Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 81 - 100 z 778

Slovenský názov:

Chov hovädzieho dobytka plemena Barrosa

Originálny názov:

RaÇa bovina barrosa

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

36

Rok:

1997

Anotácia:

Hovädzí dobytok plemena Barrosa pochádza zo severného Portugalska a jeho súčasným domovom sú regióny Barroso a Minho. Vyznačuje sa miernym temperamentom, plachosťou, krátkymi prednými nohami, malými čiernymi okrúhlotvarovanými kopytami, vhodnými na rozrývanie pôdy. Má krátku hlavu, nos vyzdvihnutý dohora a dlhé rohy tvarované ako lýra, zafarbený je svetlohnedo až čerešňovo.    

Tématika: 25, 50, 68, 82 Signatúra: AF 38/1997

 

Slovenský názov:

Chov hovädzieho dobytka v Sýrii

Originálny názov:

COWS IN SYRIA

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

2000

Anotácia:

Film sa zameriava na historickú a súčasnú situáciu hovädzieho dobytka v Sýrii. Uvádza názvy a zobrazenie tradičných a novo zavedených druhov. Podrobne ukazuje najmä miestny významný druh kráv Shami a ich produktivitu, chov a ekologické vlastnosti. Takisto množstvá, infraštruktúry a služby ponúkané v Sýrii v tejto oblasti    

Tématika: 8, 25, 67, 82 Signatúra: AF 38/2002

 

Slovenský názov:

Chov hydiny

Originálny názov:

PQULTRY FARMING

Krajina:

India

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

21

Rok:

2000

Anotácia:

Film je o chove hydiny. Identifikuje a rozpráva o rozdieloch medzi samčími a samičími jedincami, ich aktivite, inkubácii vajec a rozdieloch v párení. Hovorí o organizácii hydinárskej farmy, preventívnych opatreniach pri starostlivosti, kladení vajec, zbere vajec a ich predaji a uvádza výhody pre farmára.    

Tématika: 19, 27, 67, 71, 82 Signatúra: AF 7/2001

 

Slovenský názov:

Chov kôz v maštali

Originálny názov:

Chov kôz v maštali

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1994

Anotácia:

Program oboznamuje so základnými plemenami kôz chovanými v Čechách i v Európe. Uvádza prípady veľkochovov, ošetrenia kôz, ich kŕmenie a spracovanie produktov.    

Tématika: 36 Signatúra: AF 34/1995

 

Slovenský názov:

Chov pštrosov nandu

Originálny názov:

Nuestro Campo II. - Cridero de nandúes

Krajina:

Argentína

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

19

Rok:

2000

Anotácia:

Televízny program Nuestro Came Litoral (Naša pobrežná oblasť) je programom Asociácie poľnohospodárskych inžinierov severovýchodnej oblasti Entre Rios, ktorý sa zrodil ako odpoveď na potreby obyvateľov vidieka tohoto kraja. Jedným zo šiestich blokov je časť venovaná chovu pštrosa nandu, ktorého mäso a vajcia sú na trhu veľmi vyhľadávané.    

Tématika: 27, 37, 54, 56, 67, 82 Signatúra: AF 27/2001

 

Slovenský názov:

Chov slimákov na poli

Originálny názov:

RAISING SNALIS ON FIELD

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1994

Anotácia:

Film sa zaoberá najdôležitejšími aktivitami, súvisiacimi s prípravou rozptyľovačov na prevádzku.    

Tématika: 65, 82 Signatúra: AF 7/1994, a

 

Slovenský názov:

Chránený hmyz

Originálny názov:

Owady Chronione

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

24

Rok:

2002

Anotácia:

Hmyz je najpočetnejšia živočíšna trieda. Hoci niektorý je pre nás užitočný a niektorý škodlivý, má svoju nenahraditeľnú úlohu vo väčšine ekosystémov. Avšak v dôsledku ľudskej interferencie na životné prostredie je aj v Poľsku mnoho druhov hmyzu ohrozených. Sú tak špecializované, že miznú spolu so svojim životným prostredím. Preto sú niektoré chránené.    

Tématika: 6, 13, 23, 55, 70, 83 Signatúra: AF 4/2004a

 

Slovenský názov:

Chráňme lesy

Originálny názov:

THE FOREST - A TREASURE TO MANTAIN

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

19

Rok:

1993

Anotácia:

Film popisuje bohatstvá a zdroje lesa a jeho úlohu pri zachovávaní životného prostredia a vidieckej krajiny a poukazuje na spôsoby zachovávania lesov a na spôsoby ich protipožiarnej ochrany. "1994" - Veľká cena festivalu - MAGNA MATER - cena vlády SR    

Tématika: 13, 38 Signatúra: AF 8/1994

 

Slovenský názov:

Chráňme naše životné prostredie

Originálny názov:

Conservem I´Entorn

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2006

Anotácia:

Prírodný park Aiguamolls de l´Empordá je jedným z najvýraznejších miest Katalánska od jeho založenia v roku 1983, ktoré bolo výsledkom intenzívnej kampane a odvahy skupiny prírodovedcov, vedených Jordim Sargatalom, ktorým sa podarilo zastaviť projekt výstavby obytnej zóny pre viac ako 60 000 ľudí. Táto oblasť je skvelým príkladom vlhkej krajiny na stredomorskom pobreží, s jazerami so slanou a sladkou vodou, v ktorej prežívajú vzácne druhy živočíchov.    

Tématika: 13, 67, 68, 76, 83 Signatúra: AF 39/2007

 

Slovenský názov:

Chráňme našu pôdu

Originálny názov:

Chrónmy naszą glebę

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

2001

Anotácia:

Film hovorí mladým ľuďom o problémoch spojených s úlohou pôdy pre život rastlín, živočíchov a šudí. Ukazuje dlhotrvajúci proces tvorby pôdy jednoduchým a prístupným spôsobom. Obsahuje informácie o zložení pôdy a rôznych druhoch pôdy. Ukazuje chemické pokusy, ktoré ilustrujú ako vlastnosti pôdy, reakciu (kyslá, alkalická a neutrálna) a filtračné vlastnosti. Ďalšie pokusy ukazujú vplyv intenzity používania prostriedkov na ochranu rastlín a umelých hnojív ako aj kyslosť pôdy a kvalitu obilia. Film ukazuje hlavné zdroje znečistenia pôdy.     

Tématika: 12, 28, 56, 58, 60, 76, 83 Signatúra: AF 23/2004

 

Slovenský názov:

Chřiby – hory ľudí a mýtov

Originálny názov:

Chřiby – hory lidí a mýtů

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

34

Rok:

2006

Anotácia:

Film predstavuje nielen lesy, prírodu, pamiatky a mestá mikroregiónu Buchlov, ale i tradície a obyčajný život ľudí.    

Tématika: 10, 38, 67, 83 Signatúra: AF 13/2007

 

Slovenský názov:

Chuť svätojánskeho chleba

Originálny názov:

A TASTE OF CAROB

Krajina:

Malta

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

44

Rok:

2006

Anotácia:

Tento dokument je stručným prehľadom sveta svätojánskeho chleba, opisuje jeho využitie v minulosti, botanické aspekty, produkty z neho a ďalšie súčasné využitie s osobitným dôrazom na význam svätojánskeho chleba pre Maltu.     

Tématika: 54, 60, 67, 68 Signatúra: AF 13/2006

 

Slovenský názov:

Citrusové vošky a ich biologická kontrola

Originálny názov:

Pulgones DE LOS CITRICOS Y SU CONTROL BIOLOGICO

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

anglicky, španielsky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

24

Rok:

Anotácia:

Vo filme sa jedná o biológiu citrusových vošiek. Ich prirodzení nepriatelia sa využívajú na kontrolu týchto škodcov.    

Tématika: 23, 60, 70 Signatúra: AF 3/1990

 

Slovenský názov:

Citrusovníky v Sýrii

Originálny názov:

CITRUS TREES IN SYRIA

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

15

Rok:

2002

Anotácia:

Citrusové stromy v Sýrii podávajú všeobecný obraz o pokroku, ktorý sa dosiahol pri kultivácii v Sýrii. Prezentované sú jednak kvalitatívne ako aj kvantitatívne aspekty. Film osobitne prezentuje snahy Ministerstva poľnohospodárstva v oblasti biologickej kontroly citrusových škodcov a environmentálne ochrany. Film takisto podáva celkovú históriu citrusovej produkcie v krajine. Takisto ukazuje odrody a osobitosti sýrskych citrusov.     

Tématika: 8, 9, 13, 60, 70 Signatúra: AF 13/2003

 

Slovenský názov:

Confidor – ochrana citrusov proti mínerke

Originálny názov:

Confidor nuevos horizontes Para la Citricultura

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

15

Rok:

1997

Anotácia:

Film opisuje životný cyklus a ekologické nároky významného škodcu citrusových plodov - mínerky a chemickú ochranu proti nej, ktorú ponúka firma Bayer pod obchodným názvom Confidor.    

Tématika: 9, 23, 28, 60, 70, 71 Signatúra: AF 35/1997

 

Slovenský názov:

Cukrová trstina

Originálny názov:

CAŇA DE AZÚCAR

Krajina:

Uruguaj

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

C, Video - UMATIC

Minutáž:

15

Rok:

1988

Anotácia:

Videofilm predstavuje technológiu pestovania cukrovej trstiny v Uruguaji, v krajine teplejších oblastí. Vďaka technickému prínosu sa dajú prekonať podmienky, ktoré sú pre pestovanie nepriaznivé a možno získať prijateľné a rentabilné výnosy. \"1989\" - Veľká cena festivalu - MAGNA MATER -ceny vlády SSR    

Tématika: 60 Signatúra: AF 2/1989

 

Slovenský názov:

Čaro Kapadócie

Originálny názov:

Zauberland Kappadokien

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

29

Rok:

2008

Anotácia:

Kapadócia, fascinujúca sopečná krajina v strednom Turecku. Jeidnečná vďaka zvláštnym tufovým útvarom, podzemným mestom a vyzdobeným jaskynným chrámom. Región známy ako "Krajina krásnych koní" a preslávená ako súčasť Hodvábnej cesty služiacej obdchodníkom Ázie a Európy. Film S. Hillmannovej je dobrodružným pohľadom do minulosti a prítomnosti Kapadócie. Poskytuje divákom nielen úžasný prehľad nestálej a výbušnej krajiny, ale skúma aj jej povrch.    

Tématika: Stredomorie, Turecko, agroturistika, turistický ruch, sociológia, demografia, životné prostredie, Signatúra: AF44/2008 AF44/2008a

 

Slovenský názov:

Čerstvé ryby na stole – ekologická katastrofa?

Originálny názov:

Fischerei 1: Fisch frisch auf den Tisch

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

4

Rok:

-

Anotácia:

Ryba je zdravá a chutná, ale v Nemecku je najradšej konzumovaná, keď už sa na rybu nepodobá – ako rybie prsty alebo filé pre pôžitkárov. Na druhom mieste v rybej hitparáde je ryba v konzerve, teda sleď alebo tuniak. Reportáže (Koniec rybích prstov, Pirátski rybári pred západnou Afrikou, Masaker na šírom more a Riešenie aquakultúra?) objasňujú ekologické problémy zapríčinené európskymi rybármi.    

Tématika: 13, 56, 63, 76 Signatúra: AF 40/2004

 

Slovenský názov:

České ekofarmy 10 rokov potom: čakanie na boom

Originálny názov:

České ekofarmy 10 rokov potom: čakanie na boom

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

29

Rok:

1999

Anotácia:

Film ponúk a putovanie živou mapou ekopoľnohospodárstva v Česku, pričom kladie otázku, ako toto odvetvie obstojí v Európskej únii. Oboznamuje s organizovanými akciami, zaujímavosťami a názormi spotrebiteľov. Upozorňuje na rozdiel medzi biopoľnohospodármi a poľnohospodármi pracujúcimi konvenčne, ale aj na označovanie biopotravín "bez chémie" štátom garantovanou značkou Bio.    

Tématika: 4, 10, 13, 17, 56 Signatúra: AF 12/2000

 

Slovenský názov:

České rybnikárstvo - Rybnikárske remeslo

Originálny názov:

České rybnikářství - Rybnikářské remeslo

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1998

Anotácia:

Vedecký dokument o českom rybnikárstve. Jeho tretia časť oboznamuje s náplňou práce prastarého rybnikárskeho remesla a činnosťou dnešných rybnikárov.    

Tématika: 10, 63 Signatúra: AF 3/1999

 

Strana 5 z 39
  

Doplnkové informácie