im hrozí. Vzrastajúce intenzívne pestovanie plodín pohlcuje príliš veľa vody.     

Tématika: 34, 37, 60, 76, 83 Signatúra: AF 22/2004

 

Slovenský názov:

Biele more Vysočiny

Originálny názov:

Bíle moře Vysočiny

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česká

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

17

Rok:

2009

Anotácia:

Ekofarmár František Němec aktívne podporuje spotrebiteľský záaujem o domáce mliečne výrobky.    

Tématika: Farmárstvo, Česká republika, ekológia, mlieko, mliečne výrobky, demografia Signatúra: AF26/2009

 

Slovenský názov:

BIO model

Originálny názov:

Model BIO

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

29

Rok:

2000

Anotácia:

Videoportrét ekofariem v Bielych Karpatoch predstavuje popredných farmárov kraja. Poukazuje však aj na problémy, s ktorými sa na prelome tisícročia zápasia. Film vysvetľuje, čím sa bioroľníci líšia od konvenčných poľnohospodárov, a objasňuje vznik biopotravín bez použitia agrochemikálií, označených, označených štátom garantovanou značkou BIO. Ukazuje, čo všetko biofarmy ponúkajú v oblasti výživy, ale aj ochrany prírodného prostredia. Dokument tiež odráža výsledky pilotného projektu, pomocou, ktorého rozšíril systém priateľského farmárčenia. Zväz ekologických poľnohospodárov PRO-BIO spolu s partnermi práve v modelovej oblasti Bielych Karpát. Ten je založený na ochrane unikátnych orchideových lúk citlivou kombináciou ich kosenia, likvidáciou náletových drevín a pasenia hovädzieho dobytka, oviec, kôz a koní. Film zachytáva nástup trendu vytvárania odbytových družstiev bioroľníkov, ktoré už smerujú k oddelenému spracovaniu bioproduktov.    

Tématika: 4, 7, 10, 13, 19, 38, 54, 56, 60, 67, 79, 83 Signatúra: AF 32/2001

 

Slovenský názov:

Biodiverzita

Originálny názov:

introduzione alla biodiversita

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

26

Rok:

1994

Anotácia:

Videoprogram je úvodom k seriálu "Biodiverzita a juh sveta". My, obyvatelia priemyselných krajín, sa zamýšľame nad ohrozenou biodiverzitou tropických pralesov alebo niektorých živočíšnych druhov, ale zabúdame na základný význam biodiverzity v poľnohospodárstve.    

Tématika: 6, 12, 13, 38, 54 Signatúra: AF 8/1997

 

Slovenský názov:

Biodivezita na Slovensku

Originálny názov:

Biodiverzita na Slovensku

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

52

Rok:

1998

Anotácia:

dôležité aspekty rôznorodosti druhov mapuje populárno-vedecký film, obsahujúci množstvo ukážok rastlín a živočíchov, najmä endemických alebo kriticky ohrozených, vyskytujúcich sa na Slovensku. Počtom záberov možno film zaradiť k encyklopedickým dielam, ktoré zaznamenáva veľkú rôznorodosť druhov na pomerne malom území v strede Európy    

Tématika: 6, 13, 66 Signatúra: AF 10/1998

 

Slovenský názov:

Bioindikátory znečistenia pôdy

Originálny názov:

Sentinel animals - warning! Soil polution

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

49

Rok:

2008

Anotácia:

Určité živočíšne druhy úžasne fyziologicky reagujú na znečistenie alebo znaky hroziacej živelnej pohromy. Ich inštikty a fyziológia, spätosť s prírodou z nich robia najlepších spojencov človeka pri znižovaní prírodných a priemyselných rizík, ktoré hrozujú Zem. Vedci používajú širokú škálu živočíšnych druhov, od cicavcov ako potkan, po dážďovku, pavúka, ktorý spriadol úzke spojenectvo s vedou a baktérie, zbrane budúcnosti. Pamiatka na činnosť človeka, znečistenie pôdy, bude postupne odhaľovať svoje tajomstvá vedcom vďaka týmto spoľahlivým spravodajcom, schopným genetickej prispôsobivosti, ktorá im umožňuje prežiť v nepriaznivých podmienkach.    

Tématika: Pôdohospodárstvo, pôda, rekultivácia, divá zver, živočíchy, ekológia, klimatológia, prírodné podmienky Signatúra:

 

Slovenský názov:

Bioindikátory znečistenia vody

Originálny názov:

Sentinel animals - warning! Water Polution

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

50

Rok:

2008

Anotácia:

Od bentických veľkých bezstavovocov po kosatky dravé-dokument. film skúma strážne zvieratá, ktoré nás varujú pred rizikami. Vedeli ste, že v USA bezpečnosť mil. ľudí závisí od plutiev slnečnice pestrej? Vedeli ste, že veľká časť bieluh morských v rieke svätého Vavrinca má rakovinu? A vedeli ste, že kosatky žijúce v blízkosti Vancouverského ostrova sú morské cicavce s nyjvyššou hladinou otravy polykarbónovými bifenylmi na svete? Dokument.film poukazuje na alarmujúcu správu o vplyve ľudskej činnosti na vodné prostredie. Budeme vedieť ako zhodnotiť varovné signály, ktoré nám tieto strážne zvieratá poskytujú na zachovanie takého vzácneho zdroja ako je voda?    

Tématika: Vodné hospodárstvo, životné prostredie, ekológia, rekultivácia, voda, škodlivé látky, chemizácia, divá zver, hlad, choroby Signatúra: AF51/2008 AF51/2008a

 

Slovenský názov:

Biologická ochrana bavlníka

Originálny názov:

Scientific control of cotton bollworms

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC H

Minutáž:

20

Rok:

-

Anotácia:

Od roku 1990 larva mory bavlníkovej spôsobuje veľkú pohromu na produkčných plochách bavlníka v Číne. Priemysel pradenia bavlny v krajine je výsledkom nadmerného používania pesticídov zo strany farmárov. Na základe tejto pliagy bol založený „núdzový výbor pre ovládanie lariev mory bavlníkovej“. Cieľom dokumentu je ukázať farmárom sériu nových stratégií na ovládanie tohto škodcu.    

Tématika: 4, 11, 23, 58 Signatúra: AF 33/1995

 

Strana 2 z 39
  

Doplnkové informácie